8 Ix of Jaguar

Voed mijn ziel

met lichtheid

en vertrouwen …

.

waar krachten

oorlog voeren

met wapens

die met het oog

niet zijn te zien …

.

gif in regen

water, aarde

in bloed

van stoffen

die geheim …

.

straling en masten

die onze meters

een lied laten zingen

omringen de rust

met schade aan dna …

.

voed mijn ziel

het lieve lijf

onze leef-tijd

.

 

en zegen het leven in liefde

6 E of Weg

Lieve eeuwige, onder welke naam dan ook
sta ons bij op onze levensweg
op een aarde die verpulverd wordt door macht
misbruik en vernietiging door leiders …

.

Geef ons wijsheid op onze weg, opdat wij
integer en wijs omgaan met de gave van het leven
niet als heerser …
… meer als beheerder

.

Geef ons lichtheid om het spel te spelen
met apen en honden als voorbeeld, bedeel
ons met vreugde en dankbaarheid …
… zorgvuldigheid met onze tijd

.
op aarde

Brief

Lieve Minister van Volks-Gezondheid: Hugo de Jonghe en lief RIVM,

Weet u, ik ben zo blij met al uw informatie, waar u zelf zo heilig in gelooft. Veertig jaren van mijn leven geloofde ik net zo heilig in de overheid, haar voorlichting, als in de woorden van de kerk en van de Bijbel.

Lieve Minister en lief RIVM, daar waar u levensverhalen over vaccinatieschade afdoet als nepnieuws, daar waar u en uw lobby niet welgevallige informatie voor mij als burger verboden heeft, ontneemt u mij de vrijheid van informatie, nieuwsgaring en goede gezondheid.

De wijze waarop u andere bronnen dan uw heilige overtuigingen afmaakt als onjuist, wekt niet mijn vertrouwen. U gedraagt zich in mijn ogen als dictator en bent u niet veel beter dan IS.

Lieve Minister, lief RIVM, ik zou zo graag antwoord krijgen op in mijn ogen eenvoudige vragen.

Kunt u met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, niet afkomstig van maker en verkoper van bijvoorbeeld het HPV-vaccin, aantonen dat er werkelijk een relatie met HPV-vaccin/-virussen en kanker bestaat. Als veel mensen al drager zijn van HPV-16 en -18 en GEEN kanker hebben, hoe kan een iets gewijzigd eiwit in dit vaccin dan kanker voorkomen? Kunt u aantonen hoe de relatie HPV en kanker is en hoe groot de kans is dat HPV gelijk staat aan kanker hebben en/of ontwikkelen?

Kunt u mij een heldere kosten-baten-analyse geven op korte en lange termijn van de bescherming tegen sterven in relatie tot de uitgave aan dit vaccin?

Hoe kunnen injectiehulpstoffen die ooit en nog als neurotoxisch te boek staan, veilig zijn, kunt u dat inhoudelijk, objectief en wetenschappelijk aantonen?

Ik ben geen wetenschapper, noch arts. Ik wil mijn overheid en haar adviesorganen kunnen vertrouwen.

In de HPV medische handleiding staat dat de arts moet onderzoeken of het vaccin zin heeft, als er al sprake is van aanwezigheid van HPV 16 en -18, heeft het vaccin geen nut. Waar en hoe deze testen worden afgenomen … . NHG, noch RIVM kunnen of willen mij antwoord geven, de een verwijst naar de ander. Van de GGD heb ik nog geen antwoord.

Lieve Minister van Volks-Gezondheid en lief RIVM, ik wil heel graag optimaal beschermd zijn tegen baarmoederhalskanker, ik behoor tot de 50+ers, die nimmer beschermd is door de industrie en overheid tegen kanker, en ik zou graag de rest van mijn leven beschermd zijn. Waarom biedt u mij dan geen vaccin aan?
Waarbij ik dan wel objectief, wetenschappelijk verantwoord en niet door de industrie zelf geschreven rapportage aangetoond wil hebben dat HPV-vaccins mij voor 99 % beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Ook wil ik zwart op wit de garantie dat er geen hulpstoffen in de vaccins zitten die schadelijk zijn voor mijn gezondheid.

Dus lieve Minister en Lief RIVM, kom wees eens aardig, en kom over de brug, ik wil u graag weer volledig kunnen vertrouwen.

4 Tz’i

Draag me door het leven
omgeef me met wijsheid
lichter inzicht uit vergezichten …
.

