5 Aq’ab’al/Nacht – HSP

 

In het diepste van haar schaduwen
het meest geharde pijnpunt
vol miskenning van eigen gevoel
waarneming en waardering voor
de gaven van het weten …

zo het kind spiegels aan de ouders
en zij vasthouden aan leringen en dogma’s
zo het kind de zorg voor het gezin
te jong en diep op zich nam

de mensen nimmer weten en wisten
wie zij was en wat zij deed
verzet tegen haar doordringende blik
dan weer wegdromend wat zo eng
en angstig is voor omstanders

vergif voor zelfvertrouwen
ontplooiing en een kind dat wil spelen
en gebonden verslonden werd door dogma’s

Zij die weet
werd vergeten
verslonden

De oudere ziet het kwetsbare kind
wind haar in doeken van zalm en lila zijde
gelooide huiden als matras en deken


Geef een reactie