Reactie op een Noord Amerikaans beeld

Zo herkenbaar

voor datgene

wat me overkwam

vorig jaar

het trauma van het ooit zo mooi begonnen samen ontdekken en ontwikkelen bij De Krachtfabriek te Houten.

Van in je Kracht komen, is het verworden tot een Roddelfabriek. Waar je uitgezet kunt worden omdat een paar mensen ( 5 van de toen 200) zich aan je irriteren en twee jaar lang anderen bewerken zodat …

Ik heb het uitzetten niet aan zien komen, omdat mentale bedreigingen en verbaal agressieve uitingen richting mij, ertoe hebben geleid dat ik weg moest. Er is mij diverse malen gevraagd om te blijven en door te gaan met de dingen die ik deed, door dezelfde personen die een paar weken later als een blok achter laster en leugen zijn gaan staan.

Voor mij als HSP-er ongelooflijk en onbestaanbaar. En toch had ik er mee te dealen.

Helpend was het boek: destructieve relaties op de schop van Jan Storms, de houding van enige van mijn vriendinnen en vrienden, mijn partner en een therapeut die me over het trauma heen heeft geholpen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, staande mensen, lucht en nacht
Darlene Doll Smith

Something amazing to leave behind….

“And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.”

― haruki murakami

Julius en Germalina

 

Dagen gaan voorbij
een aantal jaren ook
ze leven ‘s winters op Castellum Fectio
in de zomer op de boerderij.

De valk brengt berichten van de Noord
Julia en Felarathael en de kleinkinderen
leven daar rustig en gelukkig

Julia als vrouw van het stamhoofd Ylyndar
Folmar Leora wordt oud, geeft laatste kennis door

Avarhild en Ansbald worden door Morrighan en Folmar Leora ingewijd
als kind tot aan hun tienerjaren.

Beide sterven als de tweeling tien jaren oud is.
De valk brengt het bericht.

Dan wordt Julius ziek van een beet van een vos
werkend in het bos, wordt hij gebeten en de wond
ontsteekt, het bloed verschiet van kleur
de geur van olie en zalf mag niet baten.

Julius sterft.

Germalina herinnert zich de woorden van Felarathael
na de uitvaart, zoekt ze alles bijeen.
Oberon de tweelingbroer blijft op Castellum Fectio
hij is er werkzaam als stalmeester en wil blijven
wordt ook opgeleid tot leider met groeiende verantwoordelijkheden.
Ze besteden ruim aandacht aan het afscheid en Oberon
gaat als hoofdschipper mee, naar de Noord.
Hij zal terugkeren en zijn vader opvolgen.

De jonge tweeling Elo en Gela gaat met Germalina mee.
Zo is de cirkel van Germalina rond.

De grond hier in Houten, stond centraal
in het verhaal dat zich als louter spel ontspon.

Het levenstoneel in Houten Zuid, schrijft zich verder in het nu.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant

Wat als liefde …

Wat als de liefde is
het samenleven soms
onleefbaar lijkt
de humor aan de wilgen hangt
in verlangen naar fata morgana’s.

Voorspelbaarheid en spontaniteit
helderheid en speelsheid vloeken.

Hoe kan ik de hoeken afronden?

Doorgronden hoe diep deze pijn en twijfel
mijn kaken doet kraken en losslaande dogma’s
naar boven halen …
dogma’s opnieuw gevoeld bij liederen
bij een rouwdienst en de stekende pijn
van dichtgesnoerde monden mijn lijf
zo diep pijnlijk confronteert …

een vertaling van de kruisdood die leven
op aarde soms kan zijn …
zoekend en tastend naar de eindeloze liefde …

Liefde
in wezen
verborgen
geraakt
in het hart
bezield
buiten
lichamen
om
mystiek
in muziek
van lente
gevoeld.

De reis

Varend over meanderende wateren omgeven door snaterende eenden en futen, valkjes zwierend rondom het lange schip.
Lucia vraagt een valk naar Ylyndar te gaan en te melden dat ze onderweg zijn …
De valk vliegt vrolijk op, op zoek naar de standplaats van Ylyndar en Morrighan.

Folmar Leora en Felarathael, volgen de vogel aandachtig op zijn vlucht.

Felarathael is de eerste die ziet en voelt dat Ylyndar en Morrighan in de problemen zijn.
De vader van Ylyndar is ziek en overleden.
De stam is onrustig en verdeeld.

Folmar Leora zoekt verbinding in de geest en geneest Ylyndar van zijn verwarring en onrust.
De rust kust zijn ziel als hij de verbinding versterkt voelt met zijn geliefden.

Bij Arnhem stappen ze uit en over, op een ander kleiner vaartuig. Wijzelina neemt de leiding, er gaat een roeier mee.

Julius keert met de andere roeiers terug naar Castellum Fectio. Met tranen in zijn ogen laat hij Wijzelina, zijn dochter en kleine zoon gaan.
Ze staan op de kade te zwaaien en zaaien bloemen onder een oude boom.

Wijzelina volgt een kleine stroom, tot er een oude boom in het blikveld verschijnt, de spanning bij haar verdwijnt …
Dit is de plaats waar zij het leven zal afsluiten, buiten alle verwachtingen om, nodigt ze Julia, Folmar Lorea en Felarathael uit, om haar te begeleiden.
Ze herstellen de oude hut, zodat Wijzelina beschut kan gaan.
Drie dagen blijven ze op deze plaats, samen zoekend naar wijsheid en delend wat nog gedeeld wil worden.

