2 Ix of Jaguar

Een stem fluistert
mij van boven toe
moedeloosheid
is tijd verdrijf
voor `Dummies’

Nee natuurlijk
sprak de engel andere woorden
vertaalt naar onze nieuwe tijd
vraagt dit vertalen eigenzinnigheid

Lieve kind
het komt vanzelf
adem in vertrouwen
wandel door je stad
leef en geef je over
in de adem
van hemel
en aarde

En ondertussen gaat het vooral over het leven van kwetsbaarheid vanuit een blij en broos bestaan, zie ook:
http://publicaties.lilant.nl/over-afvallen-en-opstaan/

foto van Anja Tekelenburg.

11 Tz’i of Hond

 

Zo geen gelijk het lijk
uit de kast nog eens toont
woont de liefde op zolder
of juist down under
in de zwarte kelder

tot je helder ziet
voelt en ervaart
dat gevaar ook illusie is.

Leven op aarde is eindig
mensen waardig
waardigheid zoekend

De ziel omvat een groter deel
geheel ongrijpbaar.

foto van Anja Tekelenburg.

10 Toj of Water

 

Waar water stroomt en dorst lest
verlangen naar handen die voeden
koesteren en duizendmaal helpen
het Zelf te versterken uit waarden
die voorbij gaan aan menselijke
messenslijperij.

Waar water stroomt leven voedt
verlangen naar handen die dragen
verzorgen, verdelen, verlichten
het Licht raken uit sterrensferen
staan mensenzielen op.

9 Q’anil of zaad, konijn

 

Als gezaaide zaden zicht opwerken
uit zwarte, soms onvruchtbare grond
soms uit eindeloos geduld groen
groeiend

dans ik
door het leven en geniet van het moment
dat mensen mij zien `de boom’ kan langzaam
haar bladerdak openstellen voor de zon
warmt zich

foto van Anja Tekelenburg.

Het natuurlijk monument voor gevallenen (Estland)

7 Kame

Op mijn hoge berg
de top zeer ver onder mij
als ik zwevend schouw

bouwen wij aan licht waaruit
levensbloemen opbloeien

Draag ik zelf weer mee
een leven in vertrouwen
opgebouwd uit mij

we bouwen aan helderheid
in circulaire leef tijd

4 Aq’ab’al of Nacht

 

In het geheim gezaaid zaad
komt traag uit sterrenstof
op aarde

aangeland
nestelen zij zich bij ei- en zaadcel
voegen en delen
vermenigvuldigen

In het duister groeiend
boeiend gegeven

als hartenklop
de taal versterkt
tussen moeder
en kind

Potentieel dat deel uit maakt
van aards leven
gegeven uit werelden

buiten rationeel bereik.

(Opgedragen aan Monique)

foto van Anja Tekelenburg.

12 Etznab

Terug en weer heen

alleen met gedachten

met voeten

die aarde voelen

handen die de hemel

ophouden

 

Terug en weer heen

alleen in het leven

met jou naast

mij zijdezacht

de kus op mijn mond

eindeloos

 

Terug en weer hier

het aardse bestaan

duizenden sterren

honderden planeten

vergeten wijsheid

Liefderijk

 

 

8 Ix of Jaguar

In het kleine verdwijnen de grootheden.
In verbinding is de natuurlijke golf leiden
voor keuzes in het leven.

Even maar
deze kracht
de macht
van niet denken
slechts aarden
leven
weten
verbinden

In het grote verdwijnen de kinderen.
Uit verbinding is de natuurlijk golf verbroken
oorlog en geweld vullen tijd.

Mag ik lieven
leven
zingen
dansen
genieten
om niet?