Meditatieve teksten

13 Tz’ikin: vlieg zo hoog je kunt, even hoger, land dan zacht in het leven van jouzelf

 

___

 

Er zijn van die momenten dat je bevestigd wordt door andere ervaringsdeskundigen met heel veel bestuurservaring. Goed voor het gekwetste innerlijk kind. Heel je Leven!

foto van LilANT.

Als het rustig is, opeens alles op zijn kop staat en de waanzin zichtbaar wordt, is het de rust uit vertrouwen dat het goed komt.

 

Laat me voelen
aftasten
een nooit
gevoerde oorlog

sinds de mensheid
vergeet niet
dat ze doden

alles wat schoonheid
en liefde is

 

Let me feel
tasting te mood
of a never
lived war

since ever
never forget
that they want to kill

the beauty
of our love

foto van Luc Dhertefelt.

 

 

6 K’at of Hagedis

Op de dag van mijn vader, nader ik zijn familie. Al jaren is hij niet meer, keer op keer omarm ik het leven. Zet me vrij uit het net.

 

 

5 Aq’ab’al of Nacht

Langs de dageraad, de vernieuwing, de potentie, ontmoet ik het leven.

4 Iq of Wind

De maan en de wind, waanzin en oprechtheid.
Fijne donderdag.

3 Imox

De waanzin en de zin van het leven …

2 Ajpu of Licht

Als je het licht laat spreken in voelbare beelden, kun je verrassende elementen tegenkomen.

1 Kawoq of Regenstorm

Balans in uitersten, mannelijk en vrouwelijk, aards en hemels, meiregen en orkaan.

13 Thijax of Vuursteen

Helen en helend spiegelen.

 

12 Noj of Aarde

Stil staan, meegaan, overgaan. We staan stil en bewegen sneller dan licht.

 

11 Ajmaq of Uil

Ik weet nog dat ik in de stoel zat bij een medium en de vragen van mijn voorouders terughoorde. Hoe ik hen kon helpen door de inzichten in mijn leven.
Vandaag moet ik daar opeens aan denken Monique Wensink

foto van Neeltje van Houten.

10 Tzíkin of Adelaar

Leef, verbind, voel, laat, vlieg en land in jouw volle kracht en schoonheid.

9 I’x

Gelijk de moedergodin, mag je vandaag stilstaan bij de waarde van baren.

 

8 Aj of Stok staf

Adem mij open, neem mij mee. Vier het leven met geliefden.

foto van Natuurlijk bewustzijn.

 

7 E of Weg

En zo gaat mijn weg voort
Nieuwe deuren
waar oude sluiten

foto van Neeltje van Houten.

 

6 B’atz of Aap

De draden van het leven. Grondig verweven met gevoel en geweten, verstand en verwondering.

foto van Neeltje van Houten.

 

4 Toj of Water

Water en vuur, vandaag een puur oerlijk gegeven. Sta er eens even bij stil als je wilt.

als niets is wat het lijkt, als alles is illusie, wat rest dan nog dan simpelweg het zelf te zien?

3 Q’anil of Konijn

Thuiskomen bij je Zelf, in je eigen leven. Omgeven door wind, waait schoon.

 

2 Kej of Hert

Ik sta en voel de wind, zie takken zwiepen, blad vallen.

1 Kame of dood Transformatie

Als ik me opvouw
in het niets
is de leegte vol

foto van Neeltje van Houten.

 

13 Kan of Slang

Adem in en uit.

foto van Neeltje van Houten.

 

12 K’at of hagedis

Stilstaan bij de geschenken van het leven vandaag.

11 Aq’ab’al of Nacht

Licht mij de dag in liefste.

10 Iq of Wind

Offer of weten…

 

9 Imox

wacht niet
open je hart
voor jouw leven

als de dageraad ademt
pleziert het leven

8 Ajpu of licht

Nieuw begin
oude jassen
vallen af
geboren leven
omgeven
met zon

uit regen geschapen.

 

7 Kawoq of Regenstorm

Als zachte regen zich aandient, verkrijgen de planten hun verdiende douche.

 

6 Thijax of Vuursteen

Neem mij mee,
laat me rustig
zakken in een diep
gelukkig zijn.

Waar waarheid en zin
voorop staan.

