1 Ajpu of Licht

 

Waar ik zacht de bodem zoek
tastend naar lichtstralen, op de bodem van oceanen
banen zonnestralen zich een weg door de wateren

Waar ik traag de dagen vind
van een mensenleven hier, op de Aardse zandgrond
binden we in verbonden momenten verlangens op een hart

foto van Anja Tekelenburg.
4 mei 2018
het leven gedenken
is de dood onder ogen durven zien

Geef een reactie