Vrienschap

Vriendschap is geluk hebben
is elkaar welkom weten
in vertrouwen en waardering
is filosoferen over leven in
facetten van liefde tot diepe angst

delen van waardering in en voor elkaar
ondanks fouten en gebreken
ont-moeten
van hart tot hart
door cultuurverschillen heen

alleen zij kan het zo mooi zeggen
in gebroken Nederlands

Jij bent zo slim, daar zijn mensen bang voor
verander niet, je bent mooi zoals je bent

Onvoorwaardelijke liefde en laten zijn
in onze Nederlandse cultuur slechts vanzelfsprekend
als je aan een enkele Normaal voldoet …

als je afwijkt, naar om het even enig andere kant
balanceert je leven onmiddellijk aan de rand
van ongelijkheid en verzwart je als (sch)aap.

opgedragen aan Mana Bleeker-Ottmer

Suïcidegat

 

zo de filmbeelden
van de tienerjaren
als een orkaan
over, door en onder
mijn nacht en dag
razen

door een vraag
dringend advies
voel hoe niet gezien
het alleen staan voelt

naast de eenzaamheid
het oordeel
reeds aangeraakt

implodeert er iets
explodeert een bom

ademt de dag
zich op wilskracht
voorbij

na een nacht
vol pijn
inktzwarte gevoelens
niet te dragen levenspijn
uit tienerjaren

de eenzaamheid
verstoting
wanhoop
verdrukking
verlating

erger dan
nader dan
gelijk aan

niets dat met een pen
te beschrijven

in woorden
te vangen is

slechts zij
die deze diepte
kennen

herkennen
de oogopslag
en weerslag

kunnen erbij zijn
verstaan
en weten

 

Note:

Er zijn momenten dat je ongewild geconfronteerd wordt met oud trauma.

Wie mijn boek heeft gelezen of de interviews op Radio Utrecht of Omroep Houten hebben gehoord, weten hoe ik denk over pestprotocollen. In mijn boek tip ik trauma’s aan. Heel veel zaken heb ik bewust niet beschreven en vermeld. Maar dan nu toch vanuit het heden, een uit de hand gelopen confrontatie met de inktzwarte wanhoop uit mijn tienertijd, beschreven vanuit nu. Het kan zo heftig zijn dat het lichaam en verstand het nauwelijks meer aankunnen.

Heb je er vragen over, of ken je dit, schroom niet om contact op te nemen.

Golfslag

Uit het niets wordt iets geboren
verloren kinderen uit verre landen
sterren voorbij
uitgestegen boven
de waan van de dag
het mag
dan projectie zijn
en niets voor niets


iets in mij protesteert
jongleert
met vertwijfeling

niet alles wat je overkomt
is dat wat je kiest

dan nog is het doorvoelen
en kiezen wat je waar
mee kunt

datgene
wat je eigen waarheid is
de tegenover
hiervan is een ander

het kan bespiegelingen geven
een golfslag
bij de oceaan

foto van Anja Tekelenburg.

5 B’atz of Aap – schepping

 

Wandelend stapelen
momenten zich in zuchten op
spinnen weven werelden
in een glanzend bedauwde weg
ik heb het met eigen ogen
mogen aanschouwen

we bouwen torens van Babel een
bed vol illusies en conclusies
in de beperking van het menselijk brein
de pijn van het hart negerend
jonglerend met de kwetsbaarheid
van ons Aardse leven

omgeven door lenterijke schoonheid
beseft de ziel dat de tijd hier eindig is

Aap weeft het leven in de baarmoeder
is de hoeder van het groeien en kleuren
de geuren van de aarde vermengd
in eeuwenoude patronen waarin verhalen wonen
luister maar …

foto van Anja Tekelenburg.

Geluksmomentjes

Die momenten
dat je je verbonden voelt
met mensen om je heen

die momenten
dat je weet dat delen meer
is dan optellen

voelen en ervaren:
Ik ben niet alleen
sta er niet alleen voor

Aldoor de eenzaamheid
uit onbegrip
hertalen naar levenslessen

strelende handen
ruimte en liefde

die groter is dan mensen
hoofdelijk weten
slechts het hart
kent
weet
klopt
met
de
essentie
van ons zijn

 

4 Tz’i of Hond

 

Afleveringen klein geluk
een stukje overgave
onder jouw handen
verbindingen en verbanden
openen zich als lenterozen

de waarheid van het licht
in mij, vrijgespeeld
gedeelde intimiteit
vanuit ondeelbaar gevoel
dat doelgericht
zonder winstbejag

de levensbalans
lichter kleurt
in duizenden partities
uiteenvalt
zielsdiep getroffen

foto van Anja Tekelenburg.

1 Kej of Hert -natuur

 

Dragend treffen zij mij
de vergezichten uit
hemelwezens tegenover
de stille dromen uit vandaag

ik vraag genadebrood
in groot vertrouwen
houden wij de natuur
nog vast
omgeven
door besef
dat alles
in kringlopen
samenhangt

dat het levenslied
in het medicijnwiel
verborgen gezongen
werd, wordt, zal zijn …

foto van Anja Tekelenburg.

