Bijsluiter Krachtfabriek

Lang was ik met plezier actief binnen De KrachtFabriek te Houten. Ze zijn nog volop in actie, alleen vergeten ze een bijsluiter mee te zenden bij de uitnodiging om deel te nemen. Dan wel er worden geen bijsluiters verstrekt aan de leden.

Deelnemen is op eigen risico, als je niet in de smaak valt bij drie mensen van de Krachtfabriek, doen ze er alles aan om je eruit te werken. Bij mij heeft het ze twee jaar gekost. Ze hadden er de Conflict hanterings commissie voor nodig en een prachtig script om het voor elkaar te krijgen.

Veel mensen zijn gewoon weggepest, stil vertrokken. Een van de scriptschrijvers van de conflicten zit in de conflict hanterings commissie en dit is volkomen normaal en gerechtvaardigd, werd mij door de bestuursvoorzitter en lid van die commissie regelmatig op het hart gedrukt. Als zij ook een conflict heeft met de besproken persoon, was haar inbreng gewenst. Er zaten er nog twee in, tijdens de bespreking van mij, met enige ergernissen over mij ( mijn gedichten en mijn boek ).

Ik heb in een aantal ander gevallen als lid van deze commissie meegemaakt hoe dit beïnvloeden en inbrengen gaat. Hoe de beïnvloeding en de poging tot wegwerken gaat. Het is niet altijd gelukt, in twee gevallen wel, ik ben er één van.

Je loopt extra risico als je creatief, HSP en eerlijk bent. Er is geen vertrouwenspersoon, geen klachtenfunctionaris, privacy regels zijn er niet en vragen stellen is niet geoorloofd noch wenselijk.

Ik ben er van het een op andere moment uitgezet, na een belofte van de voorzitter dat zij de lasterbrieven op Facebook en bedreigingen op zou gaan pakken. Zes weken (er zijn nog wel twee gesprekken geweest) later zet de voorzitter met een ander bestuurslid mij eruit omdat dit het beste is voor mij.

Motivatie van: “Je bent geen inspirator van de Krachtfabriek meer”

  1. Je reflecteert niet op je eigen gedrag;
  2. een aantal mensen irriteert zich aan jou, zeg niet dat het aan hen ligt, ga daar maar op reflecteren;
  3. je ziet iets over het hoofd;
  4. je mag terugkomen als wij en/of jij eraan toe zijn;
  5. we zijn geen professionele organisatie.

Dit schorsen ging per direct in. Alleen punt 5. is een legitiem argument gebleken. En de enige ware grond onder dit besluit.

De troostwoorden:

Het is beter voor je, goed voor je, helend voor je. En ga nu vooral maar eens gaan voelen hoe het is om niet gezien gehoord te worden en niet mee te mogen doen. Ga maar eens voelen hoe het is om nergens bij te horen. O ja, en het is mijn ziel die dit wil voor mij.

Afscheid nemen en afronden mocht niet meer (realiseer je dat ik gemiddeld 20 uur per week vrijwillig bezig was, voor met in de Krachtfabriek). Ik was er klaar mee rond half augustus, toen kwam er een mail van de conflicht hanterings groep. Daar wij geloven dat het helend is voor jou en helend DKF besluiten wij dat er tot 1-1-2019 geen contact zal zijn.

Ik had geen idee dat een persoonlijke vraag aan één mens, zou leiden tot opnieuw besproken worden in de conflict hanterings groep. Niemand had contact met mij gezocht, ook de betreffende therapeut niet, terwijl het ook vanuit die rol was dat ik haar benaderde. Bedenk dat ik eind mei en begin juni contact had gezocht en eind augustus dit antwoord in de mail kreeg. Dit over mij, zonder mij, was tegen alle verzoeken en afspraken in. Overigens ook tegen de KrachtFabriek uit de eerste drie jaren.

Intussen worden intermenselijke en zakelijke relaties door roddel en laster verstoord. Hier hebben overigens meer mensen last van, als je wandelt ontmoet je wel eens iemand en hoor je wel eens wat.

Deze feeks heeft veel vragen gesteld, vragen zijn natuurlijk ook verschrikkelijk lastig. Het werd en word me enorm kwalijk genomen dat ik vragen heb over de gang van zaken. Schadeclaims voor schade door roddel, laster en trauma, worden niet in behandeling genomen. Een concrete claim voor werkelijk gemaakte kosten wordt met een paar zinnen van tafel geveegd. Brieven worden niet meer in behandeling genomen!

