Brief

Lieve Minister van Volks-Gezondheid: Hugo de Jonghe en lief RIVM,

Weet u, ik ben zo blij met al uw informatie, waar u zelf zo heilig in gelooft. Veertig jaren van mijn leven geloofde ik net zo heilig in de overheid, haar voorlichting, als in de woorden van de kerk en van de Bijbel.

Lieve Minister en lief RIVM, daar waar u levensverhalen over vaccinatieschade afdoet als nepnieuws, daar waar u en uw lobby niet welgevallige informatie voor mij als burger verboden heeft, ontneemt u mij de vrijheid van informatie, nieuwsgaring en goede gezondheid.

De wijze waarop u andere bronnen dan uw heilige overtuigingen afmaakt als onjuist, wekt niet mijn vertrouwen. U gedraagt zich in mijn ogen als dictator en bent u niet veel beter dan IS.

Lieve Minister, lief RIVM, ik zou zo graag antwoord krijgen op in mijn ogen eenvoudige vragen.

Kunt u met onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, niet afkomstig van maker en verkoper van bijvoorbeeld het HPV-vaccin, aantonen dat er werkelijk een relatie met HPV-vaccin/-virussen en kanker bestaat. Als veel mensen al drager zijn van HPV-16 en -18 en GEEN kanker hebben, hoe kan een iets gewijzigd eiwit in dit vaccin dan kanker voorkomen? Kunt u aantonen hoe de relatie HPV en kanker is en hoe groot de kans is dat HPV gelijk staat aan kanker hebben en/of ontwikkelen?

Kunt u mij een heldere kosten-baten-analyse geven op korte en lange termijn van de bescherming tegen sterven in relatie tot de uitgave aan dit vaccin?

Hoe kunnen injectiehulpstoffen die ooit en nog als neurotoxisch te boek staan, veilig zijn, kunt u dat inhoudelijk, objectief en wetenschappelijk aantonen?

Ik ben geen wetenschapper, noch arts. Ik wil mijn overheid en haar adviesorganen kunnen vertrouwen.

In de HPV medische handleiding staat dat de arts moet onderzoeken of het vaccin zin heeft, als er al sprake is van aanwezigheid van HPV 16 en -18, heeft het vaccin geen nut. Waar en hoe deze testen worden afgenomen … . NHG, noch RIVM kunnen of willen mij antwoord geven, de een verwijst naar de ander. Van de GGD heb ik nog geen antwoord.

Lieve Minister van Volks-Gezondheid en lief RIVM, ik wil heel graag optimaal beschermd zijn tegen baarmoederhalskanker, ik behoor tot de 50+ers, die nimmer beschermd is door de industrie en overheid tegen kanker, en ik zou graag de rest van mijn leven beschermd zijn. Waarom biedt u mij dan geen vaccin aan?
Waarbij ik dan wel objectief, wetenschappelijk verantwoord en niet door de industrie zelf geschreven rapportage aangetoond wil hebben dat HPV-vaccins mij voor 99 % beschermen tegen baarmoederhalskanker.

Ook wil ik zwart op wit de garantie dat er geen hulpstoffen in de vaccins zitten die schadelijk zijn voor mijn gezondheid.

Dus lieve Minister en Lief RIVM, kom wees eens aardig, en kom over de brug, ik wil u graag weer volledig kunnen vertrouwen.


Geef een antwoord