Bijsluiter Krachtfabriek

Lang was ik met plezier actief binnen De KrachtFabriek te Houten. Ze zijn nog volop in actie, alleen vergeten ze een bijsluiter mee te zenden bij de uitnodiging om deel te nemen. Dan wel er worden geen bijsluiters verstrekt aan de leden.

Deelnemen is op eigen risico, als je niet in de smaak valt bij drie mensen van de Krachtfabriek, doen ze er alles aan om je eruit te werken. Bij mij heeft het ze twee jaar gekost. Ze hadden er de Conflict hanterings commissie voor nodig en een prachtig script om het voor elkaar te krijgen.

Veel mensen zijn gewoon weggepest, stil vertrokken. Een van de scriptschrijvers van de conflicten zit in de conflict hanterings commissie en dit is volkomen normaal en gerechtvaardigd, werd mij door de bestuursvoorzitter en lid van die commissie regelmatig op het hart gedrukt. Als zij ook een conflict heeft met de besproken persoon, was haar inbreng gewenst. Er zaten er nog twee in, tijdens de bespreking van mij, met enige ergernissen over mij ( mijn gedichten en mijn boek ).

Ik heb in een aantal ander gevallen als lid van deze commissie meegemaakt hoe dit beïnvloeden en inbrengen gaat. Hoe de beïnvloeding en de poging tot wegwerken gaat. Het is niet altijd gelukt, in twee gevallen wel, ik ben er één van.

Je loopt extra risico als je creatief, HSP en eerlijk bent. Er is geen vertrouwenspersoon, geen klachtenfunctionaris, privacy regels zijn er niet en vragen stellen is niet geoorloofd noch wenselijk.

Ik ben er van het een op andere moment uitgezet, na een belofte van de voorzitter dat zij de lasterbrieven op Facebook en bedreigingen op zou gaan pakken. Zes weken (er zijn nog wel twee gesprekken geweest) later zet de voorzitter met een ander bestuurslid mij eruit omdat dit het beste is voor mij.

Motivatie van: “Je bent geen inspirator van de Krachtfabriek meer”

  1. Je reflecteert niet op je eigen gedrag;
  2. een aantal mensen irriteert zich aan jou, zeg niet dat het aan hen ligt, ga daar maar op reflecteren;
  3. je ziet iets over het hoofd;
  4. je mag terugkomen als wij en/of jij eraan toe zijn;
  5. we zijn geen professionele organisatie.

Dit schorsen ging per direct in. Alleen punt 5. is een legitiem argument gebleken. En de enige ware grond onder dit besluit.

De troostwoorden:

Het is beter voor je, goed voor je, helend voor je. En ga nu vooral maar eens gaan voelen hoe het is om niet gezien gehoord te worden en niet mee te mogen doen. Ga maar eens voelen hoe het is om nergens bij te horen. O ja, en het is mijn ziel die dit wil voor mij.

Afscheid nemen en afronden mocht niet meer (realiseer je dat ik gemiddeld 20 uur per week vrijwillig bezig was, voor met in de Krachtfabriek). Ik was er klaar mee rond half augustus, toen kwam er een mail van de conflicht hanterings groep. Daar wij geloven dat het helend is voor jou en helend DKF besluiten wij dat er tot 1-1-2019 geen contact zal zijn.

Ik had geen idee dat een persoonlijke vraag aan één mens, zou leiden tot opnieuw besproken worden in de conflict hanterings groep. Niemand had contact met mij gezocht, ook de betreffende therapeut niet, terwijl het ook vanuit die rol was dat ik haar benaderde. Bedenk dat ik eind mei en begin juni contact had gezocht en eind augustus dit antwoord in de mail kreeg. Dit over mij, zonder mij, was tegen alle verzoeken en afspraken in. Overigens ook tegen de KrachtFabriek uit de eerste drie jaren.

