Houten

Houten,

een dorp met een boerenhart
een dorp met een stads randje
brandjes worden geblust met inspraak
die braak liggende grond omzet
in nog meer stadse formaten

de gaten in sociaal verband, worden verbonden
met zoethout en noodverband, terwijl de zorg
verschraalt, maalt de overheid garanties fijn
in stofrijke regels en verordeningen,
als garantie voor kwaliteit
welke lijden onder regels die een hart missen

Houten ,

een dorp met een boerenhart
een wetenschappelijk hoofd
handen in de klei
voeten in wetboeken en procedures

allure van formaat en ondertussen staat het leven
in het teken van de zomer en zonnige pleinen
die verdwijnen onder steen en soms een waterfontein
en nieuwe bomen voor de duurzaamheid

Een burgervader die ons verlaat
en met zijn voeten het Houtense staat
al jaren lang

is het de hang
naar rust
of het sneue politieke speelveld
dat verschraalt en verhongert in de dreiging
van onverdraagzaamheid die onze tijd
soms zo siert

Houten,

een dorp waar fietsen en duurzaamheid
al jaren hoog in het vaandel
gedragen door burgemeester en raad
nog immer als groen en goed wonen te boek staat.

Gemeente Houten

Met dank aan Wouter de Jong voor zijn
inzet.


Geef een antwoord