Reisverzekering

normaal
normaal
denken we na

 

over uitstapjes in het weekje
tussen kerst en oud en nieuw

 

dromen we over reizen
voor de zomer

 

nu is het leeg
zo leeg

 

o, die verzekering
om altijd onderweg
naar binnen en buiten
Nederland

 

we doen hem even
van de hand

tot over de C-tijd
dat we weer
kunnen en mogen
als het ooit …
ooit …
ooit …
Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, boom, plant, wolk, buiten, natuur en water

8 E of Weg: ik bid

jij de draad van bestaan
wilt doorgaan, voortgaan
ingaan tot in het vezelrijke
oorspronkelijke DNA

 

zonder weerga weldra
de wegen verwijderd en
nieuwe paden kappend
rondom het Aardse Oerwoud

 

goed noch fout, slechts zijn
pijn en geluk als een spiraal
vanuit de Melkweg tot in mij
en weer terug kerend tot daar

 

het centrum van de Aarde
het centrum van ons Hart

 

… ik bid …

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, boom, plant, oceaan, wolk, buiten, natuur en water

IJsland Akureyri

8 Kej of Hert

Verbonden met hemel en aarde

evenaarde de elfenkoningin een

verdwaasd moment met haar lach

.

ze zong en zilverdrupte regenstralen

van boven naar beneden en weerom

een ekster klom de toren in

.

het begin van gekras en geroddel

broddel werkjes uitgehaald en opnieuw

opgezet stralen kleurrijk toe

.

moe van alle mensen en breuken

besloot ze beuken te versieren met slangen

die licht geven in de diepe nacht

wordt vervolgd

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, oceaan, buiten en natuur

9 Tz’ikin of Adelaar

 

Vlieg hoog en lief mij Vrouwe
zo ik jou bemin om je schoonheid
de scheppingskracht waarvan
de bloemen en bijen mij voeden

.

naar lichaam en ziel en meer nog
neem me mee naar grote hoogte
werelden aaneen geregen vol
melkwegen en sterrenwolken

.

wezens bevolken ademend de
ogenschijnlijke leegte vol leven
vanuit de Aarde en ons brein
gezien

.

buiten het hersengebied ziet
een ander oog, hoe wij bedrogen
de liefde zoeken hen bezingen
Vlieg hoog en lief ons Vrouwe

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, buiten, natuur en water

12 Kan of Slang

 

Een leven dat kronkelt
met huiden verlaten
leeggezogen door zon

verteerd door regenwater
vol verzuurde en verzilte
elementen in het leven

.

omgeven door kronkelingen
in denken, doen en laten
praten we verder en verlaten

de wijsheid van Moeder Natuur

.

.

.

Keren weer
worden gekerstend
om ons verbond

met de mysterie
van (door)leven

.

.

.

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, buiten en natuur

Ja, het kan

We kunnen van alles

in het midden van ons

eigen universum

.

We kunnen helemaal

niets uit het midden van ons

eigen leventje

.

Ik omgeef me met bronnen

van zekerheid

.

Soms neem ik de tijd om

te onderzoeken

.

buiten het boekje van mijzelf om

de elfjes kijken toe

.

de tinnen van een vriend ontvangen

op de plank boven mij

.

.

Spelen mee in mijn leven op momenten

dat alle pure natuurlijke elementen daar zijn

.

onzichtbaar voor de wetenschap

een eigenschap die altijd was

nu mag zijn.

.

.

.

(foto: elfenburcht IJsland)

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, berg, gras, buiten en natuur

13 Iq of Wind

 

Zachte fluisteringen

van het juni-licht

een gedicht

in mensentaal

het verhaal

zo een mysterie

illusionair en fantasierijk

een koninkrijk

vol dienstbaarheid

.

de tijd is voorbij

dat we zij aan zij

voor vrede liepen

zachte fluisteringen

van een juni-wind

het kind bidt

om liefdevolle

armen en een

zuiver wiege-liedje …

(foto: Elfenburcht Borgarjordur)

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, berg, lucht, gras, buiten en natuur

10 Kawoq of Regenstorm (Oceanen)

 

de regen zegent en vermorzelt

voedt de wateren met nieuwe kracht

onder ons wacht de daling der soorten

poorten naar morgen worden gesloten

.

dolfijnen en walvissen sterven in pijn

van straling, plastic, pesticiden en azijn

niets kan het tijd keren, tenzij we leren

luisteren, naar de hartslag van Het leven

.

gegeven oren weer laten horen

fluisterstemmen van harten en zielen

leren herkennen en verstaan, dan

ontstaan nieuwe kansen die een lans

.

breken

bidden we

smekend

vandaag de dag …

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, oceaan, wolk, buiten, natuur en water

