Over Anja Tekelenburg

Dichten is voor mij als ademhalen. Ik schrijf vanaf het moment dat ik letters op papier kan zetten. Alles op deze site is intellectueel eigendom van Anja Tekelenburg, tenzij anders vermeld.

10 N’oj of Aarde en wij

Ze fluistert ons haar woorden
vol pijn, het venijn komt boven
we beroven haar, denken wij
ze staat zij aan zij, met de Vrouwe

Ze bonkt en beukt tegen de macht
haar kracht als explosie en verkracht
door wezens die het leven hier
als kwartiermakers manipuleren

we leren woorden op school
in de kerk en op tv
telefoons werken ook mee
een en een is meer dan twee

Ze fluistert ons haar woorden
vol verlangen en vergeving
omgeeft ons met haar liefde
zij strijdt zij aan zij met Leven.

5 E of Weg

wijs mij wegen
tegenover het minste

in het meeste

een kind dat in het zijn
zoveel pijn ervaart omdat

haar vragen uitdagen

de straf een klap is
en iedereen het aankijkt

waar zuiver weten

tegen haren instrijkt

geloofssystemen ingegoten
de groten slijpen nauwgezet

ingebed in slavernij

 

Ont-weten

Je kunt nog zoveel lezen
alle kanten van waarheden
onderzoeken

je hebt het zelden helemaal

veel mensen kunnen dit niet
willen dit niet want het is

vermorzelend, waanzinnig, ongelooflijk
en toch geloof ik verhalen
van vrouwen die uit kelders
zijn gevlucht

vermorzelend als alles wat je hebt geleerd
ook nog andere kanten kent

massa-hypnose, waarbij een open gespek
zeldzaam wordt.

 

 

als wegen splitsen

als wegen splitsen
pijn groter is dan liefde

als van mening verschillen
een doodzonde wordt

dan vallen relaties uiteen
en verschuiven gebeden


 

als wegen samenkomen
liefde pijn overwint

dan kan verschil van mening
gewoon bestaan

 

12 Transformatie

Als de waarheid te zwaar is
om te dragen

de leugen te comfortabel is
om te laten

als alles altijd anders is
dan het lijkt

omdat de leugen het schild
waarheid een vijand is …

van een gewoonte …

Wat voor de een licht is en
voor de ander duister is

dan nog zijn daar de waarden
Goed – kwaad – duivels

Wandelen

waar wandelen
zinnen verzet
wordt alles ingezet
om de genoegens
te behouden
en vergroten

ons Oude Dorp
op woensdagmorgen
een ontmoeting
met ondernemers
onze burgemeester

een gesprek van mens tot mens
over de grens tussen beeldscherm
en levende contacten
het gemis hiervan

we blijven doorgaan
staan stil en gaan door
voor altijd mens
met een kloppend hart

11 Kan

als een zachte adem
mij het leven beneemt
een zweem van zweet
de inspiratie vergeet

als een huid wil vervellen
geboortepijn als azijn
over de dorre aarde vloeit

 

als een zachte adem
fluisterwoorden inspreekt
de doodsstrijd verbreekt

… … … … …

Kogelvrij mesvest

Kogelvrij mesvest
een wandeling
twee vrouwen

in het bos
veiligheid en humor
hoe beschermen wij
elkaar

zomaar
zonneklaar
in winterkoude

daar in het wild
ik heb een mes

zij een kogelvrij mesvest

(met mijn zakmes
kom ik echt niet
door haar jas heen)

we spelen verder …
vinden hutten

stutten de middag
met een lach
en traan

7 Imox of waterlelie

als je zacht de adem
van de wind en ijskleuren
over en in de tuin
inademt

als troost voor tranen
laat het leven spreken
in de pijn van
afgescheiden zijn

als je heet de tranen
van een hokjesgeest
en dagelijkse protocollen

tot in het diepste begin
als het einde van de mens
nadert, ingekaderd

door een zwarte waanzin
die muren om het leven zet
zodat de het net verstikt

als mens wil ik leven
als vrouw wil ik zijn
de pijn neem ik voor lief

afgescheiden van contact
verstrakt de pijn en knapt
tot de tuin mij troost

 

Cultuur in Houten

cultuur in een zuur klimaat
in gesprekken praat men over
niet geoormerkte staatssteun

traag leunen wij achterover
het lover ingetrokken
de winter over het dorp

cultuur in een zuur klimaat
waar alles ter discussie staat
in gesprek met inspiratie

legitimatie is een akkoord
dat bij regenten hoort

creativiteit kent rang noch tijd
verblijdt keren wij in …

om buitenom tot binnenin
het levenslied te komen
waar dromen mogen stromen

 

 

