Op 0

Draaiende deuren
saldo op nul
niet eerder zo gevierd
dat luxe uit last
een nul tot
heldentaal
promoveert

In het land der blinden
is eenoog nog immer koning

 


Druppels nat water
stralende winter zonnen
regenboog zo hoog

10 Toj of Offer

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant en buitenHet karma
vol opoffering
overleving
overlevering
overmoed
ootmoedig
met de bijbel
op tafel

de vrouw
haar man
verloren kroost
zij bloost
bij zijn glimlach
het mag niet

dat genieten

het karma
vol overdreven
gehoorzaamheid
aan geleerde
geestelijken
die frustratie
en verduistering
over mensen
van eenvoud

uitstorten

de baarmoeder
verloor
zoveel zielen
de opoffering
de tranen
wanen voorbij
verlangen
verstoord

 

9 Q’anil of Ster

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, buiten en natuurDans in de regen
overvloedig gevangen
en geboren
de zon in het leven
aftastend
opzoekend
boeken gelezen
schermen verstrooid

dans in de regen
overvloedig bevangen
in dronkenschap
uit geboorte
op een groenblauwe
aardster.

 


 

In regen en wind
voetstappen op grind

wind langs bedekte haren
paren en alleengaanden

onderweg
met het leven

of tassen leefraad
regen en wind

grijs en grauw op straat
vandaag

 

Mantelzorg

Even veel rechten
en hoe zit het dan
met samen dragen
is dit het einde van
je vermogen
of de leeuw
die met haan
koning kraait?

Even veel rechten
laten we samen dragen
stop met klagende vragen
en doe gewoon

de grenzen van het moederschap
in partnerschap
zijn door mantelzorg aspecten
al jaren in een zeer kwetsbare balans
gevangen

Just a name

Just a name
an answer
out off the blue

Just a name
telling me he is she
with a name

from internet

taking the work
sharing a story

but then …
is the name
who this person
realy is …

internet of things
playing with profiles

I’m in doubt

believe

… or just quit

6 Kan of het leven

in de kunst van het laten
ligt het nemen in onze handen
aarde vormt de voedingsbron
van lichaamsgerichte wijsheden

de sterrenstof verzoekt de ziel
hemelsbreed en aardediep
te leven en te sterven
in daden, woorden en het leven zelf …

… met open handen
ontvangen
transformeren
de slang laten stromen …

Tijd

Tijd van leven
van werken

tijdloos in het universum
buiten aardse materialen om
krom gebogen snelwegen
spiralen en fundamentele
overgangen door zwarte gaten
schapen blaten
wolven huilen
naar een bloedrode wolven maan
verduisterd in het verre
met lichamen onbereikbaar

dondervogels fluisteren
sprookjes uit vergeten tijden
beschavingen de blanke
handelaren en zeevaarders
ver vooruit

vermoorde en verbrande kennis
opgeslagen in tijdloze
ver weg geleden wijsheidsvelden

tijd van leven
van weven

met woorden zonder taal noch tijd

Afbeelding kan het volgende bevatten: sneeuw
schrijfopdracht voor een radio programma van Renate Spierdijk en Rita van Loon

3 Iq of Wind

 

Waar winden vol oranje
en zuiver witte lichtstralen
zich als een deken over mijn lijf
bewegen
in onzichtbare golven

huilende wolven in mijn kinderziel
het valt en viel niet altijd mee op Aarde
liever Sirius en Plejaden die waarden
kennen die Aarde mist

dan frist de nacht mijn weten op
in dankbaar stil genieten en houden
elfen en engelenzangen van ooit
mijn leven in een hand vol dans

Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem

2 Imox

Het duale
in materie
de sublieme
argumentatie

het duale voorbij
is op aarde kansloos

dualiteit koos
zichzelf in het
heilig huwelijk
tussen materie
en geest

Het duale omarmen
je warmen aan het goede
omgaan met het kwade
genade brood
op zondagmorgen

 

 

 


In een beweging
zweven we mee
op dolfijnenmuziek
her verbinden
met enige liefdevolle
bronnen van bestaan

1 Ajpu of Licht

Een klein afscheid
tijd van geven en nemen
projecties op paarden
evenaarden bij nader
inzien in een pijnlijke
eenzaamheid
alleenzaamheid
de projecties
van de narcissen
op een wezen dat
het integere zoekt

niet dat het altijd lukt
zo eerlijk is de mens
dan ook nog wel

Moeder Jaguar
sta mij bij in deze
zwarte pijnlijke nacht
waar pijlen zich boren
wees met das mijn
schild.

