Man en vrouw, vrouw en man

Als leven en dood
zich aaneen gevlochten
door ons leven heen
bewegen

gezegende momenten
in zon en maan, onder sterren
gedragen door liefde
uit onvoorwaardelijke

schijn

schijnbaar is liefde
van man tot vrouw
vrouw tot man
gekleurd in onbegrip
daar we beide anders zijn

schijn

schijnbare ruzie
dan weer eindeloos beminnen
een begin uit einde
en weerom gekeerd

de zon en maan
schijnen
gelijk sterren
voor alle mensen
gelijk

schijn

het gelijke
in gelijkwaardige
verscheidenheid


Geef een antwoord