Fontijn

Het doet pijn
om hier stil
en alleen
op het plein te zijn

geen stromend water
kinderen niet naar school
geen winkels en mensen

het doet pijn
om hier stil
en statig
op het plein te zijn

de stilte dreunt door
alles lijkt gestokt

zon over schaduw
in de luwte
van een overheid

I.m.

ruim tien jaar
terug ging jij
lieve Adriaan

vandaag
kreeg ik je levensboek
van de Merwebolder

zo komt alles samen
vallen stukjes verleden
in warme aarde

zo jij
voor mij
meer dan een oom

droom maar zacht
aan de andere zijde
en houd de wacht

13 I’x of Jaguar

Waar de gevederde slang
achter het behang geplakt
een kind snakt naar adem
ik krijg geen zuurstof
mijn bloed is verlijmd
de ziel verslonden in A-I

 

 

waar de Jaguar het geweten
aanjaagt en vraagt om ons leven
door te geven en te laten
we praten over GMO, maar óó
dat is de dood
van alle leven
wij vrouwen weven het leven
nu nog in onze baarmoeder
het liefdevolle scheppen een broeder
samen de hoeder …

 

 

Misdaad of …

Het gaat maar door
de misdaden tegen de mensheid
zoveel geliefden willen het niet zien
kunnen het niet bevatten
willen niet leven in bedrog

en is het niet zo dat juist het wegkijken
zorgt voor eindeloos veel lijken …

Kijk
naar de ware bewegingen achter de woorden
en meer nog de daden
van de (af)goden, die je blind volgt
om niet zelf te hoeven doorleven

wat het overgebleven leven
je zegt

de rouw te doorstaan
en dan in liefde voor het leven
voort te gaan …

 

Kerstwens

Lieve familie en vrienden …
het is zo anders
en toch ook gelijk
niets zal ooit meer zijn zoals het was
ook dat is niet anders
dan anders …
mijn grootouders
mijn ouders
hun broers en zussen aan de overkant
aan de rand van onze Melkweg
is een uitweg …
de liefde
het licht
uitzicht
op mens zijn

3 K’at of Hagedis

gemene zin loopt de kranten binnen
zowel de legale als illegale bronnen
spinnen garen bij een niet te beginnen
einde, dat reeds is begonnen …

De dagen stormen in weer en wind
razend, woedend, vloekend voorbij …

mijn hart gesloten mag weer open
zoek stapstenen om dankbaarheid
in de pas te laten lopen
met mijn dagelijkse leef-tijd …

 

13 Imox of Waterlelie

in het samen dragen
vragen wij het stille
een wil om te vormen
wormen in binnenaarde
ruimen oude resten op

onzichtbaar en onaanraakbaar
leven ze veelal ondergronds

in het samen leven
vragen wij in stilte
een godin om haar schepping
te hervormen naar dat
wat ooit de bedoeling was

mens onder de mens
bezield
van harte
levend …

12 Ajpu of Licht

laat me het roze licht zien
misschien een handje vrijheid
uit harten geboren

verloren verstand in het hoofd
belooft ons zwarte dagen, vragen

wij om liefde en bezieling


leven wij naar de wetten van het universum
psychocratie voorbij?

Sophia staat verder weg
en toch ook nog voor mij


 

6 Ix of Jaguar

Waarheid
gegrond
in psychocratie
en grootsheidswaan

waarheid
waanzin

gecontroleerde waarheid
vanuit satanistisch perspectief

zonder begin
een duister eind

De Jaguar brult
eist integriteit
Wijsheid
engelen van licht
vul het uitzicht
van vandaag

n.a.v.

Roep om licht

Roep de liefde
vraag de engelen

bezield leven
omgeven door
nevel en zachte
handen

tederheid

handen raken
maken heel
wat brak
in pijn
verdeeldheid

vergeelde foto’s
van een tijd waar spelen
en menselijkheid
mocht bestaan

nee tegen transhumanisme
terrorisme en fascisme

ja tegen bezieling
leven met hart
en ziel

 

 

gangmakers

raak me met puur zoet bitter
een gang maakt zijn opwachting
bij het overleg dat uitleg voorbij
het woord vrij laat en mensen
voor procedures en wetten
in weten serieus neemt

mensen willen leven
verbinden
spelen en genieten
we gieten angst uit de pot
en vullen de kopjes
met koffie en thee

nemen een gang mee …
en maken zo samen
een bruisend Houten

 

