Oude zielen

Hecht je waarde
aan de oude grond
met resten van
zeer oude zielen

voorvaderen die hier kwamen
als vreemdeling van verder weg

Hecht je waarde
aan nieuw zielen
levend in de haast
van een nieuwe tijd

kinderen die hier buitenspelen
als vernieuwing in het heden


Deze gedichtenserie is een persoonlijke creatieve uitingsvorm en verwerkingsvorm van het grotere project: https://www.wijkexpeditiehouten.nl/


Geef een antwoord