6 Kame of Dood – Stille zaterdag

 

Zo het leven in duister
de grot van het lichaam
gevuld met de heilige geest
verdorde grond onder voeten
levens gelijk de woestijn
die eenzaamheid

stilte

stiller

stilst

stilt
de verlangens
naar liefdeslicht
een gedicht
van ziel
tot ziel

Maria Magdalena
en Jezus van Jozef
en Maria

zielen vertwijfeld
ingewijd en altijd
in afwachting

De Hemel bevrucht de Aarde
met stokken
zegt de mythe
van een indianen stam
ik nam de woorden tot mij
verbind nog immer wijsheidsverhalen
poog ze te hertalen
in mijn dagelijkse dag.

foto van Anja Tekelenburg.

Projectie

Laten leven
en zijn
loslaten
en praten
over iets
dat niets lijkt

Laten leven
beseffen
dat jouw oorden
en pijn gelijk
en volkomen
anders zijn

gelijkwaardig
niet gelijk.

Je verwijt mij afstand
ik voel
uit niet
jij uit
voelt niet
naar mij.

 

Stille tranen

Moe
verdrietig
eenzaam

gevoel
dat opkomt
generaties lang
de genen
heeft
gevuld

Moe
verdrietig
eenzaam

Met tranen in de ogen

voor anderen

een onbegrijpelijke blik

ik slik onzekerheid in
vraag
krijg terug
dat ik boos ben
doordringend kijk
terwijl ik haar al
in het geheel
van het gebouw
aanschouw

niet te veel aankijk

wie heeft hier nu
een probleem?

Een zweem
van tranen
eenzaamheid

vult mijn dag en nacht
het komt aan op trouw zijn
aan mijn eigen
kracht
en
beperking

Moe
verdrietig
dankbaar

om de kleine dingen
in het leven

de mensen
waar ik mijzelf
mag
zijn
helpen
opdelven

(Past in de serie Autisme)

In de tranen vol
verdriet
generaties pijn
geen gevoel
noch emotie
leren voelen
leven, ervaren

Het culmineert
jongleert vandaag de dag
met een bedding
die verloren raakt
in een bodemloze put
die eenzaamheid
heet.

Beddingloos gevoel
doel voorbij
leven vergeeld
in passiviteit
en passie

de das die
een hoed siert

Gedichten duet

In eigen schrift

je bent de koningin
van het vrij associëren
als jij je pink strekt
weten anderen dat
heel subtiel gebaar
uiterst snel te dupliceren

waar vingers in stijl
handen laten spreken
schiet hun expressie
toch tekort om het
geheel met predicaat
koninklijk te omgeven

jij hebt de bravoure
al op het eerste gezicht
beschreef lichaamstaal
in tal van naslagwerken
want hun genen hebben
dat nooit door gegeven

met liefdevolle ogen en
een warme diepe lach laat
jij iedereen de matrix van
een leven vol talenten zien
dat nog niet in eigen
schrift is bijgeschreven

wil melker

reactie

Zij schrijven
zielentaal
die je slechts
fluiterluisterend
kunt vernemen!

Ze horen
de klepel
zien hem niet

tot verdriet
van de hemel.

5 E of Weg – alleenzaamheid

 

Uit overvloed geboren
in zachte hemelblauwe
wiegenmandjes

door alle tranen van de Aarde
heen
bewegen
engelen
op en neer

Mijn weg uit toekomst
heden en verleden geboren
kent verloren
momenten
waar gevoelens en tranen
zich een weg naar buiten banen
ongeordend
geclusterd
duizenden paletten
gevuld met regenboogkleuren

een alleenzame weg

het leven.

foto van Anja Tekelenburg.

foto: Rob de Groot

Leven en dood

Leven en Dood

Als leven pijn doet
vrienden het laten afweten
en voorgoed vergeten
mogen worden

gaan andere deuren open
ontmoetingen vol klatergoud
dichterlijke schoonheid
betrokken gezelligheid

met mensen
uit alle windstreken
van Nederland
en verder weg

Ester Naomi Perquin, voorgedragen in de KrachtFabriek ter ere van haar trotse oom.

Een vriendschap in het moment
met ongekende schoonheid
de tijd vergeten

uit de dood
wordt
het leven genoten

n.a.v. Hoppeta vanuit de KrachtFabriek

 

foto van Anja Tekelenburg.

schilderij van Nico Croes uit de serie gedichten en schilderijen aanslagen

Poëzie in de KrachtFabriek

In verwachting
draag ik uit
voer het gegeven in
bereken digitaal
wat de plussen en minnen zijn

de berekening stokt
het systeem kraakt
de bezieling is onberekenbaar.