9 K’at of minnelied

hé lieve

foto: Wim Vleeskens, project: Volg je Wolk van Marijn te Kolsté

zie je me niet
voel me maar
dat ene gebaar
zomaar
die hand
op mijn rug
vlug en warm

hé lieve
hoor je me niet
als ik stil
van binnen huil
woorden
verdoven
dan die hand
op mijn onderrug
troostend

hé lieve
kom dans
met mij
vier de dag
het mag
daar wij zijn

8 Aq’ab’al

kom zie het duister
onder ogen
kom hiermee het bedrog
en de tranen tegemoet

wie zoet is krijgt lekkers
wie stout is de roe

sluit je oogjes toe en zwijg
dan krijg je nog een broodje
zo wordt je door het duister
bij het ootje genomen

kom ziet het duister
onder ogen
roep het licht en hef
je gezicht naar de hemel
de hel overwin je niet
met met haat

het is het doorleven van de angst
opdat liefde weer kan groeien
mensen ondersteunen in het zelf
als koning(in) van jouw leven …

6 Imox of Draak

Duizenden draken vliegen
door de wereld
in vol ornaat
duellerend en jonglerend
met toeval
dat geen
uit de lucht gevallen
voorval is

het complot
is te zot voor woorden
we horen het

als we anders luisteren
we zien het

als we anders kijken
dan geleerd  op school, thuis, in de kerk

5 Ajpu of Licht

Licht door het centrum
van het bloedlichaam
een cirkel en spiraal
helemaal getekend
naar de spiegel van de schepper

Creatiekracht en zielenzalf
een gewelf dat schept en heelt
gedeelde nieuwe wetenschap
die de kranten niet meer haalt

Licht op ons lichaam
buiten macht en verkrachting om

Hou van het leven
de Goddelijke inspiratie
een sensatie tintelt
blijdschap omarmt het innerlijk kind

(Geïnspireerd op het werk van deze persoon, niet persé dit interview)

Sint

Ik zie ze nauwelijks tot niet
de najaar en winterrijke figuren
een groot melancholisch verdriet
beweegt zich uit het vallend blad

op het Rond is het winkelen
beperkt, ook in Het Dorp, de worp gemist
warme chocolade en koek
lijken een gevallen fotoboek

de muziek en bewegingen met snoep
deed het altijd lacherig goed
ik ontmoet slechts maskerades
onderweg over de pleinen waar rijen

verdwijnen achter gesloten deuren

 

Sint en Piet

 

4 Kawoq of Regenstorm

ja, kom nou toch
dit kan niet waar zijn
Corona als
optie verhandeling
om een handeling
van controle
en oorlog met biowapens
en infomatie
bot te vieren

we versieren de kerstboom
stromen versnellen
we vertellen verhalen

mensenrechten
en Neurenbergcodes
aan de kant geschoven
gelijk eeuwen
worden wij mensen
uitverkocht
aan onze (r)overheden

Genietruimte

Daar waar we wandelen
spelen met de kinderen
langs het water

de bloemen groeien
bloeien in geel en groen
rijke waterstromen

voeten bloot op de aarde
gewassen in het water
dat door de landen stroomt

kinderen pompen water op
spelen en bouwen kastelen
dromen en delen de muziek

van het land met de kikkers
en de wind

een vogel vindt plaats in het riet
je hoort ze wel en ziet ze niet

 

Aan de tafel een familie
met een broodje en wat thee

Geniet je mee?

 

N.a.v. Herinrichting watersysteem Heemstede

 

1 Ajmaq of Uil

Droomtijden
dragen verder
wijder

meer uit minder

Hoop op vrede
zuivere bronnen

nu het water nog zeer vervuild is
de levens meer dan ooit verzuild
strijd tussen licht en donker

samen vormen ze een dans
een kans tot groei

ik hoop en bid dat tijden snel keren
dat we mogen leren dat de schepping
geen ingrijpen van macht en geld vraagt

zich gedraagt naar pure natuur

Monddood, mishandeling 5

duister
wil geen licht
daarbinnen
het gezicht
geblakerd

geslagen
verminkt
gemarteld

baby-offers
vrouwen verminking
jongetjes verkracht
en afgehakte
lichaamsdelen

nog dagelijks
buiten ons gezicht om
een onherkenbaar
gemaakt ritueel

waar ze iedereen
deel van willen
laten zijn

de pijn
van eeuwen

zo bijbels …


.
zwijg
gehersenspoeld
onbedoeld
geschilderd …

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Sylvia Reijbroek

Reisverzekering

normaal
normaal
denken we na

 

over uitstapjes in het weekje
tussen kerst en oud en nieuw

 

dromen we over reizen
voor de zomer

 

nu is het leeg
zo leeg

 

o, die verzekering
om altijd onderweg
naar binnen en buiten
Nederland

 

we doen hem even
van de hand

tot over de C-tijd
dat we weer
kunnen en mogen
als het ooit …
ooit …
ooit …
Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, boom, plant, wolk, buiten, natuur en water