8 Ajpu of Licht – pijnlijk

Flarden gesprekken
pijn van verraad
in de steek gelaten
niet gehoord

verwijten
dreiging
chantage
jij praat niet

nee

niet zonder basis van vertrouwen

niet meer.

Gedwongen overhaast afscheid
uitsluiting
buitensluiting
een schreeuwend nee

Ergens weet ik
kies ik
voor mijn eigen heid
mijn eigen waarheid

verwarring
over wat wel en niet
de een zegt dit
de ander dat
niets is goed

een schreeuwend nee

een stille traan.

7 Kawoq of Regenstorm

 

een lichte regen
zuiveringsdagen tegen
alle denken in

gevoel laat zich traag schonen
verbanden die belonen

laten zich nog niet
zien en verschijnen na de
grote zonnestorm

gevoel laat zich licht schouwen
bouwt aan nieuwe verbanden

foto van Anja Tekelenburg.
startende kracht
talenten aangebracht zet
aandacht in ankers

2 I’x of Jaguar – het geheime

 

In de stilte van hemel en aarde
geborgen in lucide dagdromen
stromen de verhalen over macht
eigen gelijk en oorlog dwars over

het lover schittert in de mei-zon

kon het beter vertellen hoe wij verzorgd
door de scheppende levenskracht
armoede in geld en bewustzijn brengt
en bracht tot op heden
slechts verloren generaties

mijn eigen ui van binnenuit
naar buiten en weerom gepeld

hier cirkelen eigen waarheden
naast die van jou
vanuit het erkennen
van de graal

durf jij daar helemaal
voor te staan?

1 Aj of Stok, Staf

 

Een stap in de verte
momenten licht
in de ruimte van het Zelf
onder het gewelf
van een zwaar vervuilde hemel

de inktzwarte klei
daaronder een brei
van magna en lava
een vulva
met ongekende kracht

die meer macht heeft
dan wij mensen ooit
kunnen bevatten
met verstand

slechts aan de randen
van materie en Zelf
is het besef van deze kracht
stil waarneembaar

foto van Anja Tekelenburg.

13 E – de doodsstrijd

Spreken is zilver
zwijgen is goud
dwang en dreiging
het laat geen mens koud
zo ook mij niet

wie de diepste dalen ziet
weet hoe grenzen
mitsen en maren
er levenslang zijn geweest

de wond geneest
raakt open
sluit toe

tranen vergoten
open hart
adem in
en uit

Bedreiging en haat
of is het jaloezie

is het herkennen
van de eindeloze dood

die in mijn leven
is vervlochten …

13 E of Weg – menot

 

Een stip op de horizon
starre standpunten of eenvoudig
staan voor innerlijke wijsheid?

Tijden van komen en gaan
verbindingen tot groei en bloei
ze blakeren in geschaad vertrouwen

zo bouwen we geen veiligheid
slechts luchtkastelen vol idealen
het is een rotte appel die

dreigend en dwingend een eis stelt
`zwijg mens’, of ik ga je schaden
hier stopt mijn pad van meebewegen

om de harmonie

zoeken
zolang
de dreiging
staat

#menot

De dans rond leven

De namen van de kinderen
van onze kinderen
in hemelen geschreven
verbleven eeuwenlang in
mysteriën achter rookgordijnen
vandaag verschijnen zij

opnieuw, dansend in de tijd
12 B’atz, de aap zoekend
voelend, tasten zij de hemel af
om antwoorden voor aards leven

te her-vinden

 

foto van Kevin Nadjiwon.

