3 Ajmaq of Uil

 

Wijze vrouwen en mannen
duizenden veren verloren
aan instituties regels en wetten
uit ratio
zonder gevoel
of
enige wijsheid

Wijze mannen en vrouwen
gestudeerden die uitsluiten
wat niet meetbaar is ontzeggen
de aarde
haar ongekende
en
kwetsbare schoonheid

foto van Anja Tekelenburg.

1 I’x of Jaguar

 

Speel met mij in het woud
hartsverbonden met duizenden
werelden
tijdperken
bestaansvormen

Speel met mij in leven
en welzijn waar zielen spreken
in geheim
talen van
bestaansvormen

Speel met mij vol elan
liefde en overvloedige schalen
gevuld met
honing en
zuivere elixers …

13 Aj of Stok

zo het leven mij
heel even weer op stop zet
twijfelingen zijn

de neef mij helpt, meedenkt
rekent en tekent hoe jeugd

toch papierboeken
boven digitale items
apprecieert eert

wint verlangen het weerom
van vertwijfeling en vraag

foto van Anja Tekelenburg.

foto: Janet Ossebaard (2011)

6 Kame nawal Uil

Zo jij vliegt nachten
aftastend muizen happend
duister kan doorzien

zo zijn jouw veren magie
in de ogen van ouden

zo jij dageraad
begroet met een stil ooglid
wel-te-rusten verhaalt

vertellend op kinderbeeld
zo herinner ik mij uil

Het lieve roofdier
met een blik in het duister
vertelt meer dan dit

verhaal uit liefde levend
gestorven licht-illusies

13 Ajpu, Ara

 

Zo spelend het leven in
rust vindend
bij het verouderen

op zoek naar kennis
uitdaging
wijsheid.

Slim bekeken
schuin aanschouwend
`koppie krauw’

nog zo veel meer

vlieg en vrij
langs avondlicht en nacht
morgenrood en zonlicht.

foto van Anja Tekelenburg.

foto: via wikipedia

12 Kawoq of Regenstorm – mier

Zo wind en regen
rusteloosheid zaaien
aanwakkeren
door laten stromen
lavendel platslaan

de dierbare rust

Zo wind en regen
de bodem bewateren
droogte bestrijden
door laten stromen
leven neemt en geeft…

Zo de mieren
werken
luizen melken
zand verhuizen
van onder
naar boven

huizen bouwen
op plaatsen die voor ons
een signaal vormen
dat mensen daar
niet moeten willen zijn…

Zo vraag ik om liefde
gezondheid, geluk
voor de mensen
op aarde.

 

SEM-foto van een mierenkop.

11 Thijax, Vuursteen of Sawfish

 

Zo de steen snijdt
zo de vis beweegt
elegant
glad
strak

Leven laten leven
minuut tot seconde
monden
gevoed
met
vis
voor
vis

Zo het zwaard
helpt
te overleven
overleveren over
bescherming
en gratie

tijdens dit gesprek
heb ik
momenten
van twijfel
en hoop

Het leven kruipt
de angst doopt
het kind
tot het lint
van vrede
balans
vreugde
haar hals
siert.

Het zwaard
de bescherming
als een zachte
stroom
om mij heen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaagvissen

7 Ix of Jaguar

 

In de geheimtaal
van mijn wezen
en leven

In de grotten
van de woesternij
is het vij

van wetten
het recht
van de sterkste
telt ook hier
anders
dan wij hebben
leren geloven

boven alles uit
de oerlijke driften
van overleven

ze zijn gebleven
door de tijden heen.

foto van Anja Tekelenburg.