Wees niet bang, vanmiddag gaan we van harte en met bezieling bezig met Poëzie bij HOPPETA in De KrachtFabriek

Dijkhoeve 1 te Houten, zaal open 14.00 uur.

Autisme VII – Vrouw

Vrouw vol vormen in
charme eindeloos verliefd
gaarne het moederschap
omarmend

gevangen in onvermogen
om te verbinden en te spelen
met momenten kinderspel
organisatie van het gezin

zonder protocollen
voor jou een bijzondere hel

wat je met je kinderen moet
zonder partner vol gevoel
weet je niet

stel je hardop
in wanhopige momenten
vol onvermogen

droge ogen
diep verdriet
grote wanhoop

werken kun je wel
als je precies de algoritmen volgt
structuren en protocollen hebt

gevoelszaken maken het leven zuur

vrouw met autisme
altijd ontkent
nooit bewezen

pas jaren later
zie je het onder ogen
bedrogen leven
omgeven
door onvermogen
in verdiept contact

foto van Anja Tekelenburg.

10 K’at of uitgesloten

 

Zienderogen
groeit
waanzin

geen plek
in de tuin
van het werk

een kerk
vol leegte

een hoofd
vol vragen

Geen plaats om te gaan
in de uitgesloten wil
om te bewegen in weerwil
van het welzijn

mensen gelijk machines
in de tuin van het werk

geen plaats
voor introverten

in de extraverte
alpha-tijd

De oervrouw

Ze laat zich niet zien
in haar diepste wezen

zijn

de pijn

transformerend
zoekend naar schaduwen
waarheid
integriteit

De eigen pijn ziend
misschien ruimte vragend
draagt het in zachte vertwijfeling
water naar oceanen
vol oude wijsheden

spelend met walvissen
dolfijnen
gevoel verbonden
met hemel
en Aarde

wandelend
door haar
vaderland
handen tasten
naar de schoonheid
tussen afval
en culturele natuur
camera’s bij villa’s

Ze laat zich niet zien
in haar diepste wezen

zijn

de pijn

transformerend
zoekend naar schaduwen
waarheid
integriteit

Helen in de natuur

Zo de morgen
met buikkrampen
en vermoeidheid

zo het moment zich insluit
omslaat in genieten
camera nabij

vrij van zorgen
overdenken
loslaten
in gesprek
met natuur

natuurlijk bewustzijn

verwonderd over hoge hekken
met camera laantjes bij huizen
van ‘t Gooi

daarachter de ruimte met
koeien
en
bomen

foto van Anja Tekelenburg.

Autisme VI – introvert extravert

Introvert

Hij vraagt mijn hulp
schoolopdracht weinig concreet
kijkt naar een punt op tafel
tenger met spitse neus
verstarring in het lichaam
zijn naam onbekend

de rust in het moment
hoofd beweegt zich naar mijn stem
ik zie hem
en hij weet.

 

Extravert

Computers ICT
hij neemt ons mee
in de wereld van details
weet te vertellen, uit te leggen

hoekig postuur en figuren makend
met zijn handen
nu toehoorders
aan zijn lippen hangen

Androgyn in uiterlijk
ruiterlijk aanwezig daar waar
hij zijn focus heeft
hierbuiten weeft hij afstand.

 

 

 

 

7 Imox of Waterlelie – de waan

 

Onrust diep van binnen
geen idee waar het kon beginnen
verdrongen onbewuste angst

woekert gelijk onkruid eindeloos door
een spoor van verklaringen zoekend
om de waarheid te verdringen

De Waan

Er staan mensen op het web
die met een mep
mijn leven vernielen
ze knielen voor woorden
en beelden
die alles verdelen
vermoorden

De Waan

verstoort het reële dag na dag
week na week
maandenlang
soms jaren.

Sterke ik
op zichzelf gericht
of
verdrongen
kinderpijn.

De Waanstoornis: n.a.v. studie.

foto van Anja Tekelenburg.

Boer met autisme

Boer met autisme

Hij ploegt strakke lijnen
verfijnde technieken
in weer en wind op zware klei

blij met de ruimte buiten
moderne ontwikkelingen
met zoon opgepakt.

Autisme en boeren
gaan hand in hand
buitenweelde
buitenrust
natuurlijke structuren

buren ver weg
wat introvert en op zichzelf
boer in hart en nieren.

Zoon auti en in het bedrijf
rustpunt voor een auti-neefje
het geeft te denken.

