Week van autisme

Week van autisme
het is al vergis ik me
gevoelvolle bewustheid
een tijd van geven
en nemen
laten en zijn

de pijn van miskenning
de trage herkenning
in het wezen naast mij
en in ons
het tij keert
leert leven

naar de naam van het woord
ongestoord en ongebreideld
hersenen die anders werken

creatief chaotisch
sensationeel stoornis genoemd
gedoemd tot verdommenis
het is schandalig
dat mensen in hokjes naar norm
in een vorm gegoten worden
robotisme gelijk

Zwarte herinneringen

Precies een jaar geleden
de roddel en laster
het kostte me tien jaar
van mijn leven
en veel inspirerende contacten

Precies een jaar geleden
gebeden belasterd
verraad in zusterschap
een hap uit de tijd
van samen ontwikkelen en groeien

hoe idealen
verworden
tot sektarisch
verheerlijken
van verborgen
narcisme en
psychopatisch gedrag

Ik zag het niet
omdat het HSP-lied
het goede zoekt
in mensen …
dit zo helemaal niet
begrijpt …

Afbeelding kan het volgende bevatten: water

3 Kej of Hert

Gedragen door de goden
boden uit het hiernamaals

dichterbij het hart

tastend naar een hoofd

verloren in de machtsstrijd

verbijsterend vernield

aan de basis van het leven …

 

(In het kader van kuisheid, werden naakte beelden met vijgenbladen bedekt, wat hebben de kardinalen toen op de beelden geprojecteerd?)

Rome 1

De grootsheid
van een beeldengalerij
duizendvoudig op straat

De grootsheid
van de Sint Pieter die de Dom
in Utrecht nietig verklaart

De schoonheid
getekende kunst in bladgoud
het houdt ons bezig

Drie zomerse dagen lang …

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen

Just a moment

If I miss the loved ones
I still remember that living
growing up
has to do with the sprakles
of light in the hart
of everything

If I miss the peace on earth
I still remember that being
here means more
then the violence of pain
projections on others
in too black nights.

~

The water flows
and I wonder
understand nothing
and everything

(Geïnspireerd op onderstaand beeld en de schietpartij in Utrecht)

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en buiten

Verderfelijk

 

Als het leven uit de nieren
door de kieren van open wonden
weg glipt
stipt hoop
nog dagelijks de dag aan
het bestaan gaat voort

de vrouw met de Zeis
zo niet de man
staat op wacht
nog lacht het leven even
met de moed der wanhoop

het lichaam verloren
liefde blijft bekoren
zo ook de roep
en wil tot leven
voeden
nog …

nog …
hoe lang?

Go

Dan ben je gecertificeerd
heb je veel geleerd over
coachen van mensen
met de wijsheid van paarden

we ervaarden samen de dynamiek
de kliek, of kudde zo u wilt
spiegelt
gevoelvol

observeren
of
projecteren

jongleren met de schaduw
van de zon op een koude winterdag

dan ben je gecertificeerd
nog lang niet uitgeleerd

go girl go

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

3 Ix of Jaguar

 

De grond bezaaid met water
zwarte aarde en blad dat vergaat
laat me voelen en stappen
op de paden van mijn leeftijd

De aarde bezaaid met sporen
van levende wezens die samen
met mij de ruimte delen
waar de een, de ander voedt.

Afbeelding kan het volgende bevatten: kat

foto: internet, maker onbekend.

2 Aj of Stok staf

Thuis is
waar het hart is

het gemis
aan bedding

vervreemdt

Het Zelf
vind je altijd
terug in je hart

daar ben je
helemaal jij

~

Waar miskenning
van je volledige wezen
in opvoeding
zwaar weegt

waar de kerk
het intuïtieve
van de vrouw
verdoemt
gromt de poema
diep van binnen

is de innerpijn
van het eindeloos

is de Vrouwe
stil aanwezig.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, lucht, boom, buiten en natuur

Geen titel

Verzekeringsarts

Bij de verzekeringsarts

met kwarts in paars en groen

van doen met systemen

claimen van oude rechten

en vechten voor rust in het leven

hier is het systeem van stickers

weer leidend

eigen-wijsheid heeft een prijs

in het westers denken.

Waarom zoek je de huisarts niet op

voor een diagnose in het zoeken

naar de diepte onder het topje

van de Anorexia berg van toen.

Nieuwe informatie bevestigd in het protocollair bestaan

het is een keus om het aan te gaan …

Het doen van onderzoek en trauma-therapie

is de enige conclusie die ze kent

dat je het met passende hulp

natuurlijker kunt aanpakken

telt niet

het failliet van de BV Nederland

was getekend de eigen-wijze natuurcoach.