Dan na drie dagen, spreekt Wijzelina haar laatste liefdevolle wijze woorden uit, draagt haar laatste kennis over en sluit haar ogen.
Ze wordt liefdevol begraven bij de oude boom.

Ze varen verder, twee dagen lang, om aan te komen in de Noord.

Wijzelina

Wijzelina is zeer op leeftijd
ze voert een strijd met nodig zijn
en bottenpijn die haar ‘s morgens wekt
uit een diep onrustige slaap

in stilte gaapt zij om het leven
gegeven de noodzaak om nog even
te blijven en haar verlangen
om terug te gaan naar niemandsland

waar ze in stilte
op zachte mosgrond
de morgenstond
nog eenmaal mag ervaren
op de plaats
waar zij haar geliefde in haar hart borg

de zorg voor Germalina en Lucia
beweegt zich naar een einde.

Wijzelina is zeer op leeftijd
ze vraagt Lucia om haar met Felarathael
en Julius mee te nemen
te brengen
naar de plaats waar ze ooit
haar alleenzaamheid tot krachtbron
wist te maken.

Zij stemmen in
Zoeken lavendel en jeneverbes
een flesje balsem met mirre
uit Rome overgekomen …

Het is najaar als ze gaan
Germalina laat een stille traan
dank je lieve wijze Heks
voor alle liefde
levenslessen
wijsheden, ze leven voort
in ons hart
ik geef het door.

En ze gaan gevieren met een schip en vier roeiers.

12 No’j of Aarde

 

Jullie leefden voor
ons uit grootmoederlijk
aanwezig in ons

DNA zonder weerga
wezenloos verstaan wij pijn

gesnoerde monden
verplichte verzorging van
alles behalve

je eigen lichaam, dat krom
gebogen in het graf wacht

wederopstanding des
vlezes beloofd in regels
Dordt weet het niet meer

ach lieve heer vergeet leer
en schenk uw vergeving

In gesprekken met steeds ouder wordende ooms en tantes, kom je soms dingen op het spoor die aansluiten bij eigen levensvragen en spiegelvragen … zo de erfelijke of is het systemische migraine. Wat ik heb geleerd tijdens Medische Basiskennis, afgezet tegen mijn laatste therapie sessie en de vrouwen aan moeders kant. Nooit geweten dat oma ook migraine had.

Bijzonder!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, zittende mensen en binnen

11 Ajmaq of Wijze uil

Doordringend vraagt mijn tuin om voeding
goedkoper bij de Welkoop om de hoek
Duurder bij de zadenhandel uit mijn geboortestreek
genoemd door een zingende dichter
als bron voor moestuin vermaak

Ik herinner mijn vader, zaaiend en oogstend
met moeder kokend, blancherend, de vriezer en potten
vullend voor een lange gezonde wintertijd

Zoekend naar een puur ecologische voeding
voor de planten in mijn kleirijke Vinextuin
Aluin en appels voor sier en voeding biedend
kruiden die verhalen spellen
uit Goddelijke bron gegeven
groeiend en bloeiend, bijen voedend.

Germalina en Dolphina (personages)

Germalina is geboren bij een Noordelijke stam niet ver
buiten het Romeinse rijk. Ergens rondom wat nu Friesland is.

Als ze 16 jaren jong is ontmoet ze Julius
een Romeins soldaat
mooi, talentvol, slim en lenig.
De ontmoeting is liefde op het eerste gezicht.
Ze zien het licht in elkaars ogen en beloven elkaar
het beste uit het leven te halen
elkaar daarbij te ondersteunen.

Ze trekken naar het Zuiden, naar Castellum Fectio, waar Julius
zijn standplaats heeft als plaatsvervangend hoofdman.
In het buitengebied op een boerderij woont haar 15-jaar oudere nicht
getrouwd met een Romeinse soldaat, die boer werd, na zijn huwelijk met Dolphina.
Zij krijgen vier kinderen en tien kleinkinderen.
De locatie is de plaats met de rode keien, nabij de Rietplas.

Dolphina is boerenvrouw, verzorgt de oogst en melkt het vee dichtbij huis
waar Darius buiten de hof en verder weg voor de landgoederen en vee zorgt
en het personeel aanstuurt.

Germalina is in de luxe omstandigheden dat ze niet heel hard hoeft te werken.
Met de komst van Wijzelina, gaat ze kruiden en oliën maken, maakt kleding
verwerkt groenten en fruit.
Julius is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen Castellum Fectio
waar hij eerst nog op reis en patrouille ging, en zo Germalina ontmoet,
blijft hij na het huwelijk vooral binnen en direct rond het Fort werkzaam.

Wijzelina is een wijze vrouw die in de bossen is gaan wonen
aan de randen van de Romeins Germaanse werelden
na het, veel te jong, overlijden van haar man.
Ze is bekend bij Germalina omdat haar moeder en Wijzelina samen les kregen in kruiden en heelkunde.

 

 

 

Felarathael en Folmar Leora

 

Als Lucia en Ylyndar terugkeren naar de boerderij
verzamelen Morrighan, Germalina, Wijzelina en Folmar Leora zich met hen onder de es.
Lucia draagt een nevel van twee zielen om zich heen
die zich alleen tonen aan Ylyndar en Morrighan

tot Felerathael aan komt dansen
zes jaren oud
hij kijkt naar zijn zus en roept:
“Lucia, een kind twee kinderen:
Avarhild en Ansbald”.

Hij zegt aan Ylyndar: “Je vader is ziek, hij heeft je nodig”.

Morrighan zegt Felarathael: “Jij gaat met Ylyndar, wij komen na de oogst naar de Noord”.