 

5 No’j of Aarde

Staar me niet aan
kom bij mij in vrijheid

 

4 Ajmaq of Uil

Mijn ziel danst
bewegingen
over en weer

ik keer
leer
speel
deel

mijn ziel danst
bewegingen
vertranen

 

4 Ajmaq

Geen twijfel mogelijk, we zijn verbonden in het heden met ons verleden en onze toekomst.

 

3 Tz’ikin of Adelaar

Als ik zweef, diep mijzelf leef, geef ik mij over aan het zijn in zichzelf.

 

2 Ix of Jaguar

Als je landt in je eigen leven, dan is het de kunst hier in te blijven staan, ook dat gaat met vallen en opstaan :-0

https://levenstaal.natuuropstellingen.nl/…/31/2-ix-of-jagua…/

1 Aj of Stok, Staf

Het huis dat het dichtsbij is in je leven …, je hart, je lichaam, je woonhuis of de boom in je voortuin

foto van Neeltje van Houten.

13 E of Weg

Leef met me mee, laat me mijn weg gaan, zo jij de jouwe mag gaan!

foto van Neeltje van Houten.

 

12 B´atz of Aap

Spelen
delen
vervelen
of verstillen

foto van Neeltje van Houten.

 

11 Tz’i of Hond

Hoe transformerend is je eigen recht-vaardigheid als je je zuivere Zelf toestaat?

 

10 Toj of Water

Als de stroom zich verlegd, verleg dan niet je zielsdoel, wel je acties om er te komen.

 

9 Q’anil, de dag van zaden, oogsten en de moedergodin energie.

Gisteren heb ik voor een groep ondernemers mijn boek onder de aandacht gebracht. Het is en blijft een beetje gevoelig tot op dit moment. Vooral omdat het een groep onbekenden is, met soms strak in het pak. Dit zou niet uit moeten maken.

Wat me steeds weer verbaast, is dat juist mensen waarvan ik het niet verwacht naar me toekomen en/of wel reageren.

In elk geval dankbaar en spannend, want een dezer dagen komt Onkruid uit en daar zou een recensie instaan…

Wat een werk is dit geweest, zij iemand gisteren. Ja, 50 jaar werk in een jaar verwerkt tot een boek, met als uitgangspunt dat je hoe zwart of zwaar je leven ook is …
er is altijd een keus mogelijk om op te staan.

Iemand zei: het gaat om balans, voor mij gaat het om meer dan balans, toen deze zakenman ging uitleggen hoe hij balans bedoelde kon ik hem wel be-amen. Voor mij gaat het verder dan balans, het gaat om opnieuw en opnieuw kiezen om door te gaan met mijn leven.

En als ik doorga, mezelf opdelven uit voor-oordelen en overtuigingen ontstaan in mijn opvoeding. Dat … en nog veel meer.

foto van Neeltje van Houten.

 

8 Kej of Hert

Daar sta je dan. Houd jij je leven op? Of leef je op, vanuit je slaap?

 

7 Transformatie

Waar je op de top van de berg naar beneden kijkt, het ravijn in, waar je uitkomt …, wat zie jij dan?

 

6 Kan of Slang

Zo het leven
verbonden
met navelstrengen
in haar schoot
groeit

Zo het leven
verbonden
met denken en doen
haar weg zoekt
hier

 

5 K’at

Uit je comfortzone, in beweging vanuit rust.

Feest

 

4 Aq’ab’al

Zwanger van verlangen. Vervuld met dankbaarheid. De tijd tikt voort. Menselijk concept, beperkend aanwezig.

 

3 Iq of Wind

Een moment
wind en regen
dwaze vergezichten
verlichten mijn dag

2 Imox of Waterlelie

Neem mijn handen
Voed mijn geest
genees de pijn
het fijne moment
van draken
die verslagen
zijn

foto van Neeltje van Houten.

 

1 Ajpu of Licht

Straal mij open, licht mij bij. Er ligt zoveel moois voor mensenvoeten.

13 Kawoq of Regenstorm

Zo mijn ziel zingt, mijn leven mooi is, dans ik met mijn maatje de dag in.

 

12 Etznab of Vuursteen

Zo ik mijn eigen keus heb, hoe om te gaan met verdriet en vreugde, zo ook jij.