Voeg alles samen uit naam van
het leven dat geleefd wordt
lichter uitzicht in vergezichten …
.
Be-aam mij in het dagelijkse
normaal genoemde gedrag
het mag ook helder zijn …
.
.
.

De diagnose

Ooit was er een diagnose

nogmaals een onderzoek

een non-diagnose met

.

zoals ieder mens schade door het leven

omgeven door liefde en wijsheid

is de betaalde prijs een dubbeltje

.

dat nooit een kwartje werd omdat de rat

in mij nog nimmer, echt wilde ontwaken

.

ze staken staken in het wiel van vertrouwen

het onderhoud nam tijd en de wagen dendert

renderend voort …

.

Opnieuw onderzoek, nog minder diagnose

een leven getekend door trauma uit pesten

en miskenning, dat zich gedragen weet

.

ingebed in levenslust

en levenskunst

gelijk het vlinder-winde-kind

.

https://www.lilant.nl/publicaties/over-afvallen-en-opstaan/

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, boom, buiten en natuur

2 Q’anil of Ster

Es-ther danst en speelt een politiek gevaarlijk spel
let wel, ze heeft een groot bloedlijnrijk belang hier
het vertier vol drank, wijn en macht-dadig-heden
verleden en heden in morgen langzij gebeden

.

Sterren dansen en stralen in een heldere nacht
in de ochtend wacht de liefdeloze de paal voor hem
die bedreiging en overwinning uit haat en liefde
zo zwart wit heeft afgetekend en ongekend vernederd

.

voelde hij zich bij om het even welke tegenspraak
het leven loopt spaak, zoekt aanspraak in haat
waar liefde zacht haar dans om leven laat horen
ergens wordt gerechtigheid geboren uit verloren tijd.

.Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, plant, buiten en natuur

12 Kan of Slang

 

Een leven dat kronkelt
met huiden verlaten
leeggezogen door zon

verteerd door regenwater
vol verzuurde en verzilte
elementen in het leven

.

omgeven door kronkelingen
in denken, doen en laten
praten we verder en verlaten

de wijsheid van Moeder Natuur

.

.

.

Keren weer
worden gekerstend
om ons verbond

met de mysterie
van (door)leven

.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, buiten en natuur

11 K’at of Hagedis

Versmelten mijn dromen

in wilde waterstromen

liggend met voeten in water

later is gisteren

gisteren is later

.

water stroomt nog oud weten

gletsjers nog gebonden aan tijd

die voor ons als eeuwigheid

wordt ervaren, evenaren kennis

opgeslagen in onzichtbare atomen

we weten het niet

.

een enkeling ziet

Rapport

 

.

het rapport van de deskundigen

verslonden met gretige honger

.

levert meevallers en miskenningen

door elkander uiteen gezet op

.

het rapport van de deskundigen

werkzaam in het farma-systeem

.

zijn in leem gevangen en behangen

vellen papier met miskenning en ontkenning

.

van het waarnemen van werelden

buiten het rationele westers denken

.

geef mij maar mystiek en rustiek landschap

ik neem een hapje zon en maak bezwaar

.

niet tegen het eindresultaat

wel tegen de ontkenning van beschreven

.

pijn.

.

Nooit mag je de pijn die iemand voelt

miskennen of ontkennen …

.

Nooit mag je de pijn die iemand voelt

overnemen of ontleden …

.

zonder zicht op zijn of haar licht gezicht.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: nacht, lucht en buiten

10 Aq’ab’al of the godin van creatie

 

Eindeloze creaties

opstaan, doorgaan, doorstaan

.

eindeloze morgens

ondergaan, binnengaan, uitgaan

.

spiralen dansen in haar licht

vergezicht, doorzicht, inzicht

.

ze tekent beelden in groei

bomen, bloemen, bladeren, bijen

.

verstaan haar vruchtbaarheid

verslaan, verslinden, verspreiden

.

eindeloze creaties

opstaan, doorgaan, doorstaan

.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, lucht, water, buiten en natuur

Lief me met de stralen

van een september najaarszon

.

streel met met de golven van de zee

over blote, maagdelijke vrouwenvoeten

.

adem mij open en leer mij lopen

gelijk Liesje en Lotte aan de Lindenlaan

.

bestaan we nog in boeken

als we letters zijn, verloren in wanen

.

bestaan we nog van binnen en buiten

om het even welk woest verhalend moraal?