Germalina krijgt tranen in haar ogen, hij is zo wetend en wijs haar zesjarige androgyn.
Ze zal hem zo missen, hij ziet haar traan, kruipt op schoot.
“Mama, het is mijn weg, wij weten dat, Folmar Leora en Lucia gaan voor mij zorgen, mij leren.
Mijn ziel behoord het land in de Noord, jij komt ook nog, later”.

Lucia en Ylyndar staan op, hij gaat zijn spullen pakken, Morrighan verzamelt haar spullen.

Julius komt, haalt hen op, geeft hen een aantal manschappen en boot.
Tranen ook in zijn ogen, als Germalina verhaalt.
Zijn dierbare, vreemd wijze zoon, die al zo zijn levenstaak …
Kinderen zijn zo puur en wetend, vergeet de rijkdom en zie de ziel
zo kostbaar dit, zo zeldzaam
en Lucia zwanger.

Ylyndar en Morrighan vertrekken na 7 dagen naar de Noord. Aan boord kado’s, voedsel, kruiden, linnen, olie en een jonge Valk.

IM Dick van Keulen

 

Dan lees ik bij het opstaan
dat je bent heengegaan
verlost uit het leiden van nevelen
pijnlijke momenten omdat lijf en leden
het heden niet meer konden verdragen
zonder het stramme, stroeve beperkende
van een lichaam op Aarde

Je bent niet meer in ons midden
naar menselijke maat gesproken

je geliefde ongetwijfeld gebroken
en dankbaar in diep intens verdriet

we zien terug op een wonderlijk
taalrijk en zoekend mens
vastgeroest is dogmatiek
met tussendoor in het hart
dat diepe weten

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Morringhan en Lucia

 

Ze dwalen samen door het bos
Morringhan en Lucia
op zoek naar een sprankelende bron

daar schitteren druppels op de bodem
spiegelen bladeren langs een beek
opwaarts het water
tintelend en borrelend.

Lucia vertelt haar, er wacht een kind
op samenkomen van Ylyndar en mij in vrije
open ruimte, nabij de waterbron
levende druppels onder fris groen bladerdak.

Morringhan vertelt over de Noord, hoe vroedvrouwen
meer nog dan de andere vrouwen en mannen
zich soms bewustzijn van de roep van een kind
om te komen en te landen,

met open handen, dienen zij het minnespel
een liefdevol samenkomen van de geliefden
in de lente, vruchtbaarheid van waarde weten.

Ze maken een bladerdak
maken een klein altaar
leggen een mosbed met schapenvacht
een dank van bladeren en mos
het raster van wilgentenen en twijgen

Ze maken bloemenkransen en Lucia baadt
Morrighan gaat terug en stuurt Ylyndar
naar de bron
hier verblijven ze een maand.

Ze voedend zich met water, liefde en boskruiden
een ree komt aan, laat zich vangen, eten, de huiden
dienen als basis voor de wieg en drum.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, boom, lucht, buiten, natuur en water

Dolphina

 

Ziek is ze, Dolphina, heel ziek.
Wijzelina overziet en ook Folmar Leora voelt haar zachte vertrek komen.
Lucia wordt erbij geroepen.
Zij ziet de ogen en de ziel van Dolphina
praat met haar van hart tot hart …

Het is genoeg Lucia, ik wil gaan
wil je vragen of mijn kinderen komen
om mij heen gaan staan
nog een maal wil ik ze groeten
ik ga over …

Darius, terugkomend van de landerijen
komt met tranen in zijn ogen, neemt haar in
bruin gespierde armen
omarmt haar zacht zorgvuldig

de kinderen komen binnen.

Lucia vangt aan met een overgangslied
de kinderen neuriën mee
Darius, Dophina aan zijn hart
kust zacht de vermoeide ogen …

dan gaat zij heen.

De familie staat in een cirkel om haar heen
handen raken elkaar.

Morrighan, Germalina en Wijzelina geven Dolphina de laatste zorg.
Folmar Leora en Ylyndar verzorgen het graf.
Samen brengen ze Dolphina naar haar laatste rustplaats.

Darius huilt … zijn kinderen en kleinkinderen ook.

Dag Dolphina
dag, goede reis.

De bruiloft

Dan is het zover, de bruiloft vindt plaats rond Harbista, het oogstfeest
de bruid en bruidegom hebben een eigen aanbouw gebouwd op het erf.

Lucia draagt een zijden linnen jurk, met een riem uit het Zuiden bezet met
lapis lazuli, robijn, smaragd en Herkimer diamant.
Ylyndar draagt een wit ceremonieel gewaad dat past bij zijn toekomstige rol,
zijn een riem uit het Noorden is bezet met zwart obsidiaan, labradoriet, jaspis en herkimer diamant.

De ceremonie wordt geleid door Wijzelina en Folmar Leora op de oud Germaanse wijze.
De hoofdman uit Castellum Fectio en zijn gevolg zijn aanwezig en brengen bier, wijn en eten mee en in.
Romeinse en Germaanse schotels van vers geschoten wild, bramen en bessen in overvloed.

Het feest duurt een volle week en kent zijn prachtige hoogte – en dieptepunten.
Dolphina wordt ziek.
Na het huwelijk vindt een extra ceremonie plaats waarin Ylyndar en Julia worden gewijd
in hun toekomstig leider – en helerschap. Ze hebben hiertoe een geheel eigen drank en kuidenelixer gemaakt, die geurig als een mantel om hen heen hangt.
Plezier, kracht en blijdschap spat er aan alle kanten af.

