5 Q’anil of ster

 

Liever de liefde
zachte strelingen
over stralingen
bepalen de lust

Liever de liefde
overvoerd in verdriet
over bepalingen
uit waanzin ontstaan

onder de maan
bovenlangs zon
bewerken sterren
het planetarium
in ongekende
schoonheid

liever de schoonheid
buitenom alle tijd
binnenlangs alle gevoel

Uit de serie: psychopathie geïnspireerd door nieuwsitems

 

 

Zwijg
generaties
zwijgen

spreek
verwoord
verbeeld

zwijgend spreken
en doen verstaan
omgaan met

verraad
verstoord
vertrouwen

zwijg
generaties
onderdrukking

Kerk
Priester

Jood
Rabijn

Moslim
Imam

Het volk
Imperia

Ruggengraat

De ruggengraat
praat over eigen kracht
over niet verpieteren
over eigen verantwoordelijkheid
meebuigen met de wind
het kind met het badwater
weg voelen stromen

je spreekt over liefdevolle organisaties
terwijl de psychopathische liefde gelijk
de haan al vele malen koning kraaide

je zegt, jij hoort als eerste excuses als dat zo is

… duikt weg als het dichterbij komt.

Je verdiept je niet in de tegenstrijdige
steeds strenger wordende regels
voor een schijnbaar boze toverheks
de prooi van de onzichtbare
onherkenbare wolven
in schaapskleding

en je wilt het niet zien
omdat het zo verdomd ongelooflijk
zwaar is
dan moet je je uitspreken
en breken met laten ontstaan
gaan staan voor de waarden

of is het soms toch waar
dat jij zelf een stille witte wolf bent?

 

Deel II

Een witte wolf
zonder het lef
om het wezen
te benoemen …

en echt te zeggen
waar het op staat
want dat gesprek is laat
tot nooit op gang gekomen

aanspreken zonder accepteren dat er ruggengraat
wordt gevraagd, als je daar ook echt voor staat.

Geen leiding
geen sturing
alleen vanuit
het individu
het kan
als er slechts
bewustzijn
heelheid is

als we elkaar gunnen
de ander in de waarde laten
roddel verbannen
en de gunfactor versterken
die is er niet
en blijkbaar
nooit geweest.

Ik verklaar u ten dode opgeschreven en begraaf u met respect!

Uit de serie: psychopathie, in dit geval de psychopathische organisatie

4 Kej of Hert – Karma

 

O lieve mensenkinderen
in het land der blinden
is éénoog koning
woningen te over
onder het lover
van de treurwilg.

Jouw handelen raakt mij
zet krassen op mijn ziel

dit handelen is jouw Karma

ik reinig mijn Darma
wel zonder jou.

O lieve mensenkinderen
onwetendheid is je vergeven
ziende de nuances
en de weigering te zien
is wellicht dodelijk.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen, boom, plant, schoenen, buiten en natuur

Functionele psychopathie

zalvend spreekt ze
het is voor je eigen bestwil
dat we je verstoten en negeren

zalvend haven je
universele hemelen omdat
de argumenten loos zijn

gevangen in de gedachte
dat voelen elk antwoord geeft
weeft het web van leugens
zich als net rondom het karma

gevangen in de gedachte
dat het universum jou leidt
wordt je misleid door psychopaten

die je in de waan laten

dat de trigger van alle pijnen
zal verdwijnen als zij vertrokken is
intussen berokken je zoveel schade

die je nopen tot afstand uit ongemak

zalvend spreekt ze
het is voor je eigen bestwil
dat we je verstoten en negeren

en je laat haar in de waan dat je naast haar wilde staan

3 Aj of Stok – St(r)af

 

In wilde gewesten
denderen dravende
paarden door prairiegras

In verre gewesten
leven natuurvolkeren
alsof westerse witten verheven

zijn boven alle wetten der natuur
in pure overmoed en verwatte
wetenschap die de mystiek
verloren is

we grappen wat
herkennen en de dolle grollen
verpakken onze onmacht

ik speel, schrijf en deel
gevoelens en gedachten
of ik je nu verveel of plezier

ik ben nu eenmaal hier

foto van Anja Tekelenburg.

1 B’atz of Aap, de droom

 

Zo spelend en bewegend
in een schroeiende zomerzon
verlangen naar water tuin
ook ik speel op deze bazuin

golfstromen uit liefdesdromen
illusies en verlopen conclusies
heer en meester over groot geld
leven langzaam uitgesteld

afgepeld, doorgezaagd, aangeklaagd
“Wie kan de aarde of haar lucht bezitten?”
we klitten aan waarden uit leegte
toch zitten we zo vast in deze herrie

de merrie met haar witte hoorn
staat in vele kinderdromen nog op

ik teken de golfstroom een droom
onbewust omhoog gereisd

12 Toj of water

 

Als wolkenkinderen
het water vol gif
uit gemtrails niet afgeven
sterven we om het even
als levende mensen
met huid en haar uit

Als wolkenkinderen
hun zuivere manna delen
helen we de wonden
van generaties overgeleverde
overlevingsdrang

de zang van de vogels
blijft uit in dorre takken
zoeken zij schaduw
gelijk wij
schaduw zoeken
in menselijke vertwijfeling

ik zing
leef
dankbaar
voor de oogst
aan kruiden

liters sap en gelei
staan op rij
op mijn aanrecht