3 Aq’ab’al of Nacht

De dwaze waanzin waar begin noch einde
aan de hemel verschijnt, in een ijskoude
zonnige zondagmorgen

een vogel die zijn stem laat horen in verloren
zaden, hangend aan een winterlijke loofboom
een stroom aan gedachten …

we wachten op een antwoord, dat teloor gaat
in een matrix van slavernij, nabij het licht
dat een uitzicht tekent …

Poëzie in de uitverkoop

Poëzie in de uitverkoop
alleen met letters
en een toetsenbord
het wordt alsmaar stiller
in een wild woeste storm

Poëzie in het midden van
een doodgeslagen angst
mensen vol paranoïde
invalide gedachten en daden
paden vol rottend blad

Een woord fluistert een onverhoord gebed
dat net op het beeldscherm is gezet
ik heb een levende tegenover nodig …
overbodig om te zeggen dat dit nu
een stormparaplu vraagt …

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst 'Vrijheid, integriteit en liefde'

1 Imox of Waanzin

er is hier begin noch einde
aan het reuzenrad
dat draait en draait en draait


met een winterstorm opeen balkon
grote grasduinen langs de wegen

tegen alle waanzin in, is er
begin noch einde aan een leven
in leugen, waar waarheid

de tijd vergeet
het leed niet te overzien
misschien ooit …

het toverwoord is liefde
naast integriteit
mijn tijd van leven …

 

 

10 N’oj of Aarde en wij

Ze fluistert ons haar woorden
vol pijn, het venijn komt boven
we beroven haar, denken wij
ze staat zij aan zij, met de Vrouwe

Ze bonkt en beukt tegen de macht
haar kracht als explosie en verkracht
door wezens die het leven hier
als kwartiermakers manipuleren

we leren woorden op school
in de kerk en op tv
telefoons werken ook mee
een en een is meer dan twee

Ze fluistert ons haar woorden
vol verlangen en vergeving
omgeeft ons met haar liefde
zij strijdt zij aan zij met Leven.

5 E of Weg

wijs mij wegen
tegenover het minste

in het meeste

een kind dat in het zijn
zoveel pijn ervaart omdat

haar vragen uitdagen

de straf een klap is
en iedereen het aankijkt

waar zuiver weten

tegen haren instrijkt

geloofssystemen ingegoten
de groten slijpen nauwgezet

ingebed in slavernij

 

Ont-weten

Je kunt nog zoveel lezen
alle kanten van waarheden
onderzoeken

je hebt het zelden helemaal

veel mensen kunnen dit niet
willen dit niet want het is

vermorzelend, waanzinnig, ongelooflijk
en toch geloof ik verhalen
van vrouwen die uit kelders
zijn gevlucht

vermorzelend als alles wat je hebt geleerd
ook nog andere kanten kent

massa-hypnose, waarbij een open gespek
zeldzaam wordt.

 

 

als wegen splitsen

als wegen splitsen
pijn groter is dan liefde

als van mening verschillen
een doodzonde wordt

dan vallen relaties uiteen
en verschuiven gebeden


 

als wegen samenkomen
liefde pijn overwint

dan kan verschil van mening
gewoon bestaan

 

12 Transformatie

Als de waarheid te zwaar is
om te dragen

de leugen te comfortabel is
om te laten

als alles altijd anders is
dan het lijkt

omdat de leugen het schild
waarheid een vijand is …

van een gewoonte …

Wat voor de een licht is en
voor de ander duister is

dan nog zijn daar de waarden
Goed – kwaad – duivels

Wandelen

waar wandelen
zinnen verzet
wordt alles ingezet
om de genoegens
te behouden
en vergroten

ons Oude Dorp
op woensdagmorgen
een ontmoeting
met ondernemers
onze burgemeester

een gesprek van mens tot mens
over de grens tussen beeldscherm
en levende contacten
het gemis hiervan

we blijven doorgaan
staan stil en gaan door
voor altijd mens
met een kloppend hart

11 Kan

als een zachte adem
mij het leven beneemt
een zweem van zweet
de inspiratie vergeet

als een huid wil vervellen
geboortepijn als azijn
over de dorre aarde vloeit

 

als een zachte adem
fluisterwoorden inspreekt
de doodsstrijd verbreekt

… … … … …

Kogelvrij mesvest

Kogelvrij mesvest
een wandeling
twee vrouwen

in het bos
veiligheid en humor
hoe beschermen wij
elkaar

zomaar
zonneklaar
in winterkoude

daar in het wild
ik heb een mes

zij een kogelvrij mesvest

(met mijn zakmes
kom ik echt niet
door haar jas heen)

we spelen verder …
vinden hutten

stutten de middag
met een lach
en traan

7 Imox of waterlelie

als je zacht de adem
van de wind en ijskleuren
over en in de tuin
inademt

als troost voor tranen
laat het leven spreken
in de pijn van
afgescheiden zijn

als je heet de tranen
van een hokjesgeest
en dagelijkse protocollen

tot in het diepste begin
als het einde van de mens
nadert, ingekaderd

door een zwarte waanzin
die muren om het leven zet
zodat de het net verstikt

als mens wil ik leven
als vrouw wil ik zijn
de pijn neem ik voor lief

afgescheiden van contact
verstrakt de pijn en knapt
tot de tuin mij troost

 

Cultuur in Houten

cultuur in een zuur klimaat
in gesprekken praat men over
niet geoormerkte staatssteun

traag leunen wij achterover
het lover ingetrokken
de winter over het dorp

cultuur in een zuur klimaat
waar alles ter discussie staat
in gesprek met inspiratie

legitimatie is een akkoord
dat bij regenten hoort

creativiteit kent rang noch tijd
verblijdt keren wij in …

om buitenom tot binnenin
het levenslied te komen
waar dromen mogen stromen

 

 

Fontijn

Het doet pijn
om hier stil
en alleen
op het plein te zijn

geen stromend water
kinderen niet naar school
geen winkels en mensen

het doet pijn
om hier stil
en statig
op het plein te zijn

de stilte dreunt door
alles lijkt gestokt

zon over schaduw
in de luwte
van een overheid

I.m.

ruim tien jaar
terug ging jij
lieve Adriaan

vandaag
kreeg ik je levensboek
van de Merwebolder

zo komt alles samen
vallen stukjes verleden
in warme aarde

zo jij
voor mij
meer dan een oom

droom maar zacht
aan de andere zijde
en houd de wacht

13 I’x of Jaguar

Waar de gevederde slang
achter het behang geplakt
een kind snakt naar adem
ik krijg geen zuurstof
mijn bloed is verlijmd
de ziel verslonden in A-I

 

 

waar de Jaguar het geweten
aanjaagt en vraagt om ons leven
door te geven en te laten
we praten over GMO, maar óó
dat is de dood
van alle leven
wij vrouwen weven het leven
nu nog in onze baarmoeder
het liefdevolle scheppen een broeder
samen de hoeder …