 

11 No’j of Aarde

Bewegingen en overwegingen.
Ik ben ik, jij bent jij. En toch zijn we allen één.

foto van Neeltje van Houten.

 

10 Cib of Uil

Bewegingen in DNA, familiegeheugen, stilstaan, mediteren, loslaten.

 

9 Tzi’kin of Adelaar

De vrouw in mij is blij. Het geluk, de liefde, de overvloed aan schoonheid en creativiteit in eindeloze stroom, komen en gaan.

foto van Neeltje van Houten.

 

8 Ix of Jaguar

Aarde, gronding, buitenspelen …
Boekredactie afronden, lezen, genieten.

Fijne vrijdag!

foto van Neeltje van Houten.

7 Aj

Bewegingen, golven, aarding. Stille gedachten en getuigen van een leven dichtin mij… natuurlijk

6 E of Weg

Zacht fluisteren de engelen van de nacht, de dolfijnen van het leven, mij in om vooral mijn eigen koers te varen…

Aan het einde van het pad
bij de markering van bezit

staan voor jouw pad

foto van Neeltje van Houten.

 

5 B’atz of Aap

Zo het leven de gang van de riviervallei volgt… heeft het langs de dageraad een droom voor jou alleen. Volg je eigen zielspad, wees trouw aan je eigen opdracht en weet je souverein mens.

Alleen jij bent de koning(in) van jouw leven. Spiegel, ga in gesprek, voel, reflecteer. Na dat reflecteren laat je los wat niet past, schoon je de pijn, dans je rond!

foto van Neeltje van Houten.

 

5 Thijax of Vuursteen

Met de wijsheid om mij heen, de tranen in mijn handtas, de hoop in een steen. Stap ik de woensdag in. Fijne dag.

foto van Neeltje van Houten.

 

4 N’oj of Aarde

Duizend levens in een leven, een moeder die afwezig, jong het huis verliet… ergens boven zweefde

ondanks alles heb ik je lief

Dag mama, je zou vandaag 75… je werd maar 57. Een bijzondere connotatie vandaag.

25-7-42 ~ 27-7-99

foto van Neeltje van Houten.

 

3 Ajmaq of Uil

De wijsheid van generaties her, de chaos van generaties voor jou. Ze bewegen zich al dan niet verborgen geheimzinnig in je DNA. Dan triggert er iets… plof. Adem in, adem uit en kijk, voel wat het nu is, hoe waar is het nu?

foto van Natuurlijk bewustzijn.

 

2 Tz’ikin of Adelaar

Hoog verbonden, het duale erend, jonglerend met karma. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen… of schiep hij een mens met mannelijk en vrouwelijk in zichzelf verenigd?

 1 I’x

Dan droom ik
over tijden
momenten
sferen

verbonden met wat is

 

13 Aj of Stok

Vliegend op mijn bezemsteel, schrijd ik door de nacht
Dromend over liefde, leven en geluk, zweef ik door de ruimte
In gedachten sta ik op, neem mijzelf als mens weer op en mee

Twee kanten van een leven

12 E of Weg

Zo ik mijn eigen leven leef, mijn eigen pad zoek en vind, zo mag ook jij …

11 B’atz of Aap

Dansen door de dageraad. Minnen in de regen. Wakker met onweder, slapend in rust. Dansend door de morgen.

10 Oc nawal Hond

Trouw aan het leven en de rechtvaardigheid die ieder wezen zoekt. Rechtvaardigheid naar de natuur, niet naar de machtswellust.. het is typisch iets om vandaag eens bij stil te staan.

9 Toi of Water nawal vuurvliegje of glimworm

Dan sta ik met mijn handen rond de vlam. Mijn hart stil verbonden met de woorden van de Geest.

Herinneringen verbonden met ooit, vroeger thuis… fluisteren een gedicht.

Fijne week.

8 Q’anil of Konijn

Zij kijkt en ruikt, ziet meer dan wij. Hier doorheen haar angstig rennen. Kwetsbaarheid, alertheid, dromen in schemer. Neem je tijd voel je angst en richt je aandacht maar op dat wat je echt wenst

7 Kej of Hert

En je wikt en weegt, je zoekt, je voelt en kiest…

fijne zaterdag


Geef een antwoord