Bijsluiter Krachtfabriek

Lang was ik met plezier actief binnen De KrachtFabriek te Houten. Ze zijn nog volop in actie, alleen vergeten ze een bijsluiter mee te zenden bij de uitnodiging om deel te nemen. Dan wel er worden geen bijsluiters verstrekt aan de leden.

Deelnemen is op eigen risico, als je niet in de smaak valt bij drie mensen van de Krachtfabriek, doen ze er alles aan om je eruit te werken. Bij mij heeft het ze twee jaar gekost. Ze hadden er de Conflict hanterings commissie voor nodig en een prachtig script om het voor elkaar te krijgen.

Veel mensen zijn gewoon weggepest, stil vertrokken. Een van de scriptschrijvers van de conflicten zit in de conflict hanterings commissie en dit is volkomen normaal en gerechtvaardigd, werd mij door de bestuursvoorzitter en lid van die commissie regelmatig op het hart gedrukt. Als zij ook een conflict heeft met de besproken persoon, was haar inbreng gewenst. Er zaten er nog twee in, tijdens de bespreking van mij, met enige ergernissen over mij ( mijn gedichten en mijn boek ).

Ik heb in een aantal ander gevallen als lid van deze commissie meegemaakt hoe dit beïnvloeden en inbrengen gaat. Hoe de beïnvloeding en de poging tot wegwerken gaat. Het is niet altijd gelukt, in twee gevallen wel, ik ben er één van.

Je loopt extra risico als je creatief, HSP en eerlijk bent. Er is geen vertrouwenspersoon, geen klachtenfunctionaris, privacy regels zijn er niet en vragen stellen is niet geoorloofd noch wenselijk.

Ik ben er van het een op andere moment uitgezet, na een belofte van de voorzitter dat zij de lasterbrieven op Facebook en bedreigingen op zou gaan pakken. Zes weken (er zijn nog wel twee gesprekken geweest) later zet de voorzitter met een ander bestuurslid mij eruit omdat dit het beste is voor mij.

Motivatie van: “Je bent geen inspirator van de Krachtfabriek meer”

  1. Je reflecteert niet op je eigen gedrag;
  2. een aantal mensen irriteert zich aan jou, zeg niet dat het aan hen ligt, ga daar maar op reflecteren;
  3. je ziet iets over het hoofd;
  4. je mag terugkomen als wij en/of jij eraan toe zijn;
  5. we zijn geen professionele organisatie.

Dit schorsen ging per direct in. Alleen punt 5. is een legitiem argument gebleken. En de enige ware grond onder dit besluit.

De troostwoorden:

Het is beter voor je, goed voor je, helend voor je. En ga nu vooral maar eens gaan voelen hoe het is om niet gezien gehoord te worden en niet mee te mogen doen. Ga maar eens voelen hoe het is om nergens bij te horen. O ja, en het is mijn ziel die dit wil voor mij.

Afscheid nemen en afronden mocht niet meer (realiseer je dat ik gemiddeld 20 uur per week vrijwillig bezig was, voor met in de Krachtfabriek). Ik was er klaar mee rond half augustus, toen kwam er een mail van de conflicht hanterings groep. Daar wij geloven dat het helend is voor jou en helend DKF besluiten wij dat er tot 1-1-2019 geen contact zal zijn.

Ik had geen idee dat een persoonlijke vraag aan één mens, zou leiden tot opnieuw besproken worden in de conflict hanterings groep. Niemand had contact met mij gezocht, ook de betreffende therapeut niet, terwijl het ook vanuit die rol was dat ik haar benaderde. Bedenk dat ik eind mei en begin juni contact had gezocht en eind augustus dit antwoord in de mail kreeg. Dit over mij, zonder mij, was tegen alle verzoeken en afspraken in. Overigens ook tegen de KrachtFabriek uit de eerste drie jaren.

Intussen worden intermenselijke en zakelijke relaties door roddel en laster verstoord. Hier hebben overigens meer mensen last van, als je wandelt ontmoet je wel eens iemand en hoor je wel eens wat.

Deze feeks heeft veel vragen gesteld, vragen zijn natuurlijk ook verschrikkelijk lastig. Het werd en word me enorm kwalijk genomen dat ik vragen heb over de gang van zaken. Schadeclaims voor schade door roddel, laster en trauma, worden niet in behandeling genomen. Een concrete claim voor werkelijk gemaakte kosten wordt met een paar zinnen van tafel geveegd. Brieven worden niet meer in behandeling genomen!

Het geheel heeft naar mijn gevoel inmiddels sekte-achtige trekjes gekregen.

Het laatste halfjaar heb ik meer mensen ontmoet die beschadigd en benadeeld zijn. Het is vreemd dat er steeds een aantal personen terugkomen die hier een rol in spelen.

Wat mij betreft pijnlijk voor iets dat zo mooi en goed begon en wat zich ondergronds zo vreemd heeft ontwikkeld.

Dus bezint eer gij begint.

Waar niemand van de KrachtFabriek vragen beantwoord kreeg, heb ik door studie, gesprekken en onderzoek veel geleerd over narcisme en huis, tuin en keuken psychopathie en geleerd hoe ziek dingen kunnen verworden. Wat mijn eigen rol is, weet ik ook.

Dank aan de mensen die wel durfden praten met mij en getuigenverhalen hebben gedeeld. Nog immer ontdek ik dingen die bijzonder vreemd zijn. Het is een pijnlijke / traumatische levensles. Alle projecties zeggen alles over de persoon die dingen zegt, roept of vindt. Laat mensen zijn! Desgewenst vraag je hen te vertrekken, dat is in je Kracht zijn en blijven. Dat was hoe het ooit ook is begonnen.

 

Literatuur:

de-maskermaker/
destructieve-relaties-op-de-schop-515810/

Bijlage:

afwijzing schadeclaim


Geef een reactie