Projecteer niet op mij
wat van anderen is die giftige
pijlen schieten uit (on)macht.

Licht omarm mij
verwarm de koude wonden
met zachte reeën-ogen
die het hart aanschouwen.

13 Kawoq of Regenstorm

 

Vormen dralen traag
omlaag nader in de bron
van diep leeg gemis

die koestering van armen
verwarmend aan de honger
van lijf en leden
naar menselijke aanraking

vormen spelen hoog
in wolken uitgetekend ooit
nog verschoond van gif

Levens spelen voetbal
met behoefte aan macht of wel
het delen van de schoonheid
vol menselijke aandacht

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, boom, lucht, bloem, buiten en natuur

11 No’j of W-Aarde

Zo jij jouw eigen wijsheden
tevreden bijeen veegt wegen
onvolkomenheden tegenover

lover verschrompelt, verteert
door eindeloos veel schimmels
en bacteriële microscopisch kleine
aardlingen en koninkrijken.

Zo jij de eigen aardigheid
gedurende je leeftijd opdelft
schildert de hemel een loflied.

 

10 Ajmaq of Voorouders

 

Zacht dralen de verhalen
hertalen wij de voorouders
in ons eigen leven
geven het wederom door

zacht fluisteren zij ons toe
zielsdiep gedragen herinneringen
zingen ons nachten en dagen
in het geheim van ons Zijn toe

Voel de diepte
pijl de hoogte
leef de waarden
van wetten
universeler
dan mensenhanden
ze beschrijven
vanuit heerslust
en macht.

Voel de diepte
pijl de hoogte
van de liefdevolle
soms kristalheldere
scheppingskracht
die in wezen
het verwijzen
overbodig maakt.

9 Tx’ikin of Adelaar

 

Baar me het heden
verleden uit gisteren
Aquarius herhalend
in het vernietigen
zo ellendig traag
van de leefkracht
die dna tijden in zich droeg

Arrogantie van de heerser
en het leiden in de tijden
van de Vrouwe van weleer

De balans bij wijze mensen
kennis
vormt mijn hoop voor morgen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

Het dodelijke

 

zo het spelende kind
dodelijk is voor dogmatiek
vastgeroeste pijn

zo het spelende kind
ruimte vraagt voor speeltijd
glijdt onvermogen

van de glijbaan
verstikt het kind
dimt het licht
om het duister
niet te wekken

zo het spelende kind
dodelijk is voor zeker weten
vastgeroeste wetten

zo het spelende kind
vragen stelt en door praat
glijdt het ongemak

het vege lijf in
begint te razen en tieren
alle kind mieren
moeten dood …

(jaloezie, onvermogen en wellicht psychopathie)

Als je dit herkent en er voor jezelf wat mee wilt doen, schroom niet en neem contact op … je bent welkom.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

7 Aj of Stok, staf

 

in het levenshuis
naderbij en dichter op
beginnen de lessen
van geven en nemen
zorgen en laten

in het levenshuis
nader dan en dichterbij
dan we rationeel bevatten
is er een klein watje
dat de crème verslindt

gevoelige gewetensvragen
dragen antwoorden uit verten
naar het leven hier vandaag
de vraag is of de westerlingen
deze tintelingen willen horen …

Afbeelding kan het volgende bevatten: water en buiten

6 E of Weg

 

Leg me niet uit
plaats me zacht neer
aan de rafelranden
van het bergmassief

Laat me uitzien en overzien
de kleurrijke groene dalen
hertalen wat dwarsover
aan leylijnen
en zwavelvelden
is geboren

de onderstroom in dromen
is nog immer de pure natuurlijke
liefde
rechtvaardigheid
waarin mensen
ertoe doen

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk, buiten en natuur

Het witte kopje

 

Zo jaguar door het woud sluipt
voeten zuiver zacht mos strelend
tastend en voelend naar wegen
om de het leven te verorberen
in de maan beschenen vormen
getekend in een verlichte nacht

zij dicht het leven waarden toe
en daarvandaan een zoeken naar
het hele, zuivere, gedeelde
samen.