Het geheel heeft naar mijn gevoel inmiddels sekte-achtige trekjes gekregen.

Het laatste halfjaar heb ik meer mensen ontmoet die beschadigd en benadeeld zijn. Het is vreemd dat er steeds een aantal personen terugkomen die hier een rol in spelen.

Wat mij betreft pijnlijk voor iets dat zo mooi en goed begon en wat zich ondergronds zo vreemd heeft ontwikkeld.

Dus bezint eer gij begint.

Waar niemand van de KrachtFabriek vragen beantwoord kreeg, heb ik door studie, gesprekken en onderzoek veel geleerd over narcisme en huis, tuin en keuken psychopathie en geleerd hoe ziek dingen kunnen verworden. Wat mijn eigen rol is, weet ik ook.

Dank aan de mensen die wel durfden praten met mij en getuigenverhalen hebben gedeeld. Nog immer ontdek ik dingen die bijzonder vreemd zijn. Het is een pijnlijke / traumatische levensles. Alle projecties zeggen alles over de persoon die dingen zegt, roept of vindt. Laat mensen zijn! Desgewenst vraag je hen te vertrekken, dat is in je Kracht zijn en blijven. Dat was hoe het ooit ook is begonnen.

 

Literatuur:

de-maskermaker/
destructieve-relaties-op-de-schop-515810/

Bijlage:

afwijzing schadeclaim

2 Toj of Water

 

Een waternatte
vurige novemberwind
dwaas ijzige druppels
langs de glaswand

Eens stem uit een mens
en een ander ingeblikt
voor bij de verdeler
van nutsvoorzieningen

het gaat voorbij aan
mijn oren in resonantie
golven bewegen
vegen herinneringen

af en aan

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, boom, lucht, wolk, buiten en natuur

Ijsland sprookje

Er was eens een elfenkoningin
ze verloor de inspiratie door mensenvoeten
die kwamen wroeten in haar leefgebied.
Ze overziet het geheel en weent tragedie-tranen
we wanen ons in sprookjesland waar oorlog
en vertekende machtsverhoudingen gespannen
voeten, veren en geweren in actie brengen.

De elfen mengen zich niet in de strijd, lijden zacht
in stenenheuvelen aan de watervloed, warme golfstromen
sturend, turend naar het leven in en om het waterfjord.

Op een mooie lentedag, komt er een kind spelen
alleen en wil met bloemen en mieren zijn leven delen.
De elfenkoningin ziet en geniet, ze komt tot ontwaken
maakt haar volk wakker en vraagt hen te dansen
cirkels van licht op de ogen en voeten, handen landen
op de kruidenbuidels.

De elfen ontwaken, maken zich gereed voor een liefdesdans
in het veld, ze dansen traag en zingen zacht: het welkomslied.

Welkom kind, hier vind je alle ruimte en respect
die jij verdient. Jij bent onze kleine dierbare vriend.
Het kind voelt de genegenheid, breidt zijn speelveld uit
verstilt en rilt van verwondering.
Niet wetend wat het hoort of ziet, voelt hij meer dan hij weet, vergeet …

Afbeelding kan het volgende bevatten: berg, lucht, wolk, buiten en natuur

Zonder titel

Zeg me niet dat ik bang ben
wanneer ik realistisch mijn gezonde boeren verstand gebruik
ervaringen uit het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst

lessen uit het leven, mogen van wond
litteken worden
van litteken groeien tot innerlijke wijsheid

zeg met niet dat ik in angst leef
als ik eigen-wijze keuzes maak

wakend over de persoonlijke integriteit
dwars waar het kan
meebewegend als het moet …

Zeg met niet dat spiritualiteit zonder angst of ego is
zeg me dat het goed is, waar het leven
dromen kent, die waken in de nacht …

Waar jonge mensen dromen van wereldvrede
duurzaamheid, tegen pesten en racisme
op het podium, hun verlangen uiten …

laat ze dromen, laten wij hen helpen
deze mooie wensen waar te maken, opvangen
als ze struikelen, aanmoedigen om door te gaan

12 Kame of trans-for-ma-tie

 

Ouderen weten en vergeten
nimmer dat de kleinkinderen
nieuwe wegen zullen leren, heten
hen welkom zonder verhinderen

hoewel DNA en karma dragen
dagen wij hen uit en verlaten het huis
weten de pijnen te verdragen behagen
het leven in een zich openende sluis

golfstromen vibreren en leren
dat leven meer dan overleven is
de zegeningen en dienstbaar beheren
het be-amen dat ik zie, leven is.