gebaseerd op nieuwsberichten

Woorden op een scherm
vliegen traag voorbij
langzaam gestaag
in eigen moedertaal

verlangen naar lichter
liever
verbonden

Eenzaam
verlaten
zoekt zij
tastend

verstoten verdraagzaamheid
tot in legertanks verborgen haat
laat geen ruimte meer
voor de lichte liefde
die zij ooit geloofde

Woorden op een scherm
vliegen snel voorbij
eerzaam gelogen
in allerhande talen

verlangende handen
liever
gebonden

deelzaam
in samen
zoeken zij
vertrouwend

 


 

Zacht wiegend
vlieden gedachten
woorden in eigen taal
helemaal uit niets
op een netvlies
en plat scherm voorbij

naderbij
dieper-in
dat gevoel
verlangen

naar nabijheid
de vrijheid om licht
levend te delen

de innerlijke dood
aangeraakt
uitvergroot in
haat

zo diep
zo groot
zo strak

uitgemeten
doorgeslagen
groepsdwang


Geef een reactie