Intussen worden intermenselijke en zakelijke relaties door roddel en laster verstoord. Hier hebben overigens meer mensen last van, als je wandelt ontmoet je wel eens iemand en hoor je wel eens wat.

Deze feeks heeft veel vragen gesteld, vragen zijn natuurlijk ook verschrikkelijk lastig. Het werd en word me enorm kwalijk genomen dat ik vragen heb over de gang van zaken. Schadeclaims voor schade door roddel, laster en trauma, worden niet in behandeling genomen. Een concrete claim voor werkelijk gemaakte kosten wordt met een paar zinnen van tafel geveegd. Brieven worden niet meer in behandeling genomen!

Het geheel heeft naar mijn gevoel inmiddels sekte-achtige trekjes gekregen.

Het laatste halfjaar heb ik meer mensen ontmoet die beschadigd en benadeeld zijn. Het is vreemd dat er steeds een aantal personen terugkomen die hier een rol in spelen.

Wat mij betreft pijnlijk voor iets dat zo mooi en goed begon en wat zich ondergronds zo vreemd heeft ontwikkeld.

Dus bezint eer gij begint.

Waar niemand van de KrachtFabriek vragen beantwoord kreeg, heb ik door studie, gesprekken en onderzoek veel geleerd over narcisme en huis, tuin en keuken psychopathie en geleerd hoe ziek dingen kunnen verworden. Wat mijn eigen rol is, weet ik ook.

Dank aan de mensen die wel durfden praten met mij en getuigenverhalen hebben gedeeld. Nog immer ontdek ik dingen die bijzonder vreemd zijn. Het is een pijnlijke / traumatische levensles. Alle projecties zeggen alles over de persoon die dingen zegt, roept of vindt. Laat mensen zijn! Desgewenst vraag je hen te vertrekken, dat is in je Kracht zijn en blijven. Dat was hoe het ooit ook is begonnen.

 

Literatuur:

de-maskermaker/
destructieve-relaties-op-de-schop-515810/

Bijlage:

afwijzing schadeclaim

2 Toj of Water

 

Een waternatte
vurige novemberwind
dwaas ijzige druppels
langs de glaswand

Eens stem uit een mens
en een ander ingeblikt
voor bij de verdeler
van nutsvoorzieningen

het gaat voorbij aan
mijn oren in resonantie
golven bewegen
vegen herinneringen

af en aan

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, boom, lucht, wolk, buiten en natuur

Ijsland sprookje

Er was eens een elfenkoningin
ze verloor de inspiratie door mensenvoeten
die kwamen wroeten in haar leefgebied.
Ze overziet het geheel en weent tragedie-tranen
we wanen ons in sprookjesland waar oorlog
en vertekende machtsverhoudingen gespannen
voeten, veren en geweren in actie brengen.

De elfen mengen zich niet in de strijd, lijden zacht
in stenenheuvelen aan de watervloed, warme golfstromen
sturend, turend naar het leven in en om het waterfjord.

Op een mooie lentedag, komt er een kind spelen
alleen en wil met bloemen en mieren zijn leven delen.
De elfenkoningin ziet en geniet, ze komt tot ontwaken
maakt haar volk wakker en vraagt hen te dansen
cirkels van licht op de ogen en voeten, handen landen
op de kruidenbuidels.

De elfen ontwaken, maken zich gereed voor een liefdesdans
in het veld, ze dansen traag en zingen zacht: het welkomslied.