Na Harbista met huwelijksfeest, dient de winter voorbereid te worden …

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Herkimer_diamond#/media/File:Herkimer_Diamant_-_Middleville,_County_of_Herkimer,_NY,_USA.JPG

7 E of Weg

 

Beginpunten vanuit het einde
opgeknoopte verwachtingen
beklemmingen opgelegd in weerwil
van voorspelbaarheids verlangen
waarbij simpel spelen bedreigend is
voor de innerlijke rust van de Auti-man

die doldwaze intuïtieve verlangens
teveel voor de behoefte aan alleenzaamheid en
stille bewegingloze rust

de basis voor samen nog immer liefde
en toch is de weg van mij er een die ruimte
voor spel en vieren vraagt …

Folmar Leora

 

Twee maanden later komt Folmar Leora toch onverwachts snel aan.
Ruim op tijd voor de geboorte van de tweeling van Germalina en de huwelijksceremonie.
Ylyndar is meer dan verheugd dat Folmar Leora arriveert,
de kleine Felarathael reageert spontaan en open op Folmar Leora.
Androgyn als beide zijn.
Vriendschap tussen de oudere man en het kind wordt gesloten vanaf het allereerste moment.

Germalina bevalt opnieuw van een tweeling
in deze zonnig blijde periode
een jongen en een meisje, Elo en Gela.
Ze zijn gezond en stevig bij geboorte.
Germalina en Julius zijn meer dan blij en gelukkig.

Wijzelina en Folmar Leora bespreken de plannen om snel terug te keren naar het Noorden.
Folmar Leora is helder en zeker
we wachten tot Felarathael zeven jaar is.
Deze tijd bij zijn ouders en broer zijn nodig voor een stevige basis.
Met goedvinden, blijf ik tot hij oud genoeg is om mee te reizen.
Ylyndar en Felarathael kan ik hier samen opleiden, beter nog
we gaan het samen doen.
Germalina krijgt haar eigen vervolg opleiding
hierin wil ik mijn bijdrage leveren
naast de jouwe.

Germalina en Ylyndar krijgen een stevige taak straks in Noord,
hier hoort een goede opleiding in vertrouwde, liefdevolle omgeving bij.
De opleiding van de kleine zal hier spelenderwijs aanvangen.
Samen kunnen we meer inbrengen dan ik alleen.

Wijzelina stemt in.

Ook Germalina, Julius en Dolphina zijn blij met deze voorstellen.
Fijn dat de kinderen onverwacht langer thuis zijn.
Dat ze Elo en Gela nog wat langer zien en mogen ervaren, het gezin compleet blijft
het afscheid zo jong onnodig blijkt.

6 B’atz of Aap

 

Laat ons spelen liefste op de golven
van het windekind, de enkele mug
die het vliegen aandurft in de zon
zomerachtig krachtig over koude grond

Laat ons spelen liefste op de golven
van een voorbijgaande schippersgolf
die het rollen aandurft schitteringen
zomerachtig machtig mooi op water

Laat ons schrijven met de woorden die
ons hart in de geest opwekt het strekt
zich uit over een wolkenzee, met regenboog
kleuren die weerspiegelen in de ogen
vol gedroogde tranen van een grootmoeder
om de worstelingen van haar nageslacht

Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, plant, buiten en natuur

Ylyndar en Julia

 

Julia zit bij de Oostpoort aan de waterkant
beziet de waterstromen, de vissen en vogels
wacht op het schip waarin de man uit haar dromen
op zal staan, om haar te komen halen.

Schepen in een vaartocht komen de bocht om
op de kade vergroot het leven
mannen snellen om de lading te lossen
trossen worden gegooid en vastgelegd op de plecht
de man die Julia verwacht en hij ziet ook haar.

Springt van boord
loopt op haar toe
ik heb je gedroomd

Zij staat op, geeft haar hand
ja, ik droomde ook jou …

Naar binnen gaan ze, het hoofdgebouw
het huis van haar vader en ze komen naderbij
Julius kijkt op en stopt zijn schrijfwerk.

Hij kijkt en ziet de ogen van de kinderen, begrijpt
strijkt over zijn hart en zegt: Welkom Ylandar, je werd verwacht.
Paarden worden gehaald
ze draven over de velden
naar de boerderij
waar de vrouwen wachten
onder de eik.

Kijk de kinderen spelen met zand en veren
ze kijken op
rennen naar de dravende paarden …
Papa, Julia …
Ze zien de vreemde man, schrikken even terug naar Germalina
kruipen onder haar rok.

Wijzelina komt met gewijde olie, ziet het aan en lacht, ze wacht op het afstijgen en ze zitten samen in de kring.
Herinneringen ophalend aan de stam in Noord, verhalen worden gedeeld en gehoord.

Een kleine ceremonie met olie rond middernacht bij volle maan, ze staan samen in de kring …

Julia en Ylandar, hun hoofd en handen gezalfd, een half jaar samen hier in de villa met haar ouders en Wijzelina, met Dolphina als gastvrouw.

