9 Thijax of Vuursteen

Een toost op jou
mijn geliefde draagmoeder
een woord van troost
voor jouw verzuurde tranen
de wanen van de mens
zijn de grenzen voorbij.

Een toost op jou
mijn geliefde schepper van hoog
en zeer ver weg van hier
naderbij dan wij nu weten
vergeten wijsheden
en spiegelingen
vanuit de Plejaden…

we baden ons
in zuiver water.

foto van Anja Tekelenburg.

8 No’j of Aarde

 

Ontmoet de stille wijsheid
en kennis uit haar hart
Zij onze grote Baarmoeder
die zo miskent en veracht
wordt
door
velen die schreeuwen en roepen
dat geldbomen tot in hemelen groeien.

We bemoeien ons allengs minder
met hen en horen de schreeuwende stem
in een minimaal ver verleden tot
overmorgen alles stilvalt
en zij schreeuwen we zijn in oorlog.

Het voedsel is onbruikbaar
de bijen zijn dood.

En alles valt stil.

4 Aj of Stok, Staf

 

Als ik jou mee vraag
naar het huis
van mijn geboorte
ga je dan mee?

Als ik jou mee vraag
naar het huis
van mijn levenskracht
vandaag de dag

kun je dan volgen
waar ik over spreek

Ik smeek je eens de dans te wagen
niet langer door te vragen
simpelweg te zijn.

3 E of Weg

Ga jij jouw eigen weg
vraag je nog uitleg over
de richtingen die komen
en gaan?

Stromingen in het leven
een puur natuurlijk gegeven
verontachtzaamd in wetenschap
vals plat.

In één kwetsbaar moment
spelen we ongekend hoog
de bal in rond vliegende boog
ver weg.

.

1 Oc of Hond

1 Oc of Hond

Jouw persoonlijk leiderschap
autoriteit over jouw leven
alles is door wetten en regels
omgeven in een streven
naar controle

Laat open vrij, neem het aan
kom aan de waterkant staan
volg de stroming
zie de schoonheid
van huilende zeeën
ga met mij mee

de stilte in
en droom
haar heel.