8 Aq’ab’al of Potentie in het duister

In dromen stromen

pijnen doorheen de adem

vangen de hellen

een mensengedachte op

aaneen geregen twijfels

Haperingen in

het op een neer gaande staan

voor de droeve tijd

waarin de verwarring snijdt

in rust en zelfvertrouwen

(dichtvorm: tanka, in dit geval twee na elkaar)


Geef een antwoord