Onzichtbaar de prooi zoekend om
balans tussen de cirkels te behouden
in de dichte oerwouden van wat wij
witten wildernis
waar wilden thuis willen zijn.

Het inzicht en het kennen van

bronnen van bestaan
overzien waar schepping en samenleven
de intenties zich bewegen
overleven de sterken de nacht
doorleven de meesters het leven

in alle lagen van bestaan.

(N.a.v. een les groepsdynamiek)

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

4 Tz’i of Hond

 

Een moraalridder maalt niet
om een meer of minder gemeende
onzin roddel-roedel misdienaar

dienaar van integriteit bevrijdt de wolf
van de lessen die de maan haar voluit geeft
geweven woorden en slotakkoorden …

De man zit als een aap op zijn rots
trots vertelt hij zijn verhalen en vermalen
in een vlijmscherpe analyse projecties tot gruis

Het gespuis van de roddelfabriek, uniek in
laag en zwaar geveerde ontberingen aan daglicht
welke immer zwicht voor de honger van de weerwolvin …

De moraalridder maalt niet
om een meer of minder gemeende
gemeenzaam uitgeholde levenskracht

dienaressen bevrijden prooien uit de buik
van het zwaar beschadigd leven en weven
een witte bruidssluier van zijdezacht kant

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

3 T’oj of Offer

 

De moeite van het leven
bestaan in relatie tot anderen
verstoord in DNA gegevens

de moeiten van het leven
gekomen met versmelten tussen
ei- en zaadcel en ziel

ingeblikte metgezellen
gevormd en getekend
door alle informatie en hersenspoelingen

waarbij verbindingen met de eigen-zin
verloren en vernietigd zijn geraakt

Stilaan doorvoelen en stilstaan
bij de taal van het diepere weten

met hart en ziel …

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Bijsluiter 3.0

Als iemand gegaan is
vrijwillig
iemand die je hoog achtte
totdat …

het vertrouwen beschaamd
verbondenheid het verloor
van het zoeken naar rust en harmonie

als je mensen verstoot
vergroot je dan niet het karma …

… het inzicht dat je mogelijk fout zat
kwam niet bij leven

voorzichtig naar de stuurfout

wat rest is de herinnering aan het goede vast te houden

je gebrek aan moed vergeven … je fluisterde me voorzichtig iets in de ziel.

Doch de levenden die blijven volhouden dat hen geen blaam treft … in elk geval niet tegen het beoogde zwarte schaap …

die, verdienen in mijn ogen niet het respect
noch de liefde die ze claimen te hebben.

Hoezo in je Kracht komen als missie, als je je eigen fouten niet kunt bekennen?

Systemisch gezien, verziekt een systeem als je moedwillig mensen uit een gezin/ familie/groep plaatst.
Mogelijk blaast het je karma op.

Van KrachtFabriek, naar RoddelFabriek (citaat van een voor mij oud-collega)

13 Kame of Laten

 

Laat mij komen
en gaan
vergeef het verloren
gewaande weten
van de sterren
hier beneden

Laat ons dansen
over de paden
luisteren
naar de stemmen
die weten

Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, lucht, buiten, water en natuur
https://www.youtube.com/watch?v=5ujmORq_ynQ&fbclid=IwAR2jkQ1yGG0JfWJgbglNuoY3MisAsvH94x8O-TeY43wpYaUDNy5HFmo3r2s

11 K’at of Hagedis

Stroperig komen namen
beamen het gevoel van Zelf
een gewelf daalt zacht neder
vederlicht de tinteling

zingeving
eigenheid
ruimte
eigen tijd

verloren in de klem van alleen
geheel en al in en op het zelf

het gewelf vol planeten in het verre
ondergronds en bovenlangs waarneembaar

water en vuur die zich gronden met de wind in beweging

9 Iq of Wind

 

De eenzame ziel
omgeven door woorden
en grof wolkende rook
van een vuur dat platslaat

omgeschept beweegt een vlam
tot grote hoogte, verwarmt
en verlicht helder
de ruimte van het duister

het waait en draait om en om
ik kom op en sla af
in mijn diepste gevoel
van verdriet en stille tranen
ze banen zacht en rustig
een weg naar de nachtelijke
helderheid

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht en vuur