Kernwaarden

 

Creativiteit, beelden en geluiden
oplossingen voor schijnbare belemmeringen
in het leven omgeven door de snelheid
van denken en inzicht, welke het licht
uit woorden voorbij snellen.

Schoonheid, beelden, geluiden, gevoelens, geuren
beelden en vormen
in kleur gedompelde inner-gezichten
naast de eindeloze vergezichten
in ruimte en tijd geborgen.

Openheid, eerlijkheid, integriteit, spontaniteit
puur leven, zuiver voelen, soms versluierd door
diep gelegen pijn, die vastgelegd in DNA blauwdruk
slechts zichtbaar wordt in een liefdevolle aanwezigheid.
Open blik, zijn, met dat wat is.

Spiritualiteit, weten van zin, Al naast Al-Een en onderling
verbonden werelden die op zichzelf staan
de gelaagdheid in woord en beeld
slechts te spiegelen in de schoonheid
expressie
in woord, beeld, vorm en klank.

Liefde, liefde van mens tot mens
pure scheppingskracht die creatiespiralen in beweging
weet te zetten
de natuurlijke doorgang
in overgangen weet te zijn.

Wijsheid, uit kennis en weten, open en integer
verwijst zij die weet, de oermoeder
die oervader weet te wekken en helen.
Wijsheid, voorbij het kennen uit denken
verbonden met zielen en be-zieling.

Plezier, spelend, scheppend, dansend, lachend
verwondering in puur zijn, ervaren, voelen.
Uit pijn en diep doorgronde duisternis het licht
weten te vinden en te glimlachen om de liefde
en het hart, te wekken.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, boom, lucht, buiten en natuur

Geef een reactie