10 Thijax : De blik

 

Een ogenblik staar
jij naar het onoorlijke
ongelooflijke

dat zich afspeelt op aarde
in het duister van de dag

***

Een ogenblik neemt
het geloof uit handen van
een nietig wezen

dat zich beweegt over zand
in het duister van de dag

***

Een ogenblik straalt
ongewone levenskracht
in een kinderhart

dat zich opent voor liefde
in het duister van de dag

***

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk en buiten

8 Ajmaq: de Karmische dans

 

Dansen langs de dageraad
karmische processen uit
duizenden levens voorbij
en in komende tijd glijden

door een universum dat slechts
ruimte kent
tijd en klok
als meetinstrument
van neo-liberalisme
en ecometrische varianten

dansen langs de dageraad
vrouwen die de graal weer leven
aan de hoven van de edelenman
die met zijn wild de pannen vult
de vrouwe die de kruiden oogst
groenten aan de pan toevoegt

deze heilige balans
karmische concentrische cirkels


Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem, plant, nacht, natuur en buiten

Thunderbird Woman

 

De vrouw die gevangen
in duizenden levens
de vleugels gewiekst
gekort
gelijk alle vrouwen
en mannen manenlang
gekwetst in hun waarden

gevangen als vogels
zwanen gekortwiekt
dondervogels gekooid
in de mateloze wetten
van de malloten die menen
dat wenen

de grootste misdaad
dat respect softdadig is

ach thunderbird
je ogen vertellen
dadelijk dagelijks
het mythologisch
perspectief dat ik zo lief

Welkom Thunderbird Woman …

 

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Eigen werk: acryl op linnen met giettechniek Titel: Thunderbird Woman

Gewaagde vraag

Ben je niet autistisch
vragen ze dan aan mij
nee, herkennen doe ik dat niet

HSP
introvert
heel slim

en altijd klein gehouden
verwarring in het zijn
de pijn van lijden rondom leiden

en dan weer afgestraft

ben je niet waanzinnig
vragen ze dan aan mij
ja, gekker dan gek als het kan

vrouw en mens
introvert
en speels

Afbeelding kan het volgende bevatten: Anja Tekelenburg, bril en nacht

2 Tz’i of Hond

 

Maak recht wat krom is
kom en geef me de hand
ergens is de beer gestrand

maak krom wat recht was
kom en neem me bij de hand
ergens is het beloofde land

niets dat vergelding
met nieuw geweld rechtvaardigt
stel vragen

waag het niet nog wapens te maken
en leveren, levert meer op dan
vredesonderhandelingen met pers erbij

vrij ben je
mens
van vlees en bloed

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht en vuur

Spiegelverhaal

Het gevaar van roddel

In een straat woont een creatief stel, dat redelijk op zichzelf leeft. Hij stil en teruggetrokken, zij altijd in beweging, altijd aan de wandel, altijd observerend, glimlachend groetend.

In die straat staan 40 huizen. Van 5 huizen, vinden de mensen dat groeten, dat wandelende, dat altijd in beweging zijn maar niets. Nog erger zijn de ogen van dat stel. Zo doordringend kan het zijn, ze zouden mijn gedachten kunnen lezen.

De mensen van de 5 huizen, zitten heel vaak op het pleintje, pratend over de andere 35 huizen. Die vind ik fijn in deze straat, die niet.

Weet je wat, we gaan verhalen over dit stel rond bazuinen. Heel subtiel, heel zwart, gaan we hen in een kwaad daglicht stellen. We gaan vertellen dat ze misschien …., we gaan vertellen dat deze mensen onze kinderen beheksen. Moet je opletten wat er dan gebeurt. Bewoners van 3 andere huizen gaan langzaam mee in het verhaal. De anderen halen hun schouders op. Dat creatieve stel, het zijn mensen die wel eens vragen of onze muziek zachter kan, hoe erg is dat. Ze groeten altijd.

Stukje bij beetje beïnvloeden de 8 huizen bewoners de rest van de straat. Ze gaan brieven verspreiden over het gevaar van misdrijven. Ze gaan vertellen dat deze mensen lijken in de tuin hebben.

Dit heeft nog niet het gewenste effect. Ze gaan de fietsen van deze creatieve mensen slopen. Krassen op de auto. Het stel doet een beroep op de politie. De politie komt en zegt toe het in de gaten te houden. Op een donkere dag, als het stel thuiskomt, staan er 8 auto’s gereed. Ze rijden op de auto van het stel in. De politie komt erbij, gewaarschuwd door een oplettende bewoner. De politie belt de burgemeester. Deze besluit dat het creatieve stel dan maar een plaatsverbod moet krijgen en de cel in moet. Als er zoveel agressie is tegen dit stel, dan moet er wat aan de hand zijn.

Het stel stelt vragen. De burgemeester weet geen antwoord en verbiedt hen nog vragen te stellen. Het huis staat leeg. De tuin verloedert, de bewoners zitten in de gevangenis. Om de rust te herstellen, zitten ze voorlopig in hechtenis. De 8 huizen zoeken nu een nieuw slachtoffer in de straat, om hun frustratie op bot te vieren.

De burgemeester sluit het dossier. Belangrijk is de rust in de straat.