Welkom kind, hier vind je alle ruimte en respect
die jij verdient. Jij bent onze kleine dierbare vriend.
Het kind voelt de genegenheid, breidt zijn speelveld uit
verstilt en rilt van verwondering.
Niet wetend wat het hoort of ziet, voelt hij meer dan hij weet, vergeet …

Afbeelding kan het volgende bevatten: berg, lucht, wolk, buiten en natuur

Zonder titel

Zeg me niet dat ik bang ben
wanneer ik realistisch mijn gezonde boeren verstand gebruik
ervaringen uit het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst

lessen uit het leven, mogen van wond
litteken worden
van litteken groeien tot innerlijke wijsheid

zeg met niet dat ik in angst leef
als ik eigen-wijze keuzes maak

wakend over de persoonlijke integriteit
dwars waar het kan
meebewegend als het moet …

Zeg met niet dat spiritualiteit zonder angst of ego is
zeg me dat het goed is, waar het leven
dromen kent, die waken in de nacht …

Waar jonge mensen dromen van wereldvrede
duurzaamheid, tegen pesten en racisme
op het podium, hun verlangen uiten …

laat ze dromen, laten wij hen helpen
deze mooie wensen waar te maken, opvangen
als ze struikelen, aanmoedigen om door te gaan

12 Kame of trans-for-ma-tie

 

Ouderen weten en vergeten
nimmer dat de kleinkinderen
nieuwe wegen zullen leren, heten
hen welkom zonder verhinderen

hoewel DNA en karma dragen
dagen wij hen uit en verlaten het huis
weten de pijnen te verdragen behagen
het leven in een zich openende sluis

golfstromen vibreren en leren
dat leven meer dan overleven is
de zegeningen en dienstbaar beheren
het be-amen dat ik zie, leven is.

11 Kan of Slang

 

Transformatie pur sang
van zielen en weten
gedragen op de vleugels
van de eerlijke adelaar

vervel de DNA gedragen
beperkingen in je wezen
wees het ultieme veertje
dat zweeft op de thermiek

lyrisch en ontroerd voert
zij je mee
de Wijze
grijs de hemelen op Aarde

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

9 Aq’ab’al of romantiek

 

De romance tussen twee wezens
man-man, vrouw-vrouw en het normale man-vrouw.
Zij weeft een kantenkleed en weet zich
gekend en gedragen in wederzijdse gratie
de sensatie van aanraking in het mooie in de pijn

verdwijn uit mij en in mij
de verbinding weeft een kanten gewaad
spreekt over soldaten van schoonheid
stil verzet tegen grof geweld, wat telt
is de sensatie van aanraking, de diepe liefde

zij schept en weeft
vergeet het duister
als zij luistert
naar het Wezen van Al.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

6 Ajpu of Lichtwezens

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, buiten en natuur

Lichtwezens dromen
dansen met de elfen
zien oorlogen en geweld
tellen af tot de vrede
weerkeert
levens bezeert
door misvorming en haat
cirkels die aanstaan
eindeloos het duister in
tot de cirkel het licht
door de kieren inlaat
de elf staat paraat
roept vrouwe Wijsheid
en fluistert een nieuw lied
in de oren van kinderen
die het willen horen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, gras, plant, boom, buiten en natuur

Levensgeluk

Hoor de wind waait
langs mijn raamroosters
kale takken tikken minuten weg
de kamer is lauwwarm
ademt de sfeer van mij
mijn levenswijze
eigenwijsheid en praktijkdroom

ik stroom mee
gedachten vervliegen
gevoelens verdampen

slechts zijn
met een glimlach
om de stroom
woorden
uit het niets

hoor de wind waait
langs mijn raamroosters
kale takken tellen levensadem

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant en buiten

5 Kawoq of Regenstorm – kind in mij

 

Vandaag ontwaken wij
smaken november winden
door het kierende raam

noemen woordeloos de naam
van de geliefde naast elkaar
verstrengelde eenheid los van

elkaar zo innig verbonden

vandaag beleven wij
proeven november wolken
haar vochtige omarming

noemen fluisterend een naam
laten haar mee wiegen op de wind
het verloren innerlijk kind

in ons zo innig verbonden

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, lucht, boom, bloem, buiten en natuur

