als wegen splitsen

als wegen splitsen
pijn groter is dan liefde

als van mening verschillen
een doodzonde wordt

dan vallen relaties uiteen
en verschuiven gebeden


 

als wegen samenkomen
liefde pijn overwint

dan kan verschil van mening
gewoon bestaan

 

12 Transformatie

Als de waarheid te zwaar is
om te dragen

de leugen te comfortabel is
om te laten

als alles altijd anders is
dan het lijkt

omdat de leugen het schild
waarheid een vijand is …

van een gewoonte …

Wat voor de een licht is en
voor de ander duister is

dan nog zijn daar de waarden
Goed – kwaad – duivels

11 Kan

als een zachte adem
mij het leven beneemt
een zweem van zweet
de inspiratie vergeet

als een huid wil vervellen
geboortepijn als azijn
over de dorre aarde vloeit

 

als een zachte adem
fluisterwoorden inspreekt
de doodsstrijd verbreekt

… … … … …

Kogelvrij mesvest

Kogelvrij mesvest
een wandeling
twee vrouwen

in het bos
veiligheid en humor
hoe beschermen wij
elkaar

zomaar
zonneklaar
in winterkoude

daar in het wild
ik heb een mes

zij een kogelvrij mesvest

(met mijn zakmes
kom ik echt niet
door haar jas heen)

we spelen verder …
vinden hutten

stutten de middag
met een lach
en traan

7 Imox of waterlelie

als je zacht de adem
van de wind en ijskleuren
over en in de tuin
inademt

als troost voor tranen
laat het leven spreken
in de pijn van
afgescheiden zijn

als je heet de tranen
van een hokjesgeest
en dagelijkse protocollen

tot in het diepste begin
als het einde van de mens
nadert, ingekaderd

door een zwarte waanzin
die muren om het leven zet
zodat de het net verstikt

als mens wil ik leven
als vrouw wil ik zijn
de pijn neem ik voor lief

afgescheiden van contact
verstrakt de pijn en knapt
tot de tuin mij troost

 

I.m.

ruim tien jaar
terug ging jij
lieve Adriaan

vandaag
kreeg ik je levensboek
van de Merwebolder

zo komt alles samen
vallen stukjes verleden
in warme aarde

zo jij
voor mij
meer dan een oom

droom maar zacht
aan de andere zijde
en houd de wacht

Misdaad of …

Het gaat maar door
de misdaden tegen de mensheid
zoveel geliefden willen het niet zien
kunnen het niet bevatten
willen niet leven in bedrog

en is het niet zo dat juist het wegkijken
zorgt voor eindeloos veel lijken …

Kijk
naar de ware bewegingen achter de woorden
en meer nog de daden
van de (af)goden, die je blind volgt
om niet zelf te hoeven doorleven

wat het overgebleven leven
je zegt

de rouw te doorstaan
en dan in liefde voor het leven
voort te gaan …

 

Kerstwens

Lieve familie en vrienden …
het is zo anders
en toch ook gelijk
niets zal ooit meer zijn zoals het was
ook dat is niet anders
dan anders …
mijn grootouders
mijn ouders
hun broers en zussen aan de overkant
aan de rand van onze Melkweg
is een uitweg …
de liefde
het licht
uitzicht
op mens zijn

3 K’at of Hagedis

gemene zin loopt de kranten binnen
zowel de legale als illegale bronnen
spinnen garen bij een niet te beginnen
einde, dat reeds is begonnen …

De dagen stormen in weer en wind
razend, woedend, vloekend voorbij …

mijn hart gesloten mag weer open
zoek stapstenen om dankbaarheid
in de pas te laten lopen
met mijn dagelijkse leef-tijd …

 

13 Imox of Waterlelie

in het samen dragen
vragen wij het stille
een wil om te vormen
wormen in binnenaarde
ruimen oude resten op

onzichtbaar en onaanraakbaar
leven ze veelal ondergronds

in het samen leven
vragen wij in stilte
een godin om haar schepping
te hervormen naar dat
wat ooit de bedoeling was

mens onder de mens
bezield
van harte
levend …

12 Ajpu of Licht

laat me het roze licht zien
misschien een handje vrijheid
uit harten geboren

verloren verstand in het hoofd
belooft ons zwarte dagen, vragen

wij om liefde en bezieling


leven wij naar de wetten van het universum
psychocratie voorbij?

Sophia staat verder weg
en toch ook nog voor mij


 

6 Ix of Jaguar

Waarheid
gegrond
in psychocratie
en grootsheidswaan

waarheid
waanzin

gecontroleerde waarheid
vanuit satanistisch perspectief

zonder begin
een duister eind

De Jaguar brult
eist integriteit
Wijsheid
engelen van licht
vul het uitzicht
van vandaag

n.a.v.