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en nacht

 

5 Tz’i of Rechtvaardigheid

 

In deze tijd zijn evenwaardigheid
evenwichtigheid en even vergaan
in beeldschermen en afstandelijke
contactvormen
de norm is narcisme
psychopathie
allergisch voor de liefde
bij velen die geborgenheid
in hun eigen leeftijd ontberen

In deze tijd zijn evenwaardigheid
evenwichtigheid en even vergaan
in beeldschermen en afstandelijke
protocollen die vertellen dat je alle
stappen hebt gedaan
bestaan zonder bezieling
met de dood op de hielen
reanimeren we dagelijks
de goden van het grote groeien

onder de grond bemoeien de wormen
en zaden zich met de lentesferen
jongleren met bezielde oude zaden
baden zich in de lentezon
en nachtelijke vrieskoude

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht

Morrighan en Ylyndar

Julia droomt over een man die haar roept.
Ze vertelt het Morrighan bij het kruiden oogsten op een vroege zomermorgen
Ze tekent hem en ziet zijn levensweg aan haar oog voorbij gaan.
Morrighan weet.
Dat is Ylyndar, Julia, de zoon van de stamleider. Hij wordt opgeleid door Folmar Leora tot priester en arts.
Ylyndar is een jonge man, met een prachtig karakter, laten we als vrouwen onder de Es gaan zitten en de zaden werpen.

De vrouwen komen samen bij ondergaande zon. Julia vertelt …
Morrighan spreekt over de mensen uit deze stam …
Wijzelina werpt de orakel zaden …
Ze ziet de toekomt naar de bruiloft en daarna voor zich en glimlacht.

Julia je levensgezel roept, het is mooi dat dit het geval is, dat twee zuivere zielen elkaar zoeken, laten we een bruidsjurk maken en je inwijden in de wereld van de vrouwen verhalen van ver voor ons.
Laten we Ylyndar uitnodigen om met Folmar Leora te komen en een feest maken.

Als jullie Noord gaan, nemen jullie Morrighan en Felarathael mee.
Felarathael zal daar worden opgeleid door Folmar Leora en Ylyndar.

Germalina zoekt naar mooie zijde en Wijzelina gaat met wol aan het werk voor omslagdoeken en dekens.
Julia leert nieuwe dingen over haar rol als vrouw in de Germaanse stam. Ze wordt ook ingewijd in de kennis van de vroedvrouwen.

Morrighan

Castra Herculis rechtsboven op de Peutinger kaart (Tabula Peutingeriana)Morrighan laat weten dat Julius haar bij het fort Castra Herculis
kan ophalen, zij gaat op reis naar Arnhem.

Julius laadt een schip, neemt bemanning en Julia mee, ook Valk en Raaf reizen mee.
Ze berichten over en weer.

Het weerzien tussen Julius en Morrighan is verrassend warm, Julia wordt direct herkent als dochter van Germalina.

Grootmoeder en kleindochter dansen rondjes op het bloemenveld buiten de poort
dansend met de lange haren in de zomerwind als een sluier die opent en sluit.

Ze laden zijde, linnen, olijven, kruiden en olie in hun eigen schip en varen met wind in de zeilen
terug naar Castellum Fectio, zingend, pratend, genietend van zon en wind.

Bij Castellum Fectio, nemen ze een bad en reizen door naar de boerderij villa.
Dolphina heeft de maaltijd klaar, gewaarschuwd door Raaf en Germalina voedt
de tweeling met een gevoel van blijdschap, dankbaarheid en zorg.

Morrighan betreedt met ontzag en alles aftastend het boerenerf.
Ze voelt haar kinderen, een traan drupt langs haar wang.
Zoveel jaren zag ze haar dochter en nichtje niet, zoveel gemist van elkaars leven,
zoveel gevoeld op de afstand in nabijheid van de bloedbanden, gezien in dromen.
De ruime kamer van Germalina en de tweeling geurt naar kruiden, ademt liefde.
Moeder, dochter en kleinkinderen omhelzen elkaar, liggen neer en vertellen …

Dolphina brengt soep en nodigt uit om in de grote ruimte te komen om samen te zijn
in het groot familieverband. Haar kinderen en kleinkinderen zijn ook gekomen.
Ze drinken bier en wijn, eten graan en groenten, snoepen zomervruchten van het land.

 

 

 

 

 

 

 

De tweeling

 

Julius, Dolphina, Germalina en Wijzelina plaatsen zich met vrouwenmantel en salie onder de Es aan de rand van de tuin.
Hoe gaan we verder?
Wijzelina roept Raaf en vraagt haar naar Morrighan te gaan, de wijze vrouw van de moederstam
geboortegrond van Germalina.

Lieve Raaf, wil je Morrighan vragen of zij Julia en Felarathael wil komen ophalen?
Flelarathael is hier niet veilig en tot de rand van het rijk varend, voorbij de grens, kan hij veilig opgroeien …
zijn generatie en die van de kinderen hierna is nog veilig, hierna zal het fundamentele Christendom langzaam oprukken. Raaf vliegt op en gaat.

Voor nu is het goed om deze twee kinderen in veiligheid te brengen
hen hun talenten te laten ontwikkelen en uitgroeien.

Julia kan haar broertje nabij zijn en zal hier haar partner in helen en helpen vinden …
vrij van het oordeel van kerk en keizer.
De wijze oude kennis versterkend en vastleggen
in de velden van het dieper weten
opdat vergeten wijsheid
beschikbaar blijft voor betere tijden.

Oberon blijft hier, met Julius en Germalina zullen zij hun taken vervullen in Castellum Fectio.
De valk zal als boodschapper de vlucht tussen ouders en kinderen vele malen vliegen …
pijnlijk, hartstochtelijk en wetend dat er nog twee kinderen zullen komen
stromen stille tranen over de wangen van drie vrouwen, een man, een een maagdelijk meisje.

 

De geboorte

De kinderen kondigen zich voldragen aan
Julia mag buiten kruiden plukken en er ontstaan
vlinderwolken rond haar hoofd en handen
landen op de lavendel en arnica. De rozen geuren.