Dag van het Pesten (kind van 13)

over levensvragen
niet te dragen
ballast
niet gebed
in een veilig huis
emotioneel gezien

over levensvragen
niet te dragen
kwetsuur
een uur naar huis
fietsend vertwijfeling
over hoe te leven

nog even
ik wil niet meer
kan niet meer
telkens weer
de roep
om hulp van mama
wie staat haar meer bij
en na dan ik

als ik er niet meer ben
wat doe ik hen dan aan
door gaan de voeten weer
terwijl de wil
mij bijkans
verliet

12, 13 jaar … n.a.v. interview dag van het pesten Radio Utrecht 6.37 bij Utrecht is Wakker

11 K’at of Hagedis

 

Luister naar de storm
in het oog van de orkaan
hoor de wind fluisteren
bomen huiverend in gebed
om de dwaze oorlogsvoering
en de verloedering
haar wijsheid
uit de graal

Luister naar je hart
in het oog van de orkaan
hoor je bloed fluisteren
liefde huiverend in gebed
om menselijke overwegingen
uit miskenning
ontkenning
van liefde

foto van Anja Tekelenburg.

Roddel

Je doet het zelf …

Dat is mijn vraag …
creëer je zelf
het gedrag
van een ander?

Dat het me raakt
komt uit mij
er zijn basiswaarden
die in aanvaarden
en omgang
een norm zijn
universeel ook …

het spook van roddel
en achterklap
je bent er gevoelig voor
ja en …

Is het mijn oude pijn
die het oproept?
Is het mijn licht
waar duister op reageert?

Is het het ongemak
en onvermogen
waarop de ander
wegkijkt?

De pijn die het oproept
de spiegels in obsidiaan
waarvandaan
de wijzen het antwoord
nog niet aanprijzen
slechts de droefheid
naast het rijk lente genieten

7 Ajpu of Licht

 

kronkels dwalen
door de universa heen
alleen met lichtkracht

gedachten wervelen wild
onstuimige oceaan

waarvandaan orka’s
de moedergodin roepen
in groepen van elf

een sterrengewelf buiten
waarneming om geschapen

breken een ijskap
rond verharde harten die
smeken om liefde

ego herziet bewustzijn
herziene kracht volbrengt zij

foto van Anja Tekelenburg.

6 Kawoq of Regenstorm, verkouden

 

Met een hoofd vol kwakkel
snottebellen en hoestprikkels
bikkel ik mijzelf de nacht door
stoom met pan en theedoek
zie in een ooghoek de dag
ontwaken

Met een hoofd vol vragen
hoestprikkels en hoofdklemmen
geef ik mijzelf wat extra slaaptijd
mijdt een ochtend cijfers
om in het midden van de middag
nog mee te kunnen doen
over morgen

foto van Anja Tekelenburg.

Tastloos

als de avond valt
het duister post vat
het gevallen bloemblad
als zacht geurend tapijt

de traankraan open zet
is het net of alles samenvalt
uiteenspat
met uitgebloeide bloemen
en tot geurende
deken vergroeit

kwetsbaarheid
gevat in licht
een vrucht
in wording

ook al zie je het nog niet

1 I’x of Jaguar

 

Schrijf mij de naam in het woud
op de oever van het oceaanstrand
onder rotsen bij de heuvel
naar de tempel van de vrouwen
die de kennis van de graal
in hun genen stil bewaren.

Schrijf mij de naam in het woud
aan de over van het oceaanstrand
nabij gekleurde stenen bij vuur
van sprokkel en cederhout
nabij de kennis van het leven
door de ziel in stilte bewaard.

foto van Anja Tekelenburg.

12 E of Weg

 

De ruimte in het binnenin
een begin van een lentedag
vijf jaar DKF ik zag
dat Zijn in ervaren
aanvaardbaar was

zo een verademing
een groeiende beweging
iedereen zijn eigen ding
rugzak
werkelijkheid

het inwikkelen
op basis van eigen normen
en waarden
we doen het allemaal
ieder in een eigen taal

De DISCO speelt
in drama en structuur
wie wil ik zijn in dezen
kan ik de ruimte als wezen
dragen

Dan is er de kans
illusies voorbij
vanuit wie jij wilt zijn
de lijn van ervaren
van het grotere
het Zijn

tot het heilig huwelijk
van een unieke ziel
met het ego
hier op Aarde verbonden
in materie
illusies
voorbij

Geïnspireerd op vijf jaar De KrachtFabriek
en een workshop van Marc Faber

Emigratie (groot)moeder

Als moeder
grootmoeder
aan de tegenover
op onze Aardbol

is het leven
soms in volle leegte
getekend
door afstand

Het land
van gisteren
morgen
vandaag
je zou zo graag
je dochter steunen
kleinzoon omarmen
verwarmen
aan een overstromend
hart

vol moeder
grootmoeder
liefde

Als moeder
grootmoeder
dochter tegenover
in Nieuw Zeeland

een lege hand
hart vol liefde

Opgedragen aan Cary Broeshart

8 Q’anil – ster

 

Geef me de ruimte
in het geheime graf
laf is de leider
die uit ego en angst
zijn pijn overschreeuwt

Geef liefde ruimte
mensen van het genootschap
dat geld god laat
zijn en dogma boven hart
de pijn overschreeuwt

Geef onze zielen
de ademtocht in lijf
en leden geborgen
gedurende een leeftocht
op Moeder Aarde
gevoed in Zonlicht

het vergezicht
verlicht een gelaat
dat zwijgend spreekt
in lichaamstaal

foto van Anja Tekelenburg.