Afbeelding: Kevin Nadjiwon CREE INDIAN PROPHECY Warriors of the Rainbow Last century an old wise woman of the Cree Indian nation, named “Eyes of Fire”, had a vision of the future. She prophesied that one day, because of the white mans’ or Yo-ne-gis’ greed, there would come a time, when the earth being ravaged and polluted, the forests being destroyed, the birds would fall from the air, the waters would be blackened, the fish being poisoned in the streams, and the trees would no longer be, mankind as we would know it would all but cease to exist. There would come a time when the “keepers of the legend, stories, culture rituals, and myths, and all the Ancient Tribal Customs” would be needed to restore us to health, making the earth green again. They would be mankind’s key to survival, they were the “Warriors of the Rainbow”. There would come a day of awakening when all the peoples of all the tribes would form a New World of Justice, Peace, Freedom and recognition of the Great Spirit. The “Warriors of the Rainbow” would spread these messages and teach all peoples of the Earth or “Elohi”. They would teach them how to live the “Way of the Great Spirit”. They would tell them of how the world today has turned away from the Great Spirit and that is why our Earth is “Sick”. The “Warriors of the Rainbow” would show the peoples that this “Ancient Being” (the Great Spirit), is full of love and understanding, and teach them how to make the “Earth or Elohi” beautiful again. These Warriors would give the people principles or rules to follow to make their path light with the world. These principles would be those of the Ancient Tribes. The Warriors of the Rainbow would teach the people of the ancient practices of Unity, Love and Understanding. They would teach of Harmony among people in all four corners of the Earth. Like the Ancient Tribes, they would teach the peoples how to pray to the Great Spirit with love that flows like the beautiful mountain stream, and flows along the path to the ocean of life. Once again, they would be able to feel joy in solitude and in councils. They would be free of petty jealousies and love all mankind as their brothers, regardless of color, race or religion. They would feel happiness enter their hearts, and become as one with the entire human race. Their hearts would be pure and radiate warmth, understanding and respect for all mankind, Nature and the Great Spirit. They would once again fill their minds, hearts, souls, and deeds with the purest of thoughts. They would seek the beauty of the Master of Life – the Great Spirit! They would find strength and beauty in prayer and the solitude of life. Their children would once again be able to run free and enjoy the treasures of Nature and Mother Earth. Free from the fears of toxins and destruction, wrought by the Yo-ne-gi and his practices of greed. The rivers would again run clear, the forests be abundant and beautiful, the animals and birds would be replenished. The powers of the plants and animals would again be respected and conservation of all that is beautiful would become a way of life. The poor, sick and needy would be cared for by their brothers and sisters of the Earth. These practices would again become a part of their daily lives. The leaders of the people would be chosen in the old way – not by their political party, or who could speak the loudest, boast the most, or by name calling or mud slinging, but by those whose actions spoke the loudest. Those who demonstrated their love, wisdom and courage and those who showed that they could and did work for the good of all, would be chosen as the leaders or Chiefs. They would be chosen by their “quality” and not the amount of money they had obtained. Like the thoughtful and devoted “Ancient Chiefs”, they would understand the people with love, and see that their young were educated with the love and wisdom of their surroundings. They would show them that miracles can be accomplished to heal this world of its ills, and restore it to health and beauty. The tasks of these “Warriors of the Rainbow” are many and great. There will be terrifying mountains of ignorance to conquer and they shall find prejudice and hatred. They must be dedicated, unwavering in their strength, and strong of heart. They will find willing hearts and minds that will follow them on this road of returning “Mother Earth” to beauty and plenty – once more. The day will come, it is not far away. The day that we shall see how we owe our very existence to the people of all tribes that have maintained their culture and heritage. Those that have kept the rituals, stories, legends and myths alive. It will be with this knowledge, the knowledge that they have preserved, that we shall once again return to “harmony” with Nature, Mother Earth and mankind. It will be with this knowledge that we shall find our “Key to our Survival”. This is the story of the “Warriors of the Rainbow”.

Betekenen en betekenis

Eenzaamheid
door de tijd
van mijn leven heen
alleen in de nacht
ondanks iemand naast mij

eenzaamheid
door de tijd heen
de levenspijn
de te grote last
geschilderd

de fasen betekend
geschilderd
in vakjes gezet
hokjes die overlopen
doorvloeien
kneden en knoeien
met verf en kleur

vandaag woorden gegeven
briefjes geschreven
aan het kind van toen
de tiener van dat moment
vanuit vandaag

De woorden stromen
komen en gaan
bestaan
in illusie
conclusies voorbij

de ziel is Vrij!

foto van Anja Tekelenburg.
De woorden en beelden houd ik vooralsnog voor mijzelf, het proces van zelfcoaching (m.b.v. vragen van anderen), deel ik met liefde.

11 T’zi of Hond de rechter

 

Innerlijke rechters
spelen om brood en voetbal
een zaal met kleine
kinderen en mensen
op zoek naar helderheid
uit vertroebeling
en afgeleerde verbindingen
het zindert
de wereld
onder angst
om de grollen van Mister Trump
en zijn companen
psychotische wanen

Ik doe niet mee
luister en kijk
wijk niet voor deze
externe druk van veraf
als deze ook dichterin
en naderbij mijn dag
tot mij komt

het somt kwetsbaarheden
uit een eenzaam kinderleven
op en laat voelen
telkens weer
dat eenzaamheid
tegenover alleenzaamheid
gelegen is

voor mij dan …

foto van Anja Tekelenburg.

Gastgedicht

over depressies, fobieën e.d.

gepieker stopt niet
bij een ontkurkte fles
noch met welke pillen ook

op eender welk niveau
gebroken de kracht
in doodse gezichten

[reeds van in de reiswieg
vanaf je geboortedag
de bijtende honden]

en wat het je kost
om te weten wie je bent
in de zondvloed van tijd

elke gesloten geest
spreekt met een stem
als die van een machine
strompelt wil- en doelloos
door ongekend leven

sunset 14-05-2018
www.sun-set.nl

* naar aanleidingen van onderlinge gesprekken
in het Huis van Waalre op 13-05-2018