2 Etznab of Obsidiaan

 

het mes snijdt aan twee kanten
en eigenlijk vier vlakken
daar tastend, zoekend, voelend

de waarde uit het oorspronkelijke
een waanzinnig dal, dat een pad
bevat naar boven en weer neer

het mes snijdt aan twee kanten
en eigenlijk vier vlakken
daar tastend, zoekend, voelend

beweegt onder de wolkenwind
dieper gelegen voor geboorte nevel
een steen die losraakt van de grond

het mes snijdt aan twee kanten
en eigenlijk vier vlakken
daar tastend, zoekend, voelend

traag komen voeten los en tasten
de grond en de lucht af naar iets dat
het oude pad niet kent, of toch …

het mes snijdt aan twee kanten
en eigenlijk vier vlakken
daar tastend, zoekend, voelend

en het tast en zoekt en voelt de bal
die de ziel en het hart samenvatten
geel spelend balletje rolt omhoog

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk, buiten en natuur

IJslands opaal

Zo IJsland zich weerspiegelt
in jouw blauw-witte diepte
zo ijzig de Oostenwind in april
tussen bloesem en bloemen
door

Zo IJsland en het noorden
zich in mijn hart verbonden hebben
met een liefdevolle warmte
voor de ruige wilde koude wind
daar

en hier

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen, boom, plant, buiten en natuur

IJslands opaal noemen ze het. Het is een witte agaat die de koude en het blauw in zich draagt

Ijsland sprookje

Er was eens een elfenkoningin
ze verloor de inspiratie door mensenvoeten
die kwamen wroeten in haar leefgebied.
Ze overziet het geheel en weent tragedie-tranen
we wanen ons in sprookjesland waar oorlog
en vertekende machtsverhoudingen gespannen
voeten, veren en geweren in actie brengen.

De elfen mengen zich niet in de strijd, lijden zacht
in stenenheuvelen aan de watervloed, warme golfstromen
sturend, turend naar het leven in en om het waterfjord.

Op een mooie lentedag, komt er een kind spelen
alleen en wil met bloemen en mieren zijn leven delen.
De elfenkoningin ziet en geniet, ze komt tot ontwaken
maakt haar volk wakker en vraagt hen te dansen
cirkels van licht op de ogen en voeten, handen landen
op de kruidenbuidels.

De elfen ontwaken, maken zich gereed voor een liefdesdans
in het veld, ze dansen traag en zingen zacht: het welkomslied.

Welkom kind, hier vind je alle ruimte en respect
die jij verdient. Jij bent onze kleine dierbare vriend.
Het kind voelt de genegenheid, breidt zijn speelveld uit
verstilt en rilt van verwondering.
Niet wetend wat het hoort of ziet, voelt hij meer dan hij weet, vergeet …

Afbeelding kan het volgende bevatten: berg, lucht, wolk, buiten en natuur

2 No’j of Aarde

 

Overwegend positief
de liefde voor het leven
omgeven door duister
daar licht dan ontbreekt

overwegend handelend
uit liefde voor het leven
omgeven door miljoenen
andere aarde kinderen

stenen
planten
dieren
mensen

De Vrouwe zelf

Overwegend schrijven wij
de dichters over het leven
in alle facetten
met gouden graankorrels

omgeven

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, wolk, sneeuw, berg, buiten en natuur

10 Kawoq of familie

 

stormen in familielevens
omgeven door balans in bestaan
het omslaan van orkanen in
zachte voedende mei regens
voor mij een zeker weten
een ander noemt het heidens dwalen
verhalen
over leven
overgeleverde
wijsheid
en tijd voor elkaar
de natuurlijke leef tijd
verloren in een consumentenstrijd

stormen in familielevens
verzoeken een balans in bestaan
brengen dankbaarheid aan ‘t licht

Afbeelding kan het volgende bevatten: oceaan, wolk, lucht, water, buiten en natuur

1 Oc of Hond, elfen en trollen

 

Dagen spreken fluisterwoorden
uit eindeloos geheime Elfentaal
Elfjes zijn verbonden aan het landschap
de lichtspelen over de aarde en stenen
verbeelden hun aanwezigheid

wandelend hoort manlief stemmen
voel ik hun aanwezigheid

Trollen volop verbeeld en zichtbaar
in gestold lava vastgeketend aan de plaats
waar ze wonen, eindeloos met hun
vrije zielen het land met wind en woei bespelen

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, gras, plant, boom, berg, buiten en natuur

IJslanders

We heten
de meest
Christelijke natie
trekken
ons koopmanspak aan
in de cultuur
van onze handelspartners

We heten
de meest
Christelijke natie
leven
onze natuurlijke gang
met honderd windwoorden
en de dreiging
van vulkanen

We passen
onze snelheid niet aan
rijden altijd gelijk
met spijkerbanden
en weten om te gaan
met de woeste
onvoorspelbaarheid

die geen toerist begrijpen kan.

We doen vitamine D
in onze melk
omdat we nu pizza eten
in plaats van vis

Zo zie je maar
dat de aarde dat biedt
wat je op die plaats
nodig hebt
voor balans

respect voor de omgeving
omgaan met hetgeen
er is en groeit

hier roeien geschoolde wijzen
in hun onwijsheid dat dieren groeien
in de schappen van een supermarkt
het natuurlijk bewustzijn volkomen uit

Uit gesprekken in IJsland