tante Adrie

Je zag het levenslicht

in de hoeken van de waard

daar bracht je jeugd door

aan de gekooide straat

tussen aardbeien en bloemkool

.

om het niet over aardappels

spruiten en gladiolen te hebben

>

Heel jong vertrok je

met jouw werkgezin

het begin

van een leven overzee

.

waar je een man trof

in de Nederlandse kerkgemeenschap

en je de kippen en eieren in manden

en schappen raapte en sorteerde

naast het voeden van je kinderen

>

Je leerde Engels en oefende

het leven op afstand van je geboorteland

de waarde van samen en geloof

alles schoof op en door

je verloor je man en waardigheid

het werd tijd om door te gaan …

.

je bent naar huis

op gezegende leeftijd

.

je machtige eigenheid

.

in de strijd niet verloren

moge je herboren voortbestaan

zonder mythisch kwetsbaar lijf

.

>

.

in mijn herinnering blijf je

de tanig sterke vrouw van de kippen

uit Coalhurst


Geef een antwoord