Julius wordt door zijn zwager Darius opgehaald en maakt
net op tijd zijn entree in de kraamkamer vol zachte zang
van Wendelina en Dolphina rondom Germalina.

Oberon komt eerst tevoorschijn in het zachte weerschijn
van het gedimde middaglicht, een gaaf schoon gezicht.
Felarathael komt een uurtje later, in geslacht man en vrouw

Ongewoon zijn oren in vorm en grootte, overgoten met
de stralende zon, door het raam, een vogel vliegt binnen
het is Raaf (kind van Odin en Morrighan), die op de waterschaal komt zitten.

Buiten bij Julia komt een Valk op haar toe, landt op haar schouder
een golf van ontroering en emotie tintelt door haar armen en hand
haar hart springt op, ze weet dat ze grote zus is en mag mee verzorgen.
Weet de kinderen binnen in de kraamkamer vol schapenvacht en linnen.

Wijzelina verzorgt moeder en Dolphina helpt met het aanleggen
van de jongens voor de eerste moedermelk. Julius is ontroerd en verward
zo een kind als Felarathael heeft hij nog nooit gezien, misschien wel
uit verhalen van de grootmoeder van Germalina, ooit in het hoge noorden.

 

(Voor de betekenis van de dieren en planten verwijs ik naar: Goden en sjamanen in Noordwest-Europa van Linda Wormhout)

 

 

 

De Wolven

Gedachten vanuit de mannelijke lijn
gevoelens vanuit de vrouwelijke lijn

leraren in onze levensjaren bij opgroeien
effectief en selectief de overtuigingen
die later soms uitgroeien
tot spookhuizen in ons hoofd

vergaan

het leven belooft een op en neer gaande
stroom
van denken, voelen, waarnemen en doen
hoe
opener
hoe
ruimer
de leeftijd

de hoed wordt breder
randen laten zon en schaduw
versmelten tot een al-een beeld

erfenissen vanuit de vader en moeder
in jouw diep verborgen kleuren

Voor welke gedachte kies jij, maker JoCa

 

De zwangerschap

 

Germalina en Julius verwachten dan uiteindelijk hun tweede kind, na tien jaar wachten
ze smachten naar een jongen en maken zacht contact met het kind
of zijn het kinderen in haar groeiende opbloeiende lijf.

Al snel leert Wijzelina hen het gesprek met het kind aan te gaan
in het verstaan vertellen ze dat er twee zijn, een jongen en een androgyn kind.

Germalina trekt wit weg
een androgyn in Castellum Fectio
dat kan niet.

De arts en de hoofdman zullen het kind niet laten leven, zodra zij de androgyn herkennen.

Germalina en Julius denken na en zoeken wegen om tegen alles in het kind de Germaanse weg van wijsheid te laten gaan …

Een achternicht woont in de achterlanden op een boerderij
Dolphina kan wellicht de eerste vier jaren onderdak bieden
aan moeder en de kinderen …

Wijzelina en Germalina zoeken Dolphina op
in het land
bij de oude eikenboomcirkel
fluisteren de dames hun verhaal
delen kennis
spelen met de zaden uit de buidel van Wijzelina.

Ze zoeken kindernamen in het veld, de jongen zal Oberon heten
de androgyn Felarathael, en zo besluiten ze dat
Germalina en Wijzelina voorlopig zullen logeren
op de boerderij in het achterland.

Julia gaat mee
zal haar opleiding krijgen op het land
en in de kruidenleer.

13 Kan of Kundalini

Afbeeldingsresultaat voor caduceusDe stromen golven
esculaap en caduceus
bewegen in een golf
doorheen het wezen.

Weven wij nog vanuit heelmeesterschap
of slechts in materieel en industrieel besef?

Natuurlijke staat van zijn in al een
alleen verkrijgbaar vanuit de heelmeester
-priester en arts geboren kennis-
verloren gegaan in de era erna
waar de ziel verloren ging in machtswellust

de ziel werd verkocht aan de leer van het hoofd
en het hart aan de gouden bergen en geldstromen.

 

Terugkomend op oude geneeskunde
verliezen grote geld belangen hun belang
in eeuwig materiële groei.

De ziel bemoeit zich slechts in een oogopslag

met een diepere meer volkomen wijsheid …

 

 

Het oliekruikje

Geen fotobeschrijving beschikbaar.Het oliekruikje van Germalina
bevat tintelende prikkelende geuren
stemmen mild en zacht waar nodig
rechten de ruggengraat op straat en veld
statig en vol zelfvertrouwen bouwen
de vrouwen aan hun vruchtbaarheid

De dienstmaagd die de schoonmaak doet
poetst en reinigt dagelijks zuiver zilver
de lepels en drinkbekers naast de aarden
voorraadpotten en olieflesjes.

Voorraadpotten van de rivierklei
volop voorhanden

olieflesjes
kostbaar uit Italië aangevoerd.

Een oliekruikje valt stuk bij het snellen over de brug
naar het achterland
rolt in de watergracht
verdwijnt onder lagen water en klei

Eeuwen later, leggen nageslachten wegen aan
graafmachines en gelukszoekers plunderen de grond
vinden resten van kruiken en bekers
munten, sieraden en ander prachtig geconserveerd
goed.

Het oliekruikje en de voorraadpot
van Germalina in de vitrine
van het Oude Station, fluistert haar verhaal
aan een kind dat nieuwsgierig tast naar het leven
omgeven door smartphones en automobielen
op de hielen gezeten door levenslust.