Spiritisme

zeg me niet
dat het waar is
zwart wit gebroken zegels
tegeltjes wijsheid in grijs
zilver geslagen verdragen
de volle manen

zeg me niet
dat het leugens zijn
zwart wit gebroken woorden
gevangen in zieke namen
dronken verdronken mannen
en lege hulzen

zeg me niet
dat jouw woorden waar
zijn

vol namaak spiritisme
vergiste ik me zo in de waarden
gemanifesteerde tekenen
op zwarte wanden

rouwranden omkransen
mijn nachtgebed

4 Thijax of het mes

 

Messen in mensenruggen
eerlijkheid vervlogen
vergeten de waarden

vastgelegd in manifesten
zogenaamde waarden
besparen je het doorvoelen

is wat ik zie
wat ik waarneem
wel echt?

Laster en roddel
achterklap
vernietiging
naast verbinding

ineen gevlochten
vervlochten
in belonen

van laster
roddel
achterklap

aanspreekpunten
die verbinden
evenzovele die moorden
in woorden en pijlen
naar liefde die zij haten

omdat liefde en aanraking
is, gelijk aan de dood

groot de wanhoop bij de prooien
de anderen ontdooien in hun aard
deze nabijheid is zo bevlogen
bedrogen de resultaten

laat het maar gaan

messen in mensenruggen
eerlijkheid verloochend
vergeten de oorsprong

De leegte (suïcide)

De leegte

zo leeg
dat liefde
stuit
op verlaten bot
weefsel verdord
verdroogd
in pijn

de leegte
waanzin
twijfel
rond liefde
wreekt
zich op levenslust

kust de dood
welkom

uit leven
gehaalde
pijn

raak me niet aan
spreek me niet toe

laat me gaan

N.a.v. een artikel over suïcide, iets over dit gevoel vind je terug in mijn boek: Over (af)vallen en opstaan. Het speelde in mijn tiener- en jong volwassen leven.

Soms zijn mensen verwonderd dat ze niet merken dat mensen uit het leven willen stappen, dat ze niets hebben gemerkt. En juist die eenzaamheid en leegte, ken ik van toen. Ik realiseerde mij pas vele jaren later wat dit is geweest.

2 Ajmaq of voorouderpijn

in de lijn
van vrouwenpijnen
zachtjes geborgen
verloren
in het zaligmakende
kerkelijk statuut

absolutie gegarandeerd
lijkt het zonder meer verkeerd
op je lauweren te rusten

kus me
kom en lief
het moment
in het midden
voorbij
het einde

in de lijn
van vrouwenpijnen
ruw opgeëist in oorlog
tussen seksen en verwrongen
onderdrukte hormonale impuls
wulps de vrouwenlijven
zij lokken je in de val
van geprojecteerde (on)schuld

kus me
kom en lief
het moment
door het leven
voorbij
het dogma

Huidhonger – de leegte

De leegte

zo leeg
dat liefde
stuit
op verlaten bot
weefsel verdord
verdroogd
in pijn

de leegte
waanzin
twijfel
rond liefde
wreekt
zich op levenslust

kust de dood
welkom

uit leven
gehaalde
pijn

raak me niet aan
spreek me niet toe

laat me gaan

N.a.v. een artikel over suïcide, iets over dit gevoel vind je terug in mijn boek: Over (af)vallen en opstaan. Speelde in mijn tiener- en jong volwassen leven.

Huidhonger II

de tinteling
van de dans buiten
een met mijzelf
de bomen
het gras
de maan
de aarde

Daar dansend
liggend op de grond
danste het oervuur
diep in mij

een prachtig concert
van stroming
beaming
beademing

daar was de huidhonger
de oerkracht
als ster in het duister
onzichtbaar voor een mens
groter dan ooit
verenigd met …