 

Wie is hier nu afwijkend?

Is de mens gemiddeld genomen wel geboren voor werken in en om kantoren onder hoge druk?

6 Ajpu of Licht – Inzicht

 

Als ik boven en onderlangs
mijn dagen zweef
ervaringen weef met regenboogkleuren
geuren toelaat en samen bezie

samen met het fysieke, psyche en anima
dan
is er eenheid
vervlakt de tijd
de eeuwigheid
verbonden in het zijn

ik zweef boven de dagen
zie, wat ik herken
weet wie ik ben
en ook weer niet

Ik Ben

foto van Anja Tekelenburg.

Keuterboer – autisme

Norse man
geluid teveel
veel kinderen
grote zorgen

morgen is het duister

luister lief sterrenkind
ik vind je doodskist
op mijn bagagerek.

Ik zocht een vrouw
die mij hielp bestieren
koeien, varkens op manieren
die ons hielp overleven
overgegeven aan God en gebod

Elf kinderen
oorlogen
bedrogen leven
omgeven door onrust
kus ik mijn stilte
in duizend en een nacht

onmacht

verzwegen duisterwegen

autisme niet bewezen
gezien uit vandaag
is het maar de vraag
hoe dit nu echt zat …

Depressies of wat we nu autisme gestuurd gedrag noemen?

 

Autistisch beton

 

Waar hij in zijn wereld
vol schermen en knopjes
de afspraken van samen
op het briefje
en de belofte vergeet

waar zij zacht als motregen
vragen stelt
ervaart hij onweder
legt een bermbom
onder elke reactie

in rust en praktisch
legt zij uit
het stuit op onweder

ze neemt de thee mee
tranen in haar ogen
om verloren relatie en vriendschap

hij reageert als bestookt
met granaten

en zij … kan slechts huilen

Uren later geeft hij aan
“Ik weet het niet”.

Zij voelt en ziet onvermogen
in volkomen leegte.

Autisme

 

In jezelf gekeerd
opgesloten
buiten verbinding
in contact
via lachen en schudden

in jezelf gekeerd
en ingetogen
terwijl je uitbundig
kunt lachen
om dwaze uitspraken

die je in beeld voor je ziet

In paniek
om een onverhoedse
verandering
in de huiskamer
een dagplanning
het vaste ritme

Onderwijl
een ritme onder druk
afwijzend
spelend
met primaire behoefte

bijna gelijk
compulsieve stoornissen
gebiologeerd
door de passie
opgesloten
in aandacht
voor dat ene

Asperger

 

woord
taal
beeld
eindeloos
snelle reacties
van minuut
tot seconde
treffende onzin
rake pijnsperen
in de ziel
van je tegenover

woord
taal
beeld
eindeloos
snelle reacties
spelend altijd
elk moment weer
met een orderlijke
bezetenheid
de tijd vullend

je ziet
en weet
leert
verkeert
in rationele oorden
woorden vinden doel
doel maakt het draagbaar
waardering
voor je gaven

gebroken bij het onverwachte
een grap makend naar buiten
tastend naar houvast van binnen

Schizofrenie

 

dwaas verstard
staar je voor je uit
onvermogen
tot spreken
bewegen
vertellen

dwaas verward
verwilderen je daden
onvermogen
tot spreken
bewegen
verdelen

korte momenten
van helderheid
dan is er even tijd
voor contact

het acute verzwakt
het geleidelijke doodt
de kans op herstel
in een wel bewogen leven

(n.a.v. lesstof en herinneringen uit mijn opnametijd)

3 No’j of Aarde, overdenking

 

Als wantrouwen
een hap neemt
uit wederzijds vertrouwen
vervaagt vriendschap
in een ogenblik

jouw grens respecteer ik
van jongeren hoor ik dat verschil
in mening
niet per mail of app
maar persoonlijker
geslecht zou moeten worden
zij kennen dit reeds

als je steeds alle woorden
die uit mijn vingers stromen
als voor jouw geschreven leest
vrees ik
dat vertrouwen
en zwijgen

de doodsteek is
voor een vriendschap
vol creativiteit

een komen en gaan
van mensen

en vertrouwen in het verlangen
vanuit mijn hart

 

Mantelzorg en ondernemen

Schaken op vier borden
eentje valt nu af

schaken op drie borden
bijna van het padje af

bordje inzicht
tafeltje wijsheid
orakel verloren

koren op de molen
van het leven
en ervaring

Schaken op drie borden
ik ben moe
wil time-out

de weerhond werkt niet mee
ik leef minimaal gedwee
met de klok in twee handen