Afbeelding kan het volgende bevatten: eten

Germalina en Wijzelina

 

Germalina heeft met Julius
een dochtertje van een jaar
ze wil nog graag een zoon
om het voor Julius en Julia
gezelliger en completer te krijgen

Vrouwen hebben bij Germanen
nu eenmaal een andere rol en plaats
dan bij de tot Christendom alom
gekeerde Romeinse legereenheden
die de keizer en keizerinnen trouw zworen
rijksgodsdiensten horen daar ook bij.

De heilige bomen worden soms geveld
en angst voor demonen
beginnen hun weg te vinden in verderop
gelegen delen van het groot Romeinse rijk.

Wijzelina weet wel raad, ze praat met de werelden
die de mannen niet kennen en kunnen bereiken.

Met Germalina start ze een gebeden en reinigingsritueel
en heel langzaam komt er beweging in het weten
van Germalina en weldra verwacht ze een kind.

Wijzelina leert Germalina het contact met dit nieuwe
leven te maken
ze bespreken gedrieën de zaken
die van belang zijn voor dit nieuw te verwachten leven
het is omgeven door oude wijze mystieke gedachten
en dromen en er komen signalen dat dit kind
man en vrouw tegelijkertijd zal zijn …

Germelina baadt dagelijks met een op maat gemaakt
kruidenelixer in het badhuis van het opperhoofd
want of je het gelooft of niet, Julius is benoemd tot
beoogd opvolger van het opperhoofd genaamd Cesarus.

De kruiden in olie worden bewaard in een kruikje

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

11 Aq’ab’al de zielsschaduw

 

Waar de ziel het lijf traag
bevolkt en weer laat spreekt
de wijze met de leerling
dat hij leraar is, zodra hij/zij
de eigen wegen weer hervindt.

Waar de ziel het lijf traag
ontvolkt en weer vrij spreekt
buiten materie en leuterie
weet de leerling dat het lijf
slechts een mantel voor het
Aardspel is …

dat slechts is
betrekkelijk en aantrekkelijk genoeg
om heer en weer te gaan
langs de ladders van beleven.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Mantelzorg

Als vrouw van een man met ASS
moe thuiskomend, de chaos overziend
behoefte aan een toilet en thee

de vragen over en weer en dan nog een van mij
het landt niet in zijn verkouden overbelaste hoofd
de vlam dooft, het licht voluit aan

knipperende ogen
knisperende gerechten
in twee pannen

geen tijd om groenten te snijden
de bekers van eerder vandaag als
bron van ergernis, daartussen spatels


moe, koud en even geen overzicht hebben
knetterende stopcontacten
het overzicht bij mij is er nog even niet …

Geen idee welke beker hier en nu
van mij is, van de ochtend koffie, anders
dan de volle groene bak en de wanorde

wederzijds verkeerd begrijpen
langzaam gloeien de kliekjes warm
met volle maag vertraagt het denken

hervind ik zelf in elk geval overzicht en balans

wankel evenwicht waar traag reageren
en op topsnelheid denken
de mismatch voor even completeren

De kruidenvrouw

De kruidenvrouw wordt geroepen door Germalina
bloed vloeit en gevechten spelen
dagen en nachten door
en hoor de
mannen sidderen van angst en pijn
kinderen huilen om de onrust om hen heen.

Germalina kent een verlegen wijze kruidenvrouw
zoekt haar op, uren rijden van Castellum Fectio
in een boshutje in het dichte woud woont Wijzalina

paddenstoelen elixer met kruiden in de kookpot
ze had gedroomd en gehoord te beginnen

een stenen pot, een lap vacht en paars linnen
Thee van brandnetel, jeneverbes en een stuk koek, in doek
gewikkeld gaan met de vrouwen mee.

Onderweg ontmoeten ze vele vogels en een vos
de vos spreekt de kruidenvrouw zachtjes toe
doe voorzichtig, neem de route door ‘t moeras.

Germalina bij de poort van het fort, vertelt dat
ze Wijzelina heeft gezocht om haar te helpen
nu zij als oppermanvrouw de komende maanden
trouw haar plichten dient en voorziend dat hulp
van extra zorgkracht naast de Romeinse legerarts
een diep waardige wens is.

De wachter glimlacht en maakt met zachte kracht
de poort open.
De kruidenvrouw, Wijzelina
slaapt in de kamer naast Germalina
is  ogenschijnlijke dienstmaagd en intussen lerares.

Bronnen:
Archeozolder en uitleg Houten

Een boek van Magnus over hekserij medio 20 eeuw en daarvoor
Eigen waarnemingen

Castellum Fectio

Castellum Fectio
een oud Romeinse ankerplaats
nabij Fort Vechten

ik hecht geen waarde
aan verhalen
slechts indrukken

stallen en huizen
in het midden
een fort
in fort

hier wordt het gouden
en zilveren goed bewaard
de hoofdman dient met
vuur en zwaard
verdedigd te zijn

wie hem beledigt
krijgt het aan de stok

paarden in het gareel
een groot deel van het leven
weven ze stappatronen
in moerasgras
het bit is altijd in

-ik begin de pijn te voelen
bij het ooggetuigen verhaal
van de archeoloog
de boog immer gespannen
mensen en dieren in dienst
van het grote Romeinse
keizerrijk-