.https://scontent.fams1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/71031645_10219781147109542_3489651015215480832_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeHo37u4zl0EVbjKFd8tXPl2ARR0suXdDADVda2rAJ6d7Hy_7z-5CSZTVpwYISOf5h-IpDv1l2Db5mlWb9gmCat8RMCao_LPUSR9W6Ih-CNqbw&_nc_oc=AQlMCAb3kAeWFTdqWplP17Tw7uo73RIE2j2QxpaQiQMMWRSr4qSBWbd3G1Gz5lKHNCUdSesa_WK9CUwl5zRwz6_S&_nc_ht=scontent.fams1-2.fna&oh=1229f43f154cb16528c96cdc30e55bee&oe=5E08316E

8 Imox – draken en grootmoeders

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht en binnenVersla de draken
vang kleine haken
in een middenschip
van een kathedraal
allemaal avondmaal
delend met de heren
van het hoog verband
laten we de samenstand
maar even wissen

 

Versla de draken
zie mijn oma’s dansen
in een wolkenhemel
ze zien de levenskansen
tot in het onderstel
van het kruisbeeld dat
vergeeld sprookjes deelt

 

 

Geef jouw amen en beaam
dat leven zeer bezielend is
waar tranen van verdriet
en eindeloos geluk
wisselend weerhaakjes
in een witte huid hangen
we behangen het leven
omgeven ons met
kansen , , ,

 

7 Ajpu of Licht

 

De zon verliest haar krachten
regens verzachten het hart
van een te droge ondergrond
in haar mond terstond het gif
dat voortkomt uit meer dan CO2
denk je met mij mee …?

.

De maan verliest haar ronding
regens verzachten haar ziel
op een te verre achtergrond
in haar ogen de traan om het lef
dat geld en economie vertonen
vernietigingsdrang van de macht …

.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk, boom en buiten

13 Aj of Stok – staf “Thuis”

Waar ben je thuis?

Waar staat jouw huis?

Leef je de geliefde
trouw aan je eigenheid

 

Neem je de tijd nog
om stiller dan stil haar wens
en wil te horen …

.
.
.

In de wind
raakt het kind
de vlieger
van de engelen

In de zon
streelt het kind
zilverhaar
van de maan

.
.
.

Voeten in het Water
dat over de Aarde raast
zetten Muze en Passie
in Vuur en vlam
.
.
.
En de gestorvenen
zoeken haar op
in een vlinderdans
vol ver gezicht
.
.
.
.

Afbeelding kan het volgende bevatten: schoenen en buiten

Autisme blok

Een blok aan een woord

waar zinnen met twee vragen

laat staan drie

zich niet verdragen met de tijd

.

.

.

Droomtijd als realiteit

tijd altijd vergeten en laten

we niet misverstaan

dat tijdelijke constructen zo fijn

.

.

.

en ook maar bedacht zijn om slaven

te laten laven aan schijnbare vrije tijd

.

in tegenstrijdigheden verenigd vraagt het lenigheid

en in alle eenvoud soms even buitentijd beleid.

.

.

.

Als het dan weer om jouw passie en liefde gaat

pakken we de draad wel weer op …

.

.

.

12 E of Weg, spelende onderweg

 

Vrij en ongekunsteld

een kind

één hand

.

open aandacht

.

Vrij en ongekunsteld

kunst en ruimte

samenvallend

eenvoud leven

.

Gewoon van mens

tot mens

kinderen en tieners eerst

er heerst

.

soms even meer

kinderspel

dan het rondeel

van macht

.

oog voor het klein kwetsbare …

een mens

als vader

zonder kinderen

met velen onder zijn hoede …

.

.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

11 B’atz of Aap

 

Dans, driehoekjes

uit de cirkels van mijn nacht

Feng Shui in acht nemend

leef ik uit balans

.

Zij valt niet samen

met mijn eigen cirkels

van leven en spelen

dus laat haar

aan haar volgers

.

Driehoekjes mogen soms zijn

liever de cirkels en spiralen

ook vindbaar in de levensbloem

met ronde hoeken

vloeiende lijnen

die pijnen absorberen.

.

Mijn rood is Oost en Vuur

mijn geel is Zuid en Aarde

mijn water is West en Blauw

Mijn noorden is Lucht en Wit

.

.

daarbinnen het wezen

van zijn dat alles doet samenvallen

.

de ingang is niet de binnendeur

.

het is de buitenlucht die door

een open raam

dat meestal openstaat

naar binnen speelt.

.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, buiten en natuur

10 T’zi of Hond

 

Trouw aan mijzelf
werkend aan het normale
eenvoudig kleine

.

Licht daalt neer
gedimd door wolken die water
dragen voor het land

.

het kleurt herfst en warm
als koestering voor koude wind
die inwaait deze dagen

.

we vragen ons af of nazomer
… lomer strek ik mij uit en bezin
over het begin van deze dag

.

.

Groot zwijgen

 

 

Ze zwijgen

op de bank

bang voor de woede

en gewelddadigheid

van een vredelievend

wezen

.

.

Ze zwijgen

alles wat buiten de deur

van het door hen geziene

in ongezien en onbestaanbaar

wordt verteld

.

.

Ze vragen

had ik moeten communiceren

dat het idee voorbij mijn tij is?

.

Hoogopgeleid

leidinggevende

regentes

.

.

Met subsidies maak je

het grote, goede, mooie,

waar het in jouw dromen past,

de teugels in handen hebt

het bit te strak in paardenmond

.

.

de grond wordt je heet

toch weet je geen woord

te vinden om het ongehoorde

taal te geven

dus zwijg je dood

negeer je vragen

.

doen of iemand niet bestaat

gaat verder dan oorlog voeren

hier loeren de woorden van

Jan Storms

en worden wederom bewaarheid

.

.

.

Je bent groot

krijgt een lintje

het verbindt je

met de groten

.

.

.

en de slaven

moeten zwijgen.

.

.

.

Het onooglijke

het kleine

onooglijke

onmogelijke

.

puur de vraag

van een kind

in groot lijf

.

.

ik sta stil

bij de bewegingen

van deze dagen

.

vragen over

leven en sterven

bederven en groeien

.

.

in het besef

dat wezenlijk

verlangen

van een weeskind

linten gevlochten

in september

voor zich uit stralende storm

met daarbinnen die ene norm

van het (ab)normale

.

.

.

het kleine

onooglijke

onmogelijk

.

van een kind

dat voelt en vraagt

uitdaagt

.

het onmogelijke bloot legt

het mag niet gezegd
nooit

dat ene woord

.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem, plant, natuur en buiten

Be-adem

Zacht be-adem en adem ik

in en uit

tussen dekens

gedrenkt in water

en rozenmelk

.

zacht be-adem en adem jij

in en uit

tussen dekens

gedrenkt in aarde

en voetzolen

.

samen ademen wij

dagen in en uit

tussen alles wat is

in een mensenleven

liefde, geluk

boosheid en tranen

.

(foto: luchtballonvaart)

Afbeelding kan het volgende bevatten: gras en buiten

Joint – venture

 

In het groen

de schaduw

van legaal

en illegaal

.

Straat rovers

buiten het gekijf

en gekef van

mannen die woorden

.

tot akkoorden rijgen

.

we krijgen er zin in

alvorens onze zinnen

af zijn

.

de grafdelver voorbij

staat opzij een steen

te wachten op een leven

tussen en met

joint ventures

.

boeken vol letters

op tafel

.

belettering

is al

.

straks

op haar kop

gericht met gezicht

naar de zwarte aarde

.

.

Opgedragen aan Nico Croes en Danny Keff

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem en buiten

6 Kame of Transformatie

 

Waar de Uil

door de nacht raast

dromen verwarren

.

aanrijdingen

aanvaringen

onrecht

manifesteren

.

kleuterjuffen manipuleren

de klas

en straffen eerlijkheid

.

met een sneer en een snaar

klats op gevoelige linkerhanden

.

tranen landen op het blad

wat leidt tot afstraffing het had

.

ook anders kunnen zijn

de pijn aan een kinderziel

.

vallen hun leven ten deel

heel even is het teveel, een tekort

.

Waar de Uil

door de nacht raast

dromen verdwaasd tasten

.

wassen kleuterjuffen

hun handel in onschuld

tot een engel

het lam geslagen kind hoort

.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, lucht, boom, bloem, buiten en natuur

Ja-woord

Zij zei ja,
reist over de lijn
.
Hij zei ja,
reist over de lijn
.
der culturen
de bruidsschat
over trouw
en zorgen voor

.

De garantie
een bruidsschat
uit het recht
van een ander geloof..
dan ons calvinisme en toch
zo gelijk de conservatieve
christelijke stromen;

.

ik beloof je …

.

naar de wetten der Koran …

.

Samengevat en samengevoegd
liefde kent geen grenzen.

.
Ze zeggen ja!
.
.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en close-up