Huidhonger

Hemel op Aarde

Het ontvangen en delen
aanraking
ontmoeting in het diepste
van je wezen en je ziel

vrouw ben je
man ben je
mens ben je

Je bent aangeraakt
geraakt
niet in het diepste
van je oerkracht

diep van binnen
wacht dit verborgen
geschenk

puur
teer
dierbaar
kwetsbaar

Man ben je
Vrouw ben je
Mens ben je

geliefd wil je zijn
gekend in je wezen
door hem of haar
die jouw hart
jouw ziel
wil/ mag raken

Overgave aan dat oerlijk pure

Vrouw ben je
Mens ben je
schepsel
schepper
vanuit bezieling
verbonden

meer dan ooit

hoe dan ook

of niet
de leegte
vergeten wijsheid

of niet
hervonden

dat ene moment

mens ben je

13 I’x of Jaguar – woestijnen

 

Sluipend door dagen
nachtbrakend op krakend ijs
in het lege woud

gestorven en vergiftigd
door helgedreven zielen

Elfen houden stil
trollen graven ondergronds
een nieuwe woning

honing is voorbij gegaan
we staan geheel verloren

sluipend door nachten
dagbrakend op rottend ijs
in het lege woud

gestorven en verlaten
eindeloze woestijnen

Afbeelding kan het volgende bevatten: schoenen en buiten

Zin in onzin

Er was eens een Dichtpiet
die in het donker een kaars liet
vallen en het papier vatte vlam
het nam alle rozen weg, benam
mij de adem en benauwende
woorden werden als herkauwende
koeien
uit duizenden sloten …

Er was eens een zwarte Piet
hij liet het zwart regenbogen, niet
uit politieke overwegingen, geniet
hij nu van kolkende vrijheid, ziet
hij het mindere uit meer groeien
en wil zich overal weer mee bemoeien

statistiek en procedures besturen
de dagelijks wanen en bouwen muren
voor verzuurde Neder burgers, geslagen
honden zijn de mensen die dagen
aaneen rijgen in leegte en bedrog
de trog met groei enzymen nog
immer gevuld vanuit de COC gedachten
slavernij verleden is heden bij machten
op eigentijdse wijze in het vizier
ik heb Sint en Regenten nu hier
gezien, gelogen hebben zij al tijden
kom laten we onze taal bevrijden

van leugens en bedrog en laat ons
elven en kabouters scheppen, plons
een steen in het koude levenswater
en later wordt alles beter, ja later …

Omdat zwarte Piet het leven liet
dansen de Ijslandse en Noorse trollen
met hun groene grappen en grollen
op het toneel dat u hier voor zich ziet

Ik laat een steen in het water kringeleren
en zal jongleren met de heer en meester
met de kleren van de keizer, hoge heren
lezen hier toch niet en zo de mooie leest ster
die een prijs wil bepalen voor de beste
enige echte winnaar van ten lange leste

om lach gehouden schrijversbal

(Over Sint en Piet <>Zin in onzin)

12 Aj of Stok – Staf

 

Het verleden in gezinnen
waar eindeloos weerom beginnen
in zoeken, tasten, beminnen

Het heden in het bouwwerk
dat huis en haard zo eindeloos sterk
maken voorbij de grote kerk

leidt mij uit het lijden
illusies vol conclusies
over gisteren en vandaag

graag een rode bes
groen steeltje dat alles
weer in balans (s)maakt

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, lucht, wolk, boom, bloem, buiten en natuur

10 B’atz of Aap, de romantiek

Het is vandaag de dag van de singles las ik. Samen en op jezelf. Met zijn tweeën verbonden en toch ook niet.

Behoefte aan vrijheid en ruimte
binnen een relatie

en ten diepste
ben je altijd alleen

en verbonden met mensen
omgevingen waar jij van houdt v.v.

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, buiten en natuurLief me
raak me
aan

lief me
kus me
zacht

wandel met vreugde
door weer en wind
samen

gedragen
verbonden
zielsdiepe
draden

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, wolk, lucht, buiten en natuur

9 Oc of Hond – Tranen

Tranen in het hart
zoekende zielen
dolend door de nacht

tranen in mijn ogen
bogen gespannen
tastend in de nacht

Wind en regen waaien
gelijk de cyclus bepaald
waar Iq ronddoolt

zoekend naar resten
oude pijn en zo meer
onzekerheden
angsten
banger
dan dit
kan nog

zoekend naar resten
uit verraad gezaaide
haat – en angst bloemen

bijen zoemen al niet meer
vlinders wervelen in winden
op tonen van muziek
over vrouwen en – kracht

in de morgen wachten
tranen zij zien Gollum
en ruimtewezens
die wolken strooien

Lief en dans

Lief me
als alles
uit onze
handen glipt

Bemin me
als alles
voor dagen
en nachten

stilzwijgend stil lijkt te vallen

Troost me
als alles
donker en
dichter lijkt

dan in woorden
te vangen
en vatten
noch spreken

Als het dansen voortduurt
zonder enige feest gedruis
anders dan het leven
in zichzelf dat dansen wil

kom lieve dans dan toch
en lief me zacht wiegend
in slaap.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

Avebury

 

Als leven ademt
hebzucht en ego
de waarden bepalen
in het verduisteren
van dat wilde licht

is er een gezicht
met een hart
dat onzichtbaar
voelt
draagt
waagt

als leven ademt
de vrouwe het weten
in waarden uiteenzet
stilte vraagt
in het minimale
van een teken

in een lamme hand

dan weet ik dat de aarde
naast alle duister
diep binnenin
haar licht bewaard
voor de beminden.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur, buiten en eten

6 Kej of Hert

 

Op de hoogste top
zijn en hard omlaag vallen
hou je benen vrij

om op te staan, doorgaan maar
het altaar gloeit van kaarsvet

in het diepste dal
is het hard omhoog werken
zijn met elke traan

om op te staan, doorstaan maar
opdat je weet dat je leeft

Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, lucht, wolk, strand, buiten, natuur en water

Uterus

 

Eeuwig levend stromend
wonen we in een plaats
waar zon en maan bepalen
we halen illusies dromend
varen soms buitengaats
om kort geluk op te halen

Droom in en uit
vrouw kom en baar
gelijk moeder aarde
leven vanuit waarde

Eigen werk: Scheppingskracht doek linnen 60-80 cm

Allerzielen

Allerzielen

Vergeten het gedicht
over de doden
omdat ik voluit heb geleefd
met doodsbeelden
en teksten voor ogen
de lach met lef geëerd

Duizenden doden
door grof geregisseerd
geweld

welgeteld
10 beelden
en gedichten

De eeuwige hebbe hun ziel

het wiel draait door
schroeven laten los
balans in cirkels
vanuit de steen
in het water

later de tranen
wanen van eeuwige groei
die chaos baart voorbij

Geen automatische alt-tekst beschikbaar.

Nico Croes

Gevaar van social media

In een leven als levenskunstenaar, kom ik in heel diverse netwerken. Ik heb veel dichtvrienden en vriendinnen die ik nooit heb ontmoet. Over het algemeen gaat het heel goed met vriendschaps en contactverzoeken. Gisteren was een dag met (te) veel vriendschapsverzoeken van onbekende mannen en vrouwen. Mijn intuïtie volgend heb ik er een toegelaten en de rest laten gaan. De eerste twee heb ik nog gevraagd naar hun motief. Wat ik daarop terug kreeg, leverde kippenvel op.

Moraal van het verhaal. Ik hou van alle mensen, ben niet zo goedgelovig dat ik alles zomaar toesta en voor zoete koek slik. Vertrouwen en intuïtie mogen samenvallen.

 

Honderden vrienden
tien onbekend namen
nauwelijks raakvlak
met mij echt bekende
facebookcontacten

Een kwam erdoor
een dichter mag snel
dichterbij komen

de rest heb ik laten gaan
we bestaan bij de gratie
van gepast vertrouwen