Wat als liefde …

Wat als de liefde is
het samenleven soms
onleefbaar lijkt
de humor aan de wilgen hangt
in verlangen naar fata morgana’s.

Voorspelbaarheid en spontaniteit
helderheid en speelsheid vloeken.

Hoe kan ik de hoeken afronden?

Doorgronden hoe diep deze pijn en twijfel
mijn kaken doet kraken en losslaande dogma’s
naar boven halen …
dogma’s opnieuw gevoeld bij liederen
bij een rouwdienst en de stekende pijn
van dichtgesnoerde monden mijn lijf
zo diep pijnlijk confronteert …

een vertaling van de kruisdood die leven
op aarde soms kan zijn …
zoekend en tastend naar de eindeloze liefde …

Liefde
in wezen
verborgen
geraakt
in het hart
bezield
buiten
lichamen
om
mystiek
in muziek
van lente
gevoeld.


Geef een reactie