Bede

In het luchtledige
een gebed
en nog een
nog meer
keer op keer

nieuw bloeiende lavendel
langs de rand
een springende pad
een derde oogst
sla

sla de bede om
gelijk het oude boek

zonder letter
op papier
slechts woorden
recht
uit
het
hart

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht en vuur

Verraad

 

Je zegt me dat het beter is
vergoelijkt hiermee eigen keus
het is jouw ziel die deze weg kiest
zeg je
het is beter voor je om de kleine dood te sterven
ik gooi nog wel een schepje olie op je vuur

Zo nies jij, je eigen verantwoordelijkheid
als een koude pis over het verlaten plein.

Pleister

Als de liefde niet is
wat is er dan nog dat rest

vertrouwen beschadigd
traag herstellend

in vreedzaam en waarderend
ontmoeten

Vertrouwen dat wegvloeit
omdat ze verbonden is

voor het oog
met de groep verraders

die meebewegen
met de liederlijke zotheid
van leugen, laster en bedrog.

Als ik je dan echt ontmoet
je woorden traag kan horen
dan weet ik
dat ik heet
mag bestaan

opnieuw
altijd
weer

en als het ik vervliegt
dan rest het Zelf

9 K’at of Het sensuele

 

de droom van het sensuele
zachte strelingen in respectvolle
aanrakingen

zo anders
dan het gewelddadige ruwe
benaderen dat zo de norm lijkt

golven zoeken tintelend wegen
door een tastend en strelend landschap
erotiek

passievol
bloeit zij op in een herfst getinte nacht
overdag voortgezet in diep beminnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, buiten en natuur

6 Imox – heimwee

 

In de donkere duisternis
van duizenden zwarte gaten
blaten de schapen
hel en verdoemenis

Een wolf in hun midden
eet schaap voor schaap
hapje voor hapje verslindend
bindend met dwaze beloften

De muze verhaalt sprookjes
met een diepe duistere waarheid
die door de tijden helder wordt

het stort ineen, de verbanden
die zo voedend en helend waren
blindheid zet de prooi snoeihard

alleen

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, buiten en natuur

4 Kawoq of Regenstorm – houvast

 

Vogelvluchten duchten
geen enkele verstoring
alarmbellen rinkelen
twinkelen door heen elkander
het veld verstoort
ongehoord de pooldraai
ik lift mee met de luchtstroom
droom me in hemelen
en ruimte

Mensenhanden maken en breken
weken aaneen alleen de hel in het nieuws
ik focus me op het kleine geluk
als kopstuk de bloeiende bloem
de dikke hommel in de achtertuin

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

Uilenspiegels

Een moment van vertwijfeling
draden verbonden met passie
vermoord door liefdehaters

liefdevolle organisaties gekaapt
door psychopathische tovertaal
vermoord de veilige bedding

vermoord het vertrouwen
in om het even welke mens
de grens zoekend
aftastend
zuiver verwoorden
helder voelen
begeleid door een mens
die mijn taal durft verstaan
alles in de weer wil uit de uilenspiegel

Een moment van terugnemen
de ramen opnieuw afzemen
het claimen van mijn eigen zijn
doorheen de pijn en ook verlangen
naar nadere nabijheid

2 No’j of Aarde

 

Overwegend positief
de liefde voor het leven
omgeven door duister
daar licht dan ontbreekt

overwegend handelend
uit liefde voor het leven
omgeven door miljoenen
andere aarde kinderen

stenen
planten
dieren
mensen

De Vrouwe zelf

Overwegend schrijven wij
de dichters over het leven
in alle facetten
met gouden graankorrels

omgeven

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk, sneeuw, berg, buiten en natuur

Over leven

Je zegt van alles toe
en komt de woorden na
als het in jouw straatje past

je zegt van alles toe
moe van gestelde vragen
draag je me na, dat ik zeur

dom ben
anders ben
abnormaal ben

iedereen mag zijn
die hij of zij is
het is een gemis
als het waarde oordeel
als wet verankerd raakt

dit is wat vele gereformeerden
voor mij hebben gepredikt
en vele patriachalen verhalen
dag in
dag uit

ik fluit je toe
onderzoek
en boek
uit
met
Over (af)vallen en opstaan

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, staan en zitten

Wolven als schapen

Als je mij apenkool
op de mouw gaat spelden
en bij navraag en -zoeken
blijkt dat jouw informatie
een andere agenda dient

dan roep ik stop
en stel vragen
duizenden vragen
tot je eerlijk bent

en ik jouw gedachtengang
kan volgen of begrijpen
of niet …

Lief mens

als jouw rechtspositie
met dubbele agenda’s
te koop wordt gezet
zal ik voor je vragen
tot het rechte pad
gevonden wordt.

————–

Voor Linda As

Dat gesol met mensen
hoe kun je
met
je kop in het zand
de generaals dienen
terwijl je als kip
zonder kop
roept dat je je inzet
voor het kwetsbare
leven
Schiet op
Stop
NU

8 Tz’i : adem in

 

Ademloos kiezen
twijfels partij voor leegte
vergane volheid

ze zoeken partnerschap in
verdorven bedorven hel

geschapen schapen
die volgzaam verdienen voor
de heren van stand

zij bevelen zo velen
deze zwakke overheersers

zuivere zielen
verstoppen zich achter vet
dat stroperig zwart

het licht verbergt dat nog is
als zaad in wintergronden

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, buiten en natuur