Moederdag

Als weeskind
van een moeder
voor wie moederschap
bij haar eersteling
een overval vol angst bleek

een week voor en na datum
een stem in de nacht om eten
niet weten wat te doen
toen

nu als weeskind
van een moeder
voor wie moederschap
in bewuste keuzes
uit is gebleven
omdat een kind gewenst wil zijn

door twee ouders

is het over moederdag
schrijven

schrijven
over stilte
leegte
vergeten
genade

een en al moeder
van duizenden
zielen van voor en na hier
verder weg dan ooit

huilend hart

De Libelle of Dragonfly – mythe van koning Arthur cs

 

in het land van Avebury en Salisbury
op de graven van Merlin
ontmoette ik zeven jaar voor hier
de mythe van de Dragonfly

zij kwam tot rust in de armen van een cirkel
vol dolfijn en paarden energie

ontnam de waarschuwing haar illusie
in een ogenblik van moed
en eindeloos vertrouwen …

Zij stond op het oog van de draak
geen ogenblik angst vrezend voor
de krachten van de spuwende draak.

Zij wist de Vrouwe
in het verstaan
van de diepe waarheid
van haar grote Moeder.

Zij kwam tot rust in de armen van een cirkel
vol dolfijn en paarden energie.

De mythe van Avalon
de grote Merlin
en zijn tovenaars
de nog immer levende draken
vergeten godin met haar boezem
in het landschap
bij de Kathedraal buiten de kerk
en de Moedersteen met haar
nog immer levende stem …

 

foto van Anja Tekelenburg.

7 Kame of Transformatie

 

In de mist en nevel
van een momentje dwaasheid
lichten de velden van kennis
op

aangeraakt door
In Persephone’s armen
warmen eeuwenoude ervaringen
zich aan de lentezon
in mijn mensenleven
van dit moment

een cent voor de gedachten
in een stil verwachten
van een aanstaande
inwijding

waar het leven zelf
de inwijding is
met kleine markeringen
onderweg.

obsidiaan

Een moment van geluk
vertwijfeling over oplossingen

in een begintelling
van een verhaal over
boosheid

uit de bocht gevlogen haat
met het effect
van een vervloeking

doekjes voor het bloeden
werken niet

slechts het aanzetten
aanleggen van verbanden

en het uit handen geven
zonder enige dwang
niets meer en minder
dan het verschijnsel

dat misbruik van de kracht
van een sjamaan in doodsnood
uitvergroot spiegelt

in zwart obsidiaan

een bestaan in rust
voorbij

5 K’at of Hagedis

 

Zo de snelheid van treinen
voorbij raast aan fietsen
en wandelen
overbruggen wij
afstanden om afstand
en schouwende vergezichten
in glooiende landschappen
tot ons te nemen

zo snelheden van vliegtuigen
voorbij razen aan luchtballonnen
verzinnen wij droomreizen
in een hoekje van een lentetuin
een fortuin aan geluk
op een klein stukje droomland

Rustig in de tuin
een hapje asperge met
gevulde pasta

zout, peper, olijfolie
verwarmende zon nabij

1 Ajpu of Licht

 

Waar ik zacht de bodem zoek
tastend naar lichtstralen, op de bodem van oceanen
banen zonnestralen zich een weg door de wateren

Waar ik traag de dagen vind
van een mensenleven hier, op de Aardse zandgrond
binden we in verbonden momenten verlangens op een hart

foto van Anja Tekelenburg.
4 mei 2018
het leven gedenken
is de dood onder ogen durven zien

13 Kawoq of Regenstorm – de orkaan

 

In mijn eigen waanzin
het begin van een eindigheid
waar het leven in eindtijden
een glimlach zoekt
in een stil verblijden en bevrijden
van wanhopige wanorde

In jouw eigen waanzin
aan het begin van levenstijd
waar de dagen uiteen gespreid
tijd vragen van de stilte
bezieling zoekend in
de spiegels van de bomen in bossen
uit menselijke orde aangeplant

In onze eigen illusies
trekken conclusies traag voorbij
in mij de vrijheid aftastend
die bovenaards helder
sterrenstof met aards zand verbindt
het is een dapper mensenkind

dat hier het leven neemt

foto van Anja Tekelenburg.

11 N’oj of Aarde

 

Gedachten controle in de natuur
natte voeten op de witte klei
manlief alles behalve blij

later bij Wortelkolonie
met witte sokken in droge
lagere schoenen doen we

de wandeling deels herzien
toch nog in de koude wind
hartverwarmende lentezon

Gedachten controle in de natuur
puur het zachte bladgroen
krullende varenblad

zoveel vogelzang, vlinders en reeën
op onze weg tussen België en Nederland
controle over voeten en energie

gedachten als illustratie
beelden vangen de illusie
in een enkel zoekmoment

foto van Anja Tekelenburg.
foto van Anja Tekelenburg.
foto van Anja Tekelenburg.
foto van Anja Tekelenburg.
foto van Anja Tekelenburg.
+2