Roep om licht

Roep de liefde
vraag de engelen

bezield leven
omgeven door
nevel en zachte
handen

tederheid

handen raken
maken heel
wat brak
in pijn
verdeeldheid

vergeelde foto’s
van een tijd waar spelen
en menselijkheid
mocht bestaan

nee tegen transhumanisme
terrorisme en fascisme

ja tegen bezieling
leven met hart
en ziel

 

 

gangmakers

raak me met puur zoet bitter
een gang maakt zijn opwachting
bij het overleg dat uitleg voorbij
het woord vrij laat en mensen
voor procedures en wetten
in weten serieus neemt

mensen willen leven
verbinden
spelen en genieten
we gieten angst uit de pot
en vullen de kopjes
met koffie en thee

nemen een gang mee …
en maken zo samen
een bruisend Houten

 

9 K’at of minnelied

hé lieve

foto: Wim Vleeskens, project: Volg je Wolk van Marijn te Kolsté

zie je me niet
voel me maar
dat ene gebaar
zomaar
die hand
op mijn rug
vlug en warm

hé lieve
hoor je me niet
als ik stil
van binnen huil
woorden
verdoven
dan die hand
op mijn onderrug
troostend

hé lieve
kom dans
met mij
vier de dag
het mag
daar wij zijn

8 Aq’ab’al

kom zie het duister
onder ogen
kom hiermee het bedrog
en de tranen tegemoet

wie zoet is krijgt lekkers
wie stout is de roe

sluit je oogjes toe en zwijg
dan krijg je nog een broodje
zo wordt je door het duister
bij het ootje genomen

kom ziet het duister
onder ogen
roep het licht en hef
je gezicht naar de hemel
de hel overwin je niet
met met haat

het is het doorleven van de angst
opdat liefde weer kan groeien
mensen ondersteunen in het zelf
als koning(in) van jouw leven …

6 Imox of Draak

Duizenden draken vliegen
door de wereld
in vol ornaat
duellerend en jonglerend
met toeval
dat geen
uit de lucht gevallen
voorval is

het complot
is te zot voor woorden
we horen het

als we anders luisteren
we zien het

als we anders kijken
dan geleerd  op school, thuis, in de kerk

5 Ajpu of Licht

Licht door het centrum
van het bloedlichaam
een cirkel en spiraal
helemaal getekend
naar de spiegel van de schepper

Creatiekracht en zielenzalf
een gewelf dat schept en heelt
gedeelde nieuwe wetenschap
die de kranten niet meer haalt

Licht op ons lichaam
buiten macht en verkrachting om

Hou van het leven
de Goddelijke inspiratie
een sensatie tintelt
blijdschap omarmt het innerlijk kind

(Geïnspireerd op het werk van deze persoon, niet persé dit interview)

4 Kawoq of Regenstorm

ja, kom nou toch
dit kan niet waar zijn
Corona als
optie verhandeling
om een handeling
van controle
en oorlog met biowapens
en infomatie
bot te vieren

we versieren de kerstboom
stromen versnellen
we vertellen verhalen

mensenrechten
en Neurenbergcodes
aan de kant geschoven
gelijk eeuwen
worden wij mensen
uitverkocht
aan onze (r)overheden

1 Ajmaq of Uil

Droomtijden
dragen verder
wijder

meer uit minder

Hoop op vrede
zuivere bronnen

nu het water nog zeer vervuild is
de levens meer dan ooit verzuild
strijd tussen licht en donker

samen vormen ze een dans
een kans tot groei

ik hoop en bid dat tijden snel keren
dat we mogen leren dat de schepping
geen ingrijpen van macht en geld vraagt

zich gedraagt naar pure natuur

Reisverzekering

normaal
normaal
denken we na

 

over uitstapjes in het weekje
tussen kerst en oud en nieuw

 

dromen we over reizen
voor de zomer

 

nu is het leeg
zo leeg

 

o, die verzekering
om altijd onderweg
naar binnen en buiten
Nederland

 

we doen hem even
van de hand

tot over de C-tijd
dat we weer
kunnen en mogen
als het ooit …
ooit …
ooit …
Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, boom, plant, wolk, buiten, natuur en water

Mishandeling 3 (machtsmisbruik)

Misbruik van macht
kracht verkracht de adem
te hoge CO2 waarden
hoofdpijnen
hersenschade

 

hartschade
psychische schade
onzichtbaar
onaanvaardbaar
het gemis

aan menselijk contact
van huid tot huid

 

in de oorlog
achteraf
genocide
velen konden het niet zien
verraad gold voor gezien
en status

natuurwetten
zetten het leven aan
oorlog zet leven uit

 

N.a.v.: stop-met-anderhalve-meter

Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem

5 Kej of Hert

vooruitstrevend
zwevend in dromen
drommen gedachten
komen en gaan

 

je aardse bestaan
is overgegaan
in vertwijfeling

 

je staat sterk geaard
vergaart berichten
je gezicht vlak getekend

 

omgerekend is de stilte
van de droom
het zijn bij grote bomen
dat wat jouw leven
weer laat stromen

Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem, plant, natuur en buiten

2 K’at of Hagedis

gevangen in een morgen
waar het traag dag wordt

 

gedachten en gevoelens
storten als watervallen over

 

in het midden een steen
kristalhelder voorover gevallen

 

een vazal om de balans weer
te herstellen …

 

gevangen in een leeftijd
waar het traag lichter wordt …

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

1 Aq’ab’al of Nacht

kind van licht en duister
luister naar de fluisteringen
van vlinder en raaf

 

de beer is los, het bos
verlaten
we praten over licht

een gedicht zonder gezicht
licht
liefde
zegt de vlinder

 

roep het licht
en daarmee alles
wat zuiver is …

 

de vlinder fluistert
vertelt het geheim

kwartier maken
in een kwartier …

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: plant, bloem, natuur en buiten

Roddel en laster

Praten over
roddel en laster

verhalen optekenen
in eerste, tweede, derde en vierde hand

 

psychopaten vertellen hellen
over onschuldige mensen
drinken en eten angst en bloed
de pijn van de onschuld

 

narcisten gebruiken het podium
ter voeding van hun zelfvertrouwen

 

kinderen tot zeven jaar spreken veelal
de waarheid
neem de tijd

Om te luisteren …

 

 

 

Psychopaten vertellen over mij
dat ik moord en verkrachting op mijn kerfstok heb
aan iedereen die het horen wil …

 

als ze het vaak genoeg vertellen
gaat de mensheid het geloven

 

En jij?

Narcisme en psychopathie

modder over en weer
keer op keer karaktermoord
in een ongehoord spel

 

de oorlog tussen licht en duister
mooi verhaal door sterke redenaars
over lompe olifanten in kamers

vol porseleinen kopjes met namaakgoud
beschilderd …
koninklijk gebakken in fabrieken

 

modder over en weer
machtsmisbruik of wijsheid

wijsheid zelden gewaardeerd
door de heersers van dit tijdperk

 

ik zie de engelen op en neer
langs de ladder aan de hemel
dunne draden en evenwel gezang

 

verlangen
naar de armen
levend water

 

Afbeelding kan het volgende bevatten: water, buiten en natuur

9 Etznab of Vuursteen

als ik je vertel dat verhalen voort fluisteren

dat verstopte oren en geraakte harten doof

zijn voor de geheimenissen die nog leven

 

na eeuwen ondergronds verborgen daar

de keizer zijn kleren in bloed en kralen droeg

vol ogen en angst gedreven hormonen een drug

 

ter verjonging en miskenning van de liefde ….

 

 

als ik je vertel dat verhalen voorleven in

overlevering en gedane zaken ook willen keren

dat we opnieuw mogen leren om vrij mens

 

te zijn …

durf jij dan nog …

na eeuwen marteling

mens

voluit te leven?

Afbeelding kan het volgende bevatten: wolk, lucht, berg, buiten, natuur en water

Seleniet

 

 

een grote doos vol

restanten voor de verhuizing

van de Stenenwereld

 

een doos vol stukken

om ook met mijn muizenkracht

te schaven en schuren

 

beeldhouw materialen besteld

om een wel te vertellen verhaal

van buiten naar binnen te brengen

 

een winter om binnen te spelen

in het buiten van de tuin

vorm gegeven dromen

te laten doorstromen

Wankelend beleid

Wankelend beleid
immers de basis
is zo volkomen foutief

de agenda zo glashelder

ze dralen nog in Nederland

net iets minder extreem

maar die strafkampen komen er echt
als de noodwet echt in werking is getreden

concentratiekampen in Nederland
aanvang Kerst 2020

(ik hoop dat ik ongelijk krijg)

Allerzielen

zoveel zielen

geliefden

van hier

naar daar …

 

alle namen

in mijn hart

herinneringen

 

alle zielen leven voort

als het mensen betreft

dieren

planten

stenen

 

in stof en sterren

geboren en gestorven

jonger na minuten

dan wel een voltooid leven

vanuit ons eigen

perspectief

 

Lieve,

ik heb je Lief!

Biden

ik beloof je

wij hebben

de grootste

frauduleuze

campagne

ooit

 

we stelen de verkiezingen

 

de Harris Woman aangekondigd

als nieuwe president

 

het went

deze show

 

zijn eigen woorden

in een toespraak

de scam … scandals …

 

 

(uit een toespraak van Joe zelf)

12 Q’anil of Ster

dag in nacht

van kracht het woord

angst en zorg

waarborg voor

een doorwaakte

en doorleefde nacht

 

macht versterkt en beperkt

het menszijn tot allen

zijn gemodificeerd

tot volledig gecontroleerde

en gechipte half mensen

met robotale karakters

 

de robot voert de oorlog

met de laatste mens

in deze realiteit

 

een andere tijdlijn

waar de pijn doorleeft

beeft en schudt

omgeeft de Plejaden

 

schrijft banen in dromen

die willen stromen

en stuiten op blokken van staal

helemaal vanuit de hemel

 

spreekt een stem

Hoor je Hem?

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Spoedwet aangenomen

Nederland begraven
grondwet buiten werking
macht bij een handvol mensen

 

tweede kamer deels buiten spel
eerste kamer buiten spel

 

goedemorgen in de nieuwe
realiteit …

 

grenzen voorbij
het stil verzet
de mond gesnoerd

 

kunst mag niet meer
keer op keer

de mens genageld

aan het kruis