 


Creatief
met censuur
de kuren
van FB en TV

lees met me mee
en zwijg
dek de waanzin toe

regulatie in de zorg
zonder waarborg
op diepere verbinding
al prediken zij dat

is het protocol
dienstbaarder aan hel
dan hemel

-kindertrauma’s ophalen en herleven
of simpelweg weg laten vloeien
zoals de sjamanen dat leren?-

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, buiten en natuur

12 Oc of Hond

Het eeuwige gedraai
cirkelend op de golven
van de wind hoog
boven de bergen
van de Adelaar

Het eeuwige gedraaig
cirkelend op de golven
van de aarde diep
binnen het hart
van de Grote Slang

Samen de mythe
van om het even welke
taal en naam
Thunderbird
leeft voort
in de Velden
van BewustZijn

(afbeelding Wikipedia, maker onbekend)

https://en.wikipedia.org/wiki/Thunderbird_%28mythology%29

De waanzin

Je fluistert een woord
prevelt een zinssnede
komt met gebeden en legt
de dood aan mijn voeten
neer

keer op keer heb je het duister
overgoten met zelfgekozen
ziektebeelden
haaks op normale patronen
uitgewoond

het leven vanuit verbinding
met de adem
alsook liefde verstoten

liefde is gestorven in een waanzinnig
op hol geslagen neuro-systeem
beschadigd door jaren
misbruik van om het even wat

Kernwaarden

 

Creativiteit, beelden en geluiden
oplossingen voor schijnbare belemmeringen
in het leven omgeven door de snelheid
van denken en inzicht, welke het licht
uit woorden voorbij snellen.

Schoonheid, beelden, geluiden, gevoelens, geuren
beelden en vormen
in kleur gedompelde inner-gezichten
naast de eindeloze vergezichten
in ruimte en tijd geborgen.

Openheid, eerlijkheid, integriteit, spontaniteit
puur leven, zuiver voelen, soms versluierd door
diep gelegen pijn, die vastgelegd in DNA blauwdruk
slechts zichtbaar wordt in een liefdevolle aanwezigheid.
Open blik, zijn, met dat wat is.

Spiritualiteit, weten van zin, Al naast Al-Een en onderling
verbonden werelden die op zichzelf staan
de gelaagdheid in woord en beeld
slechts te spiegelen in de schoonheid
expressie
in woord, beeld, vorm en klank.

Liefde, liefde van mens tot mens
pure scheppingskracht die creatiespiralen in beweging
weet te zetten
de natuurlijke doorgang
in overgangen weet te zijn.

Wijsheid, uit kennis en weten, open en integer
verwijst zij die weet, de oermoeder
die oervader weet te wekken en helen.
Wijsheid, voorbij het kennen uit denken
verbonden met zielen en be-zieling.

Plezier, spelend, scheppend, dansend, lachend
verwondering in puur zijn, ervaren, voelen.
Uit pijn en diep doorgronde duisternis het licht
weten te vinden en te glimlachen om de liefde
en het hart, te wekken.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, boom, lucht, buiten en natuur

10 Q’anil of Ster

De ster diep in mij
een bloem die haar spiegelt
de zon die door de vensters schijnt
schimmen dwarrelen nog immer
door de geest aangeraakte
herinneringen
vol beklemming
en klem gezet worden
in het afgedwongen zorgen
voor de ouder
die zo hulpbehoevend was

Dat gevoelige kind
zo gericht op de ander
verandert het perspectief
als grootmoeder ontwaakt
het kind maakt sprongen
in tastbare (h)erkenning.

8 Kame of Dood

 

Overgangen tussen leven
en sterven
in nerven en merg voelbaar
generaties komen en gaan
het bestaan degenereert
leert dankbare bescheidenheid

is het hemel
of hel
is het leegte
of dans

eindeloze dans om het hart
van leven om het even op Aarde
dan wel elders tussen verre sterren
onzichtbaar voor het mensenoog
waarneembaar met vrije Geest.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

7 Kan of Transformatie

 

Gezeten op mijn berg
uitzicht op de dalen hieronder
bijzonder uitgetekende
licht en schaduwlijnen

ze verdwijnen nimmer
verschuiven bij dag en nacht
verkorten en verlengen
naarmate, zon en regen
met tijdstippen

natuurwetten zetten alle denken
op losse schroeven, we hoeven slechts
te be-amen.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten en water

5 Aq’ab’al/Nacht – HSP

 

In het diepste van haar schaduwen
het meest geharde pijnpunt
vol miskenning van eigen gevoel
waarneming en waardering voor
de gaven van het weten …

zo het kind spiegels aan de ouders
en zij vasthouden aan leringen en dogma’s
zo het kind de zorg voor het gezin
te jong en diep op zich nam

de mensen nimmer weten en wisten
wie zij was en wat zij deed
verzet tegen haar doordringende blik
dan weer wegdromend wat zo eng
en angstig is voor omstanders

vergif voor zelfvertrouwen
ontplooiing en een kind dat wil spelen
en gebonden verslonden werd door dogma’s

Zij die weet
werd vergeten
verslonden

De oudere ziet het kwetsbare kind
wind haar in doeken van zalm en lila zijde
gelooide huiden als matras en deken

4 Iq of Wind

 

Laat de wind mij meenemen
door alle regen en schemer heen
zwevend als een groen blad
zomaar zonder enig voorwaardelijk woord

Laat de wind mij meenemen
of dan in elk geval mijn zuivere ziel
het wiel aflopend, room drinkend
van een lentelichtje en de bloem

die mij de wind en de vrouwe
zo teder licht en zwaarmoedig
toont.

Magnolia 25-02-2019