Castellum Fectio, water rondom
water aan de hoofdzijde
moeras aan de rugzijde
vruchtbaar achterland

omgeven door waterstromen
die meanderen

hier bezweren mannen
met hun gezinnen
de handelslust en halen
schalen van thuis naar hier

de Germaanse Germalina viert haar
leven in Castellum Fectio

op handen gedragen
en blij met vrouwe Justitia
zo op haar armen met Julia’s
munten in haar mantelzak
gouden spelden als sluitstuk

ze kan met haar kinderen
het veilig vluchtige geluk niet op

8 Ajpu of Licht

De diepste wensen
grootste uitdagingen
aan het licht gebracht

overtuigingen onder ogen
gezien en de pijn
van generaties
vrouwen voor mij in
het ruimte geven aan
‘eigen levensspel en scheppingskracht’
met gedachten in het midden
gevoelens aan de basis
verlicht met de oerkracht

gebaard tussen de sterren
in de baarmoeder van een vrouw

de diepste wensen
grootste uitdagingen
aan het licht gebracht.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, boom, buiten en natuur

Energie-zuinig

Waar de liefde
voor het leven
ziel thuis in het lijf

huis en haard eigen
buiten alle dwaze
protocollen het licht

in lampen gevangen
zo helder en natuurlijk mogelijk

meer en meer chemisch afval
de zogenaamde zuinigheid

valt in duigen door kwik en elektronica
geschonden kinderrechten in kwaad goud
gevangen in Led, is het Ted-talk
of dwaling en in de maling voor
het grote geld?

De oude lampen, die warmte afgeven, dragen in de winter bij aan warmte, er zijn minder grondstoffen voor nodig, het productieproces en afbraakproces van gloeilampen is vele malen simpeler dan die van Led of Spaarlampen. Hoe verhoud de totale balans van grondstoffen, maakkosten en energieverbruik zich eigenlijk?

7 Regenstorm

 

Wilde winden op een dag
dat de ziel geschoond wil en kan
de gedachten meevliegen
en vliegeren naar de hemel
ondergronds gaan bij de treurwilg

de zon vertelt ons over hoop en licht
liefdevol verwarmende omarming

Wilde winden op de tzolkindag
dat de ziel geschoond wil worden …

Afbeelding kan het volgende bevatten: eten en buiten

Het sprookje van de Romein en de Germaanse

De Romeinen kiezen voor een woonplaats op de vruchtbare rivierklei,
nabij vele waterstromen en landerijen waar vee goed kan gedijen,

Ze bouwen er huizen en zoeken naar wegen over land en water,
later voeren hun wegen meer naar het noorden,
de oorspronkelijke bewoners horen het wapen gekletter, vechten stevig terug.

Zetten hun vee in de binnenring van hun dorpen,
werpen ankers van hoop en vrees op
dansen om bomen
huilende eiken met linten bezwijken
predikers brengen het goede verhaal.

Helemaal achterin de binnenring
zit een jonge vrouw,
Dolphina
ze ziet haar hartendief,
een soldaat,
Darius
ze praat met zichzelf
en de elf van de liefde …

… je hoort de Romeinen te haten,
als zij hem hoort praten en spreken,
breken de muren rond haar hart af.
Hij gaf haar reeds een knipoog
stal een bescheiden ogenblik.

De avonden bij het vuur,
de mannen bijeen,
haar broer alleen met de soldaat,
praat over zijn verlangen naar haar
die stoere blonde vrouw.

Met pijn in het hart komt zij later nader,
wetend dat ze haar volk verraadt,
en toch praat zij uren samen
Dolphina en Darius
ver weg van de hutten.

Ze werpen de stenen en benen samen de vijandelijke cirkels uit.

Darius besluit naar de Linie,
-waar nu Houten Zuid is-
af te dalen.

Hier tussen de palen,
de schapen en koeien,
groeien en bloeien voldoende kansen om samen …

hun kinderen spelen op en rond de huizenkring.

Met takken en spinnen,
met schapen en de koe rond het huis.
Hij donker en tenger,
zij blond en hoekig gracieus.

Harten versmelten,
volkeren komen samen,
liefde laat zich nimmer dwingen.

De kinderen spelen en de achter achter achter kleinkinderen zijn de graven van later. En nu liggen er ronde stenen, ter herinnering aan de cirkels van leven en werken, era terug.

Oude zielen

Hecht je waarde
aan de oude grond
met resten van
zeer oude zielen

voorvaderen die hier kwamen
als vreemdeling van verder weg

Hecht je waarde
aan nieuw zielen
levend in de haast
van een nieuwe tijd

kinderen die hier buitenspelen
als vernieuwing in het heden


Deze gedichtenserie is een persoonlijke creatieve uitingsvorm en verwerkingsvorm van het grotere project: https://www.wijkexpeditiehouten.nl/

verlichting II

als de rugzak te zwaar is
rolkoffers de straten ver horen
storen bewoners zich ruziënd
om de donkere regendagen
vragen om duistere gordijnen
verdwijnen in de leegte
vergetelheid

verbeten vraagt de maan
aan de ondergaande zon
om wat schitteringen op sterren
opdat haar eenzaamheid
wat minder telt …

4 Ajmaq of Uil – gebed

Schilderij: Universum (te koop)

Eer hen die voor ons kwamen
en zij die na ons komen
de kinderen van onze kinderen

Eer het leven
gisteren en later
in vandaag
verankerd

Eer het leven in alles wat je ziet
en niet ziet met je twee ogen
met je hard of helder weten

vergeet de dogma’s en tast af
wat hen die voor ons kwamen
en zij die na ons komen, zingen

opstellingen

 

zielentaal
het verhaal
van het hart
gevoel

hersenen
vertalen
de bewegingen
het denken
vult in

als we invullen
uitzetten
voelen
en de ziel durven zien

zien we pure aanwezigheid

(n.a.v. opstellingen vanmorgen)

Geen fotobeschrijving beschikbaar.