8 Ix of Jaguar

Voed mijn ziel

met lichtheid

en vertrouwen …

.

waar krachten

oorlog voeren

met wapens

die met het oog

niet zijn te zien …

.

gif in regen

water, aarde

in bloed

van stoffen

die geheim …

.

straling en masten

die onze meters

een lied laten zingen

omringen de rust

met schade aan dna …

.

voed mijn ziel

het lieve lijf

onze leef-tijd

.

 

en zegen het leven in liefde

6 E of Weg

Lieve eeuwige, onder welke naam dan ook
sta ons bij op onze levensweg
op een aarde die verpulverd wordt door macht
misbruik en vernietiging door leiders …

.

Geef ons wijsheid op onze weg, opdat wij
integer en wijs omgaan met de gave van het leven
niet als heerser …
… meer als beheerder

.

Geef ons lichtheid om het spel te spelen
met apen en honden als voorbeeld, bedeel
ons met vreugde en dankbaarheid …
… zorgvuldigheid met onze tijd

.
op aarde

Brief

Lieve Minister van Volks-Gezondheid: Hugo de Jonghe en lief RIVM,

Weet u, ik ben zo blij met al uw informatie, waar u zelf zo heilig in gelooft. Veertig jaren van mijn leven geloofde ik net zo heilig in de overheid, haar voorlichting, als in de woorden van de kerk en van de Bijbel.

Lieve Minister en lief RIVM, daar waar u levensverhalen over vaccinatieschade afdoet als nepnieuws, daar waar u en uw lobby niet welgevallige informatie voor mij als burger verboden heeft, ontneemt u mij de vrijheid van informatie, nieuwsgaring en goede gezondheid.

De wijze waarop u andere bronnen dan uw heilige overtuigingen afmaakt als onjuist, wekt niet mijn vertrouwen. U gedraagt zich in mijn ogen als dictator en bent u niet veel beter dan IS.

Lieve Minister, lief RIVM, ik zou zo graag antwoord krijgen op in mijn ogen eenvoudige vragen.

Kunt u met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, niet afkomstig van maker en verkoper van bijvoorbeeld het HPV-vaccin, aantonen dat er werkelijk een relatie met HPV-vaccin/-virussen en kanker bestaat. Als veel mensen al drager zijn van HPV-16 en -18 en GEEN kanker hebben, hoe kan een iets gewijzigd eiwit in dit vaccin dan kanker voorkomen? Kunt u aantonen hoe de relatie HPV en kanker is en hoe groot de kans is dat HPV gelijk staat aan kanker hebben en/of ontwikkelen?

Kunt u mij een heldere kosten-baten-analyse geven op korte en lange termijn van de bescherming tegen sterven in relatie tot de uitgave aan dit vaccin?

Hoe kunnen injectiehulpstoffen die ooit en nog als neurotoxisch te boek staan, veilig zijn, kunt u dat inhoudelijk, objectief en wetenschappelijk aantonen?

Ik ben geen wetenschapper, noch arts. Ik wil mijn overheid en haar adviesorganen kunnen vertrouwen.

In de HPV medische handleiding staat dat de arts moet onderzoeken of het vaccin zin heeft, als er al sprake is van aanwezigheid van HPV 16 en -18, heeft het vaccin geen nut. Waar en hoe deze testen worden afgenomen … . NHG, noch RIVM kunnen of willen mij antwoord geven, de een verwijst naar de ander. Van de GGD heb ik nog geen antwoord.

Lieve Minister van Volks-Gezondheid en lief RIVM, ik wil heel graag optimaal beschermd zijn tegen baarmoederhalskanker, ik behoor tot de 50+ers, die nimmer beschermd is door de industrie en overheid tegen kanker, en ik zou graag de rest van mijn leven beschermd zijn. Waarom biedt u mij dan geen vaccin aan?
Waarbij ik dan wel objectief, wetenschappelijk verantwoord en niet door de industrie zelf geschreven rapportage aangetoond wil hebben dat HPV-vaccins mij voor 99 % beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Ook wil ik zwart op wit de garantie dat er geen hulpstoffen in de vaccins zitten die schadelijk zijn voor mijn gezondheid.

Dus lieve Minister en Lief RIVM, kom wees eens aardig, en kom over de brug, ik wil u graag weer volledig kunnen vertrouwen.

4 Tz’i

Draag me door het leven
omgeef me met wijsheid
lichter inzicht uit vergezichten …
.

Voeg alles samen uit naam van
het leven dat geleefd wordt
lichter uitzicht in vergezichten …
.
Be-aam mij in het dagelijkse
normaal genoemde gedrag
het mag ook helder zijn …
.
.
.

De diagnose

Ooit was er een diagnose

nogmaals een onderzoek

een non-diagnose met

.

zoals ieder mens schade door het leven

omgeven door liefde en wijsheid

is de betaalde prijs een dubbeltje

.

dat nooit een kwartje werd omdat de rat

in mij nog nimmer, echt wilde ontwaken

.

ze staken staken in het wiel van vertrouwen

het onderhoud nam tijd en de wagen dendert

renderend voort …

.

Opnieuw onderzoek, nog minder diagnose

een leven getekend door trauma uit pesten

en miskenning, dat zich gedragen weet

.

ingebed in levenslust

en levenskunst

gelijk het vlinder-winde-kind

.

https://www.lilant.nl/publicaties/over-afvallen-en-opstaan/

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, boom, buiten en natuur

2 Q’anil of Ster

Es-ther danst en speelt een politiek gevaarlijk spel
let wel, ze heeft een groot bloedlijnrijk belang hier
het vertier vol drank, wijn en macht-dadig-heden
verleden en heden in morgen langzij gebeden

.

Sterren dansen en stralen in een heldere nacht
in de ochtend wacht de liefdeloze de paal voor hem
die bedreiging en overwinning uit haat en liefde
zo zwart wit heeft afgetekend en ongekend vernederd

.

voelde hij zich bij om het even welke tegenspraak
het leven loopt spaak, zoekt aanspraak in haat
waar liefde zacht haar dans om leven laat horen
ergens wordt gerechtigheid geboren uit verloren tijd.

.Afbeelding kan het volgende bevatten: boom, plant, buiten en natuur