Vrijheid – herschepping

Divinity: Oliva O’Keeffe

Oneindige
scheppingskracht
voorbij zwaartekracht
wacht op ons
beademen

de ziel zweeft vrij rond
raakt met haar deel
de grond onder voeten
we ontmoeten weerstand

verstand bevat dit niet
een gewoon oog is blind
vindt het onzin en zint
op wraak om de draak
te eren en BaƤls begeren
te belonen

Er wonen monsters ondergronds
en zwemmend door de hemel
tellen luchtschepen hun aantal
en roept mensen op het al en om
te draaien …

Oneindige
scheppingskracht
landt in zwaartekracht
vraagt ons om
ja en amen

 


Reacties

Vrijheid – herschepping — 2 reacties

  1. Krachtige stuk Anja; een mooi afwisseling tussen beeldrijk elementen van de rondzwevend ziel, ondergrondse monsters, luchtschepen etc., en een link tussen de scheppingskracht en